ALİ ERALP /// Mülteci Belası : Güneydoğu, Patlamaya
Hazır, Saatli Bir Bomba…


ABD
emperyalizmi ve işbirlikçileri eliyle ülkemizde sinsi, gizli bir plan
uygulanıyor
.


Fabrikalar, vatan toprakları, limanlar satılıyor, sattırılıyor…
Ormanlar yağmalanıyor. Tarım, hayvancılık bitiriliyor. Bir tek üretim yeri,
imalathane, fabrika açılmıyor. Açtırılmıyor…


İthalat artarken, ihracat azalıyor. Durduruluyor…Halk yoksullaşıyor, yoksullaştırılıyor.


En büyük
bütçe Diyanet işlerine ayrılıyor. Halk işsiz güçsüz bırakılıyor. Öğretmenlerin
tayinleri yapılmıyor. Ama açıkta kalan bir tek imam, din görevlisi yok…


İşte bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı, 10 Kasım gününü anmayarak, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen,
Atatürk düşmanı hasta (!) Kadir Mısıroğlu’nu ziyarete gidiyor.


Yani işin özeti Atatürk, Ulusal Kurtuluş savaşları, laiklik, tam
bağımsızlık yok edilmeye çalışılıyor.


En önemlisi ise Türk, Türklük, doğruluk, çalışkanlık, Atatürk
yolunda yürümek, yani her sabah söylenen ANT yasaklanıyor… Ve “Her türlü milliyetçilik ayaklar altına alınmak
isteniyor…”


Peki, nasıl olacak bütün bu işler? Yani Türklük, Türkçülük,
milliyetçilik nasıl ayaklar altına alınacak? Kimler yapacak, kimler
gerçekleştirecek bu eylemleri?


Elbette ABD ve yerli işbirlikçileri… Bu plana ve tertiplere bazen
Avrupa Birliği (AB) de katılıyor.


Geri
bıraktırılmış ülkelerde basit bir yolu ve yöntemi var bunun: İç savaşlar
çıkaracaksın. Mevcut iktidarlara karşı gelen muhalif isyancı çeteler
oluşturacaksın. Bunları birbirleri ile çatıştıracaksın, sonra da onları
egemenliğin altına alacaksın…


Tıpkı
Suriye, Irak, Libya, Afganistan vb. devletlerde olduğu gibi.


Bu planların ve tertiplerin sonucunda bir gecede Esat, Eset’e,
dost ve kardeş Esat, düşman Eset’e dönüşecek…


Şimdi sırada Türkiye var. Komşularda, İslam ülkelerinde uygulanan
yol – yordam Türkiye’de aynen uygulanıyor. Ama onlar, Türkiye’de ağır, fakat
emin adımlarla ilerliyorlar.


Çünkü Türkiye öteki İslam ülkelerine benzemez. Onun ulusal
kurtuluş savaşları ile dolu bir tarihi; aydın, devrimci, tam bağımsızlıkçı bir
önderi, Atatürk’ü var…


16 yıldan beri İslamcılık, dincilik, şeriatçılık perdesi altında
oynanan oyun bu. Siz bakmayın Vatan Partili yöneticilerin AKP’yi
antiemperyalist gösterme çabalarına…


Şu anda Türkiye, Suriyeli mültecilerin istilası altında. Başka
İslam topraklarından gelenler de var…


Bu mültecilerin vatanımıza kabul edilmesi ise ABD ve yandaşlarının
planları, tertipleri içerisinde gerçekleştiriliyor. Ama bunları kendi
ülkelerine kabul etmiyorlar. AKP’nin “Dış güçler
ülkemize müdahale ediyor, ekonomimizi bozuyor
” safsatasına da
sakın inanmayın…


Onların utangaç, çekinden ABD düşmanlığına ve demeçlerine ise hiç
aldanmayın…


Gerçek olan
şu:
Amerika’nın emir ve direktifleri
doğrultusunda, tüm geri kalmış ülkelerin beyinleri hurafelerle doldurulmuş
insanları kentlerimizi teslim alıyorlar…


Kentlerimiz adım adım, kare kare işgal ediliyor. Ettiriliyor.


Bir taraftan da sınırlarımızda ayak oyunları ile bir Kürt devleti
kurmaya çalışıyorlar.


Bütün bu yapılanlar Ortadoğu’nun ve Türkiye’nin ABD tarafından
işgalinin ön hazırlıklarıdır. Yahudi BOP projesinin parçasıdır.


Hedef Türk’ün, Türklüğün ayaklar altına alınması, parçalanması,
bölgelere ayrılması ve kolay yutulur bir lokma haline getirilmesidir…


Şimdiden mültecilerin işgal ettiği bölgelerden göçler başlamıştır
bile. Çünkü insanlarımız canından bezmiştir…


Halkımıza sağlanmayan imkânlar bu vatansızlara sağlanmıştır.
Hastaneler ücretsizdir. Kendi yurttaşımıza verilmeyen maaş, bu ipsiz –
sapsızlara verilmektedir.


Bu nedenle GAP projesi yarım kalmıştır, ertelenmiştir. 28 milyar
dolara tamamlanacak olan tesis, Suriyelilere harcanan 32 milyar masraftan
dolayı bitirilememiştir.


Canımızı zor
kurtardık”
diyen bu hainler, ülkelerine
koşa koşa gidip, akrabaları, yakınları ile özlem gidermekte, tatil yapmakta,
sonra da Türkiye’ye dönmektedirler.


Bazıları da keyif çatmak için deniz sahillerini tercih etmekte,
bir taraftan güneş banyosu yaparken, bir taraftan da nargilesini
tüttürmektedirler…


Bunların
içinde tam 20 bin asker kaçağı vardır.


Bu caniler, adam öldürüyor, ev ve işyeri soygunlarına karışıyor;
tacizler, tecavüzler gerçekleştiriyor ve itler gibi çoğalıyorlar. Hastanelerde
ana ile kız, yan yana doğum yapıyor. Doğan bebelerine de kendilerini besleyen,
bakan devlet adamlarının adını veriyorlar. