Cami provokasyonu, Sevda Noyan ve Fatih Tezcan bize neyi hatırlatıyor…
Bir emekli asker olarak tüylerimi ürpertiyor


Alican Türk yazdı…


27.05.2020


12 Eylül
öncesinin o kanlı günleriydi. Sağ-sol çatışmalarında günde 15-20 kişi ölüyordu.


Ama bizim
mahallemiz sakindi. Her yerde olduğu gibi mahallemizde de sağcı-solcu bilinen
gençler olsa da, çok şükür siyasî içerikli bir kavga gürültü olmamıştı. 


Ne de olsa
hepimiz çocukluktan beri top-misket oynayarak, topaç çevirerek birlikte
büyümüştük.


1979’un
sonlarında mahallemize tanımadığımız, yaş itibariyle bizlerden birkaç yaş büyük
4-5 gencin gelişiyle huzurumuz kaçar gibi oldu. Muhtemelen üniversite öğrencisiydiler.
Sokağımızın en sonundaki boş bir evi kiraladılar. Bıyıklarının şeklinden ne’ci
oldukları hemen anlaşılıyordu. Zaman zaman mahallemizden kendilerine yakın olan
birkaç kişiyle görüşür, başka kimseyle ilgilenmez görünürlerdi.


Bir gün top
oynamak için her zamanki toprak sahamızda arkadaşların toplanmasını beklerken
ilginç ve ürkütücü bir olaya tanık olduk. 250-300 m. ötemizdeki “yan
mahalleden” bir grup genç kendi bölgelerinde bir duvar üzerinde oturmuş
bekleşiyorlardı. Birden bizim mahalleye taşınan bu gençler belirdi, karşı
tarafta oturan “karşıt görüşlü” (!) gençlere doğru hızlı adımlarla
yöneldiler, aradaki mesafe 50-60 m. olunca bellerinden tabancalarını çekerek
onlara doğru ateş etmeye başladılar. Hepimiz donakaldık. Karşıdaki gençler
oturdukları duvarın gerisine atlayarak çil yavrusu gibi dağıldılar. Sonra
bizimkiler sanki bir şey olmamışçasına, oldukça soğukkanlı biçimde geri dönüp,
önce evlerinin yanındaki boş inşaata girdiler, biraz sonra oradan evlerine
geçtiler ve kısa bir süre sonra da kıyafetlerini değiştirmiş olarak evden çıkıp
yine sokak aralarında volta atmaya başladılar.


Hepimiz olayı
dehşet içinde izlemiştik.


Çok geçmeden
12 Eylül geldi. Tabii bu gençler evi boşaltıp çoktan ortadan kaybolmuşlardı.


Aradan birkaç
ay geçtikten sonra bir gün işten gelen babamın anneme şunları söylediğini
duydum:


– Yahu biliyor
musun, hani şu bizim sokağın aşağısına gelen gençler vardı ya, meğer bütün bu
civardaki evlerde oturanlar kimdir, ne’cidir, ne yaparlar, hangi partiye oy
verirler falan, herkesin tek tek çetelesini tutmuşlar. (O günlerde
“fişleme” kavramı pek kullanılmıyordu.)


Rahmetli babam
bu bilgiyi nereden duymuştu bilmiyorum ama benim beynime kazınmıştı o
konuşma…


ÜRKÜTÜCÜ RAPOR


Yine 12 Eylül
öncesini yaşayanlar hatırlayacaklardır: O dönemde Devrimci gruplar daha ziyade
Ortadoğu’ya-Filistin’e gidip silahlı eğitimler yaparken, Ülkücüler
(Milliyetçiler) ile Akıncılar’ın (İslâmcılar) yurt içinde çeşitli yerlerde
kurdukları kamplarda eğitim yaptıkları medyaya yansıyordu. Nitekim o dönemin
siyasal İslâmcıları olan Akıncılar’ın (AK-GENÇ) Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde 14 ayrı kampı olduğu tespit edilmişti. Örneğin Bolu’ya bağlı bir
köy yakınlarındaki ormanlık alanda çoğu imam hatipli 30 gencin kaldığı bir “eğitim”
kampını basan jandarma, kamptaki gençlerden birinin üzerinde bir tabanca,
çadırında 43 dinamit lokumu, ateşleme fünyeleri ve mermiler bulmuştu. (İşin
ilginci, o tarihlerde 17-18 yaşında olan o genç “büyüyünce” AKP’den
milletvekili de olacaktı.)  


12 Eylül’den
sonra bu kamplar, eğitimler de bitti tabii…


Ama siyasal
İslâmcıların ülkenin laik demokratik düzenini değiştirerek yerine şeriat
hukukuna dayalı bir devlet kurma isteği hiç bitmedi. 1980’lerin sonundan
(özellikle 1990’ların başlarından itibaren) bazı gruplar yine silahlı eylemlere
başladılar. Muammer Aksoy cinayetiyle birlikte bir dizi suikast zinciri
yaşandı. 


