OSKAR KUSCH
Oskar Kusch; hali vakti iyi bir
ailenin çocuğu olarak, 6 Nisan 1918’de Berlin’de doğar. Eğitimini tamamlamasını
müteakip, 19 yaşında Alman Deniz Kuvvetleri’ne katılır ve denizaltıcı olur.
Daha başlangıçtan itibaren, mesleki yaşantısı sıra dışı başarılarla doludur.
II. Dünya Savaşı’nın (1939-1945) içinde, 1943’de, tam tamına 25 yaşında iken
Denizaltı U-154’ün komutanlığına atanır.
 

Denizaltı komutanı olarak da çok
başarılıdır. Güney Atlantik’te, 23 bin ton ağırlığında üç gemi batırır. Kişisel
kayıtlarında; yakışıklı, atletik yapılı, çok zeki, arkadaşları ve meslektaşları
arasında çok popüler ve açık sözlü birisi olarak geçer.


Hitler Dönemi


Meslek yaşamı başarılarla dolu olmasına rağmen; 12 Mayıs 1944’de, Kiel’de
kurşuna dizilerek idam edilir. Dönem; sadece ülkesini değil, tüm dünyayı
felakete sürüklemiş olan Hitler dönemidir. Özgürlüklerden, hukuktan, adaletten
ve bağımsız yargının zerresinden bile söz edilemez bu dönemde.


Oskar Kusch’un idam edilmesinin nedeni; komutanı olduğu U-154’ün subay
salonunda asılı bulunan Hitler’in resmini indirmek ve yerine yağlıboya bir
yelkenli resmi astırmak. Kusch, Hitler faşist diktatörlüğünün askeri
mahkemesinde yargılanır. Mesleğinde hiçbir başarısı olmayan ama düzene
yaranarak, belli yerlere gelmeye çalışan bazı meslektaşlarının aleyhine verdiği
ifadelerle mahkum olur.
Tek Lider


Yargılama sırasında, Oskar Kusch’un mesleki başarısının hiç önemi yoktur.
Mahkeme adeta Ergenekon ve Balyoz mahkemeleri gibidir, arkasındaki siyasi irade
de aynısı! Önce, bir yıl hapse mahkum ederler ve af dilemesini isterler. Oskar
Kusch onurlu bir subaydır; “yanlış bir şey yapmadım” der ve af dilemez.
Yargılama sırasında; Kusch’un gençliğinde, 17 yaşına gelen her Alman gencinin
neredeyse katılmasının zorunlu olduğu Hitler Gençlik Teşkilatı’ndan, bağımsız
kişilik yapısına sahip olduğu için ayrılması bile, kendisine karşı suçlayıcı
delil olarak kullanılır.


Bugün Kiel’de, kanalın yakınında, kurşuna dizildiği yerin yanı başında Oskar
Kusch’un anıtı var ve caddeye de ismi verilmiş. Ama Hitler’in mezarı bile yok.
Kim derdi; 1943’de yalnız Almanya’yı değil, tüm Avrupa’yı titreten Hitler’in
yatağında huzur içinde ölmesinin mümkün olamayacağını ve yok olup gideceğini?
Tüm diktatörlerin ortak kaderidir bu, bundan kaçınılamaz. Neredeydi; Hitler yok
olup giderken onu Nazi Selamı ile selamlayanlar, “führer” (lider) olarak
haykıranlar ve “tek halk, tek imparatorluk, tek lider” (ein Volk, ein Reich,
ein Führer) diye sloganlar atan kalabalıklar?


Demokrasi Tramvayı


Oskar Kusch’un hikayesini; geçen hafta Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine
katılmak ve konuşma yapmak için Vatansever Birliği’nin davetlisi olarak
gittiğim, Almanya’da öğrendim. Etkinlik sonrası, boş günümde Almanya’nın en
kuzeyinde, Hollanda sınırında ve Kuzey Denizi kıyısında bulunan Emden liman
şehrine gezmek için gitmiştim. Burada bulunan şehir müzesini gezerken dikkatimi
çekti Oskar Kusch. Bu; Almanya’nın Hitler yönetiminde yaşadığı karanlık ve
acılı döneminin, ibret dolu hikayelerinden sadece biriydi.


Bildiğiniz gibi Hitler; Almanya’da demokrasi tramvayını kullanarak,1934’de
iktidara geldi. Biraz güçlenince gerçek yüzünü gösterdi; basını ve muhalefeti
her türlü yola başvurarak susturdu ve otoriter bir yönetim kurdu. Ülkesini,
Avrupa’yı, hatta dünyayı felakete sürükledi. Hitler; 30 Nisan 1945’de intihar
etti ve iktidarı son buldu. Son buldu bulmasına ama; 50 milyondan fazla insan
yaşamını kaybetti. Emden’de öğrendiğime göre; 1945’de, şehirde bombalanmamış ve
yıkılarak enkaz haline gelmemiş bir tek bina bile kalmamış.


Gayri Anayasal Fiili İrade


Eğer Hitler’in iktidara gelişi engellenebilseydi veya geldikten sonra
iktidardan düşürülebilseydi; Almanya, Avrupa ve dünya, acı ve yıkım dolu
faturayı ödemeyecekti.


Bugün Türkiye’de; gayri anayasal biçimde fiili olarak iktidarı elinde tutan irade,
bizi ve ülkemizi felakete doğru sürüklemektedir. Halen yaşadığımız sürecin,
ülkemizi esenliğe çıkarabilme şansı bir milyonda bir bile yoktur.


İLK KURŞUN

Türker Ertürk