Eskiden gemilerde fareleri yok etmek için İngiliz
gemilerinde uygulanan bir metodtur. Bir tane fareyi canlı olarak yakalayıp boş
bir tenekeye koyarlar ve günlerce aç bırakırlar. Sonra birgün yakaladıkları
küçük bir fareyi bu farenin yanına koyarlar. Günlerce aç kalmış olan fare yeni
koyulan fareyi yer. Sonra bir daha bir daha derken yamyam bir fare elde
ederler. Bu fare artık iyice de semirmiş ve kuvvetlenmiş olur. Sonra bu fareyi
geminin içine salarlar, şimdi ortada tebdil kıyafet gezen güçlü kuvvetli bir
yamyam fare vardır ve bu fare rahatlıkla diğer farelerin yanına sokulur ve
yakaladığını yer. Böylece gemi farelerden temizlenir.


Bir nesli yok etmek için uyguladıkları bu metodu,
şimdi içimize eğitilmiş, semirmiş, beyni yıkanmış, yamyam fareler sokularak,
bizi de yok etmek için kullanıyorlar. Şimdi aramızdaki bu yamyam farelere
dikkat.


Aklını kullan yedirme kendini.