28 Şubat’tan
hemen önce (1995-1997 arası) MİT ve Emniyet raporlarına yansıyan “irticaî
terör örgütleri” ile ilgili bilgiler hem dikkat çekici hem de ürkütücüydü.
Raporlarda; Türkiye’de İran, Suudi Arabistan, Libya, Mısır, Cezayir, Suriye
gibi ülkelerce desteklenen 30 civarında radikal İslâmcı grubun faaliyet
gösterdiği belirtiliyordu. Dahası, raporlarda bunların “şimdilik ‘tebliğ’
yoluyla ‘cemaatleşmeye’ gittikleri, bu şekilde oluşturulacak kitle ile politik
bir güç elde edip bundan da silahlı kadrolar teşkil etmeyi hedefledikleri,
stratejilerinin üçüncü safhasında ise ‘cihad’a yönelecekleri ve böylece arzu
ettikleri teokratik devlet modelini gerçekleştirmeyi amaçladıkları” vurgulanıyordu.


Evet, raporlar
ürkütücüydü… Bu gelişmeler karşısında dönemin Genelkurmay Başkanı Org. İsmail
Hakkı Karadayı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e 28 Şubat MGK toplantısından
tam 1 ay önce geniş kapsamlı bir brifing vermişti. Brifingde irticaî grupların silahlanma
girişimlerine dikkat çekilmiş, dönemin büyükşehir belediye başkanlarından
birinin bir televizyon kanalında “iktidarın birinci timsali silahtır,
silah kimde ise iktidar ondadır; Türkiye’de sivil iktidar henüz silaha hakim
olamadığı için asker güçlü gözüküyor” şeklindeki konuşmasına vurgu
yapılmış ve iktidarın silah ruhsatı verme yetkisini bir genelge ile İçişleri
Bakanlığı’ndan alarak valilere devretmesi eleştirilmişti. Öyle ki, “silah
ruhsatı konusunda getirilen kolaylıktan da istifade ile irticaî unsurlar büyük
bir hızla otomatik av tüfeği, ruhsatlı ve ruhsatsız seri atışlı tabanca,
makinalı tabanca ve piyade tüfeği temin ederek silahlanmaktadır” denilerek
Türkiye genelinde ruhsatlı tabanca ve tüfek miktarı sayısal olarak verilmekte,
“ruhsatsız silah miktarının bunun 2 -3 misli olduğunun tahmin
edildiği” belirtilmekte, ayrıca “irticaî unsurların PKK terör
örgütünün oluşturduğu boşluktan ve de silah ve uyuşturucu kaynaklarından da
yararlanarak Güneydoğu ve İran üzerinden önemli miktarda silah ve mühimmat
temin ettikleri yolundaki haberlere” vurgu yapılmaktaydı.


O dönemde
şahsen benim hatırladığım bir başka Emniyet raporunda da, İç Anadolu’da bir av
tüfeği fabrikasında üretilen bir kısım silahın üretim hatası gibi gösterilerek
üzerindeki seri numaralarının silindiği ve irticaî gruplara aktarıldığına
değiniliyordu.


O MADDEDE NE
YAZIYORDU


“Mevcut
laik demokratik düzeni ve cumhuriyet rejimini yıkarak yerine din temelli bir
devlet kurmak isteyen” bu grupların “silahlanma faaliyetleri” 28
Şubat 1997’deki MGK toplantısında da masaya yatırılmıştı. Nitekim o toplantıda
alınan meşhur 406 Sayılı MGK Kararlarının “Rejim Aleyhtarı İrticaî Faaliyetlere
Karşı Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı 18 maddelik Ek kararlarının
14’üncüsü tam da buna ilişkindi. Şöyle söyleniyordu:


“14-
Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri
polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda
kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle
değerlendirilmelidir.”


Yani, tekrar
altını çizmek gerekirse, siyasal İslâmcı bazı kesimlerin silahlanma konusundaki
çabaları 28 Şubat MGK toplantısında ve sonraki süreçte üzerinde önemle durulan
hususlardan biriydi.


