FETÖ’cü cemaatin
ortaklığıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta grubunun gizli tanık ve
bilgisayara yapışık uyduruk belgelerle yok edildiğinde, bugünün
“darbe” grubunun, ordu (TSK) içine yerleşmesinin
sorumluluğu, hangi siyasal partinin omuzlarında?


Ve
konuşulan darbe girişiminin sorumlusu ve oluşumuna yol açan;


Polis
gücünün TSK’nin askerlerini yenilgiye uğratan hangi siyasal partinin
iktidarıdır?


O
siyasal iktidarın arka bahçesinde öten kargaların hedefinde Mustafa Kemal
Atatürk karşıtlığı kimler tarafından yaratılmıştır?


Bu
yazının konusu, Türkiye’mizde
“Osmanlı
Sürüngenleri”
nin Darbe Girişimi, geleceğe dönük
bir tasarımın uygulanmasına toplumda ortam hazırlamanın yöntemi midir acaba?


Mehmet
Necati Güngör’ün bu darba girişimini i-mail iletisi’yle
“Müsamere” olarak nitelemesi gerçeğin en
tutarlı açıklamasıdır.


Emekli
Tuğamiral Türker Ertürk’ün Askeri Şura öncesi Şakirt olarak nitelediği FETÖ’cü
Amirallerin adlarını Genelkurmaya uyarı olarak bildirmesi ve de önlem
alınmaması bu Müsamere’nin sahnelenmesinin kanıtı olamaz mı?


Öyle
anlaşılıyor ki, başkanlık tasarımının gerçekleşmesi bağlamında toplumsal
mutabakat yaratılmak amaçlanmış!..


Böylesi
yorum eğer doğru ise, geleceğe not düşmek için aşağıdaki kimi gerçekleri bir
kez daha anımsamak gerekmektedir.


*


Mustafa
Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurum, kuruluş ve kültürüyle darbe’leri
çağrıştırmayacak yapım düzeyindeydi.


Bu
yapı 1950 sonrasında
“Osmanlıcı
Sürüngen”
lerin iktidarıyla güncelleşmeye başlamıştır, şöyle ki:


*


Osmanlı
devleti, tarihin karanlığına gömülünceye kadar ülkeye ne kadar yağmur
yağdığını, hava ısısının eyaletlerde ne derecede olduğunu bilmeye gereksinim
duymamış ve de nehirlerimizde saniyede kaç metre küp su akımının geçtiğini bile
merak etmemiş ve 1881 Muharrem Kararnamesine imza atarak devlet
maliyesini Duyunu Umumiye İdaresine (Dış Borçlar Yönetimine) teslim etmiş ve
para basma yetkisini bile kullanma hakkından yoksun bırakılmaya boyun eğmiştir.


Aşağıda
belirlediğim tarihsel gerçeklerin hangisinin yanlış olduğunu belirtebilir
misiniz acaba Osmanlıcı Sürüngenler?


*


1-23 yaşında Kraliçe olan Elizabeth
II, 1580’li yıllara Kanunu Süleyman Süleyman’a
“Büyük
Türk”
(Grand Turk)
başlığıyla yazı iletirken o bir kez olsun Türk sözcüğünü kullanmamış ve
Devşirme Sokullu’nun Baş vezaretinin aracılığıyla Anthony Jenkinson adındaki
kişiye Akdenizde serbest Ticaret Fermanı’nı bağışlamış ve Kraliçe Elizabeth bu
“Fermanı” kişiye değil Büyük Britanya
Krallığına verilmiş kabul ederek 1985 yılında
“Levant Company” i kurmuş ve 320 yıl Akdeniz
İngiltere’nin Egemenliği altında ticaret merkezine dönüşmüştür.


Osmanlı
donanması kuma oturtulan İngiliz kadırgalarını kurtarma görevini
üstlenmişti,Saraya verilen çıkar bağışları karşılığında!


2-Özetle Osmanlı’nın çöküşü 1580’li
yıllarda Kanuni Sultan Süleyman ile başlar.


Osmanlı
devletinde
“rüşvet”
geçerli çıkar aracına dönüşmüştü.


Sadrazam
Sokullu öldürüldüğünde onun mal varlığının Osmanlı Devletininkinden çok daha
fazla olduğu görülmüştür.


Zaten
Sarayda para sıkıntısı, kimi vezirlerin idam edilerek mülküne el konulmasıyla
giderilmekteydi.


3-Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatan
nankör ve hainler kitlesi hiç bir ülkede, bizdeki kadar türememiş, ürememiştir.


Hiç
biri bilmez ya da bilmezden gelir ki, Mustafa Kemal Atatürk 25 Nisan 1926
yılında 3517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
“Merkez İstatistik Teşkilatı”
kurmuştur.


Türkiye
o sayede ırmaklarının debisini, ne kadar yağmur yağdığını en az ve en yüksek
ısının ne düzeyde olduğunu ölçmeye ve öğrenmeye başlamıştır.


4-Osmanlı’nın Türkiye’deki
sürüngenleri şunu da bilmezler ki Osmanlı’da hiç kimsenin
“kimlik
belgesi”
(nüfus kaydı
cüzdanı) yoktu.


Hiç
kimse hangi yılın hangi ayında doğduğunu bilemezdi.


Bugün
eğer sizler nerede ne zaman doğduğunuzu biliyorsanız bu Mustafa Kemal Atatürk
sayesindedir.


Devletin
Nüfus Dairesi Müdürlüğü Cumhuriyet Devletimizin temel eseridir.


5-Osmanlı Devletini teslim alan 1881
Muharrem Kararnamesinin ikinci maddesini okursanız göreceksiniz ki, Osmanlıda
gelen giden yazıların nasıl kayda geçeceğinin tanımını göreceksiniz.


Osmanlı,
kendi devletinin
“arşiv”
sistemini kuramamıştı.


6-Mustafa Kemal, Düyunu Umumiye
İdaresi’nin elinden para basma yetkini almış ve Cumhuriyet Merkez Bankasını
kurmuştur.


Osmanlı’nın
boyun eğdiği kapitülasyonları kaldıran Mustafa Kemal Atatürk’tür.


Bununla
da yetindiği sanılmamalı.


Sovyet
Rusçadan tarım uzmanları getirterek ülkemizin 885 sayfa binlerce
fotoğraf ile
“Türkiye’nin Zirai Bünyesi”
kitabı 192527 yıllarında hazırlanmıştır.


Bununla
da yetindiği sanılmamalı Osmanlı devletinin 7,5 milyon altın
lira
olan dış borçlarını acaba Emine Hanım mı ödedi, Osmanlı enkazının
üzerinde kurulan Cumhuriyet Devleti mi?


Onu
uyduruk savlarla eleştirenlere sesleniyorum, Sizler Türkiye’ye ne katkınız laf
üretmenin dışında hangi başarınızla övünebilirsiniz?


Asalaklar
grubu olarak ülkeye hangi yararınız dokundu?


7-Birinci (1932) ve İkinci (1935)
Sanayi Planlarını hazırlatarak Türkiye şekerini, bezini, çimentosunu ununu ve
kâğıdını üretebilir duruma gelmiş
“Beş Beyazlar Ekonomi”ile Osmanlının “dış
alımını”
ortadan
kaldıran kişinin kim olduğunu merak ettiniz mi?


Mustafa
Kemal Atatürk’e eleştiri yöneten sizlere soruyorum.


1932 ve 1935 yıllarında hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
ekonomik ve siyasal bağımsızlığını sağlayan o sanayileşme planlarını merak edip
okudunuz mu?


Alkoloid
yatırım projesini, linyit kömüründen benzin üretimini, Kütahya Azot Tesisleri
projesini, merak ettiniz mi?


O’nun
sanayi planlarını Millet Meclisinde İktisat Bakanı Celal Bayar’ın savunduğunu
ve 1950 sonrası Demokrat Parti döneminde Cumhurbaşkanı olduğunda, niçin
anımsamadığını merak ettiniz mi?


Nedenini
öğrenmeye gereksinim duydunuz mu?


Geçmişin
ilk 25 yılını karalarken onu izleyen 75 yıl içinde neler olduğunu
ve emperyalizmin kucağına ülkenin nasıl yerleştirildiğini aranızda merak
edenleriniz oldu mu?


Ey
AKP
’nin arka bahçesindeki gerici kadrolar sizlere soruyorum.


Laf
üretmek dışında bu ülkeye ne katkınız oldu?


(Bu
yazdıklarımı
“Kendini Yok eden Osmanlı”
kitabında 240 yerli ve yabancı belge ve kanıtlarıyla dile getirdim:


2.baskı:İmaj Yayınevi, Fakülteler
Cad.Cebeci-Ankara) 


8-Bugün yabancı ülkelerde Türkiye’ye
saygı duyan bir ikinci ülke varmı?


Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı seçilen kişi, bir boksör’ün cenazesine
(davet almadan) torunu da dahil gitmesi, isteklerinin geri çevrilmesi üzerine
yarıyolda geri dönmesi,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin saygınlığı ile bağdaşıyor
mu?


*


Mustafa
Kemal Atatürk’ü eleştirmeyi bırakıp onu örnek alabilselerdi bugün Türkiye
Cumhuriyeti Devleti saygınlığını korumuş olabilirdi.


Sonuç:


Bugünün iktidarı tam sizlere göredir.


Saygılarımla.


17.7.2016 Dr. Ölçen