Eleştirilerinizi
duyar gibi oluyorum! Sanırım
Chavez ve Erdoğan isimleri asla yan yana gelemez! “
diyorsunuzdur.
Ama bazen en benzemez diye düşündüğünüz isimlerin bile bazı ortak noktaları ve
yaşam mücadelesindeki zıtlıkları onların nadiren de olsa beraber
anılabilmelerine neden oluyor.

Biyolojik
yaş olarak Hugo Chavez
ile Tayyip Erdoğan
arasında tam 6 ay fark var. Her ikisi de 1954’de doğmuş ama Erdoğan Chavez’den 0,5
yaş daha büyük.

İki liderde
yoksul ailelerden geldi. Ama Chavez
bunu hiç unutmadı! Halkını hep sevdi, onları birbirine karşı kamplaştırmadı,
kin ve nefret ile asla işi olmadı, hep onların dilinden konuştu.

Birisi “ Ülkemdeki çocuklar et yediğinde,
ben de oturup keyifle yiyeceğim “
dedi ve halkı ile meydanlarda
dans etti. Diğeri “ Ben
ticaret yapmasam bu maaşla ( Başbakanlık maaşı ) geçinemem “

dedi ve halkın arasına binlerce koruma ile ancak girebildi.

Birisi halkı
ile el ele, diz dize, yanak yanağa idi ve onlara hep güzel şeyler söyledi.
Diğeri ise halkına “ Al
ananı git, artistlik yapma, nankörlük etme otur oturduğun yere “

dedi.

Birisi
yoksulluğu hiç unutmadı

Birisi
yoksulluğun ne demek olduğunu hiç unutmadı ve hep yoksuldan yana tavır aldı.
Diğeri de yoksulluktan gelmesine rağmen hep varsıldan yana oldu hatta babasının
mezarını bile yoksul bölgeden alıp ve itibarlı yere taşıdı.

Birisi
ordusunun ve genç subayların idolü oldu ve onlarla birlikte emperyalizme karşı
mücadele verdi. Diğeri emperyalizmle işbirliği yaparak ordusuna karşı
operasyonların içinde oldu.

Birisi 14
yıldır iktidarda olmasına yapılan her seçimi ve referandumu oylarını ve
desteğini artırarak kazanmasına rağmen asla diktatörlük heveslisi olmadı. Ölüme
giderken bile halefi olarak bir akrabasını veya aile yakınını değil kendi gibi
yoksul ve emekçi olan bir dava arkadaşını yerine işaret etti. Diğeri hep
diktatörlük ve sultanlık peşinde oldu, muhaliflerini terörist yaftası ile içeri
attırdı, devletin gücünü kullanarak medyayı ele geçirdi karşı sesleri susturdu
ve ülkeyi adeta faşizme bile rahmet okutturacak bir hale getirdi.

Birisi
iktidara emperyalizme rağmen halkın gücüyle geldi. Diğeri iktidara
operasyonlarla ve emperyalizmin desteği ile emperyalist projelerin
gerçekleştirilmesi için getirildi. Ve bunu övünerek biraz da içeriğini bilmeden
“ Biz Büyük Ortadoğu
Projesi’nin eş başkanlarından biriyiz. Biz bu görevi yapıyoruz. “

diyerek itiraf etti.

Diğerinde
yoksulluk tavan yaptı

Birisi
ülkesindeki emperyalist sömürüye ve özelleştirme adı altındaki yağmacılığa
savaş açtı. Ülkesinin zenginliklerini ve özellikle petrolünü yabacıların
tekelinden kurtardı ve onu kamunun malı haline getirdi. Diğeri ülkesinin
kaynaklarını ve ekonomik değerlerini yabancılara peşkeş çekti.

Birisi
iktidara gelince ülkesinde fakirliği üçte iki oranında azalttı, işsizliği yüzde
25’lerden yüzde 7’ye indirdi ve antiemperyalist “ Bolivarcı “ yeni anayasayı halka yüzde
70 ile onaylattı. Diğeri iktidara gelince fakirlik, yoksulluk, işsizlik, dış
borç, iç borç ve hırsızlık Cumhuriyet
tarihinin rekorlarını kırdı. Ayrıca emperyalist proje olan ve arkasında ABD ve AB olan yeni
anayasanın ne olacağını hep beraber göreceğiz!

Birisi
devrimciydi bu nedenle ülkesinin ve Latin
Amerika
’nın sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadelede
önderlik yapmış devrimcisi Simon
Bolivar
’a ( 1783-1830 ) hayrandı ve onun izinden gitti. Diğeri
ülkesinin kurucu lideri ve hatta tüm dünyada mazlum milletlere örnek olmuş
antiemperyalist devrimci Atatürk’e
düşmandı ve icraatları ile onun izini silmeye çalıştı.

Birisi
darbeye maruz kaldı diğeri darbe yaptı

Birisi
2002’de CIA güdümünde darbeye maruz kaldı ama genç subayların ve halkın gücüyle
tekrar iktidara geldi. Diğeri ise CIA güdümünde yapılan operasyonlarla iktidara
geldi ve yine onun güdümünde yapılan sivil darbede başrolü oynadı.

Birisi
1992’de iktidara darbe ile gelmek istedi ve başarısız olunca oyunu kurallarına
göre oynamaya karar verdi ve ölümüne kadar hep bu rotada ilerledi. Diğeri
demokrasiye hiç inanmadı,
Gömleğimi çıkardım “
dedi ama demokrasiyi onu istediği durağa
götüren bir tramvay olarak gördü.

Birisi
bölgesinin, komşularının, dünyada küresel hegemonyaya direnenlerin, ezilen ve
mazlum halkların, devrimcilerin, antiemperyalist duruş sergileyenlerin
kahramanı idi. Diğeri ise emperyalizmin kahramanı oldu ve hegemonyadan yana
tavır aldı.

Birisi Hıristiyan hem de
Katolik olmasına rağmen mazlumdan ve ezilenden yana olma adına Filistin’de ve
hegemonyaya direnen Ortadoğu’da
Müslüman’dan
yana taraf oldu. Diğeri
Müslüman
olmasına rağmen aynı bölgede emperyalist olan Yahudi-Hıristiyan
ittifakından yanaydı.

İkisi de
kanser illetine yakalandı. Birisi yaptıkları ile eser bıraktı, mazlumların ve
antiemperyalistlerin gönlünde taht kurdu ve sonsuza kadar anılacak liderler
arasına ismini kazıyarak bu dünyadan göçüp gitti. Diğerinin tedavisi hala
sürüyor ama CIA
ona ömür biçmiş bile.

Güle güle Kumandan Hugo Chavez,
seni hep anımsayacağız.Saygılar sunarım.

İLK KURŞUN