Şimdi bütün bu
anlatılanları bir araya getirirsek;


1.
12 Eylül öncesinde görüldüğü üzere bazı siyasî örgütlerin ya da grupların
mahalle mahalle, ev ev demografik analizler yapması ve “hedef
tespitleri” çıkarması,


2.
Yine 12 Eylül öncesinde görüldüğü üzere siyasal İslâmcı grupların kamplar
kurarak silahlı eğitimler yapması,


3.
12 Eylül’den yaklaşık 10 yıl kadar sonra Türkiye’yi bir şeriat devleti haline
getirmek isteyen bir kısmı dış destekli İslâmî terör örgütlerinin tekrar
etkinlik göstermeye başlamaları,


4.
Söz konusu grupların 1990’ların ilk yarısında başlayan silahlanma çabalarının
devletin resmî raporlarına yansımış olması ve bu kapsamda 28 Şubat döneminde
konuya devletin en üst güvenlik kurumu olan MGK’da dikkat çekilmiş olması, 


5.
TSK içerisinde çöreklenen FETÖ yanlısı gruplarca gerçekleştirilmek istenen 15
Temmuz darbe kalkışmasından hemen sonra Emniyet ve TSK’ya ait 100 binin
üzerinde silahın kayıp oluşu,


6.
Medyaya da yansıdığı üzere geçtiğimiz yıl (2019) Türkiye’de düzenlenen Uluslararası
İslâm Birliği Kongresi’nde, başkenti İstanbul olacak şekilde ASRİKA adlı bir
şeriat devletinin kurulması yönünde alınan kararlar ve SADAT’ın da bu çalışma
içerisinde yer alması (ki bilindiği üzere TSK’dan irticaî gerekçelerle ihraç
edilen pek çok asker kökenli şahsın SADAT içinde yer alması da ayrı bir
tartışma konusu olmuştu),


7.
Yine sosyal medyaya yansıdığı gibi, 15 Temmuz sonrası çeşitli silah fuarlarında
sergilenen bir kısım av tüfeklerinin tanıtımında kullanılan üslûp ve imalar,


8.
15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan ve kendilerini “Özel Halk Harekâtı”
adıyla tanımlayan birtakım grupların hem genel hem de sosyal medyaya yansıyan
görüntüleri,


9.
Yine “Cübbeli” namlı sözde bir tarikat şefinin (“şeyhinin”
değil) “2000’e yakın Selefî derneğin silahlandığı” yönündeki
açıklamaları,


10.
Fatih Tezcan adlı bir gazetecinin (ki şahsen bu kişinin kimliği ve
gerçekten bir medya mensubu olduğuna ilişkin ciddi kuşkularım bulunmaktadır) “bir
daha sokağa çıkarsak kimleri nereden toplayacağımıza ilişkin listelerden,
zulalardan, yaşanacaklardan haberiniz var mı sizin? Bir sürek avı başlar ki,
bir intikam faslı başlar ki durduramazsınız bu ülkenin gençliğini”
şeklindeki aleni tehditleri,


11.
İşte bunların üzerine geçtiğimiz günlerde Sevda Noyan’ın “15 Temmuz
kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi… Boş bulunduk… Yanlış
anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu
konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve
asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ
sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır açıkçası” şeklindeki söylemlerini
de ekleyip bir daha düşünün…


Hepsi birlikte
daha bir anlam kazanıyor mu?   


TÜYLERİMİ ÜRPERTEN
BAŞKA DÜŞÜNCELER DE VAR


Ve dahi bütün
bunların yanında, 28 Şubat döneminde RP’li bir milletvekilinin “Kim
iktidar Müslümanın eline geçmeden cemaati silaha teşvik ediyorsa o ya cahildir
ya başkaları tarafından görevlendirilen bir haindir. Çünkü hiçbir peygamber
devleti ele geçirmeden harbe müsaade vermemiştir” şeklindeki sözleri de
aklıma gelince tüylerim ürperiyor. (İlgili kişinin bu sözleri RP’nin
kapatılmasında rol oynayan etkenlerden biridir.)


Tabii bir
emekli asker olarak aklıma gelip tüylerimi ürperten başka düşünceler de var…
Meselâ, hani yukarıda 12 Eylül’den önce çeşitli grupların ülke içinde kamplar
oluşturdukları ve silahlı eğitimler yaptıklarını söylemiştik ya… Acaba
diyorum, şimdilerde yine ülkenin değişik bölgelerinde gizli gizli eğitim
yapılan, bazı özel maksatlarla adam yetiştirilen benzeri kamplar var mıdır?


Ve dahi, 12
Eylül öncesinde mahallemize gelip kapı kapı siyasî eğilim, etnik ve mezhepsel
köken gibi konularda “düşmanca niyet ve saiklerle” yapılan
çalışmalara benzer faaliyetler içinde bulunanlar da olabilir mi? (Doğrusu Sevda
Noyan’ın açıklamaları bu yönde gibi görünmektedir.)


Ve son
olarak… İzmir’deki cami provokasyonunun bütün bu gelişmelerle bağlantısı
olabilir mi?


Neyse, eminim
ülkemizdeki bütün vatandaşların can ve mal güvenliğinden sorumlu İçişleri
Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumları bir iç savaş tezgâhlamak isteyen alçakça
zihniyetlere karşı gerekli tedbirleri alıyordur.


Alican Türk


Odatv.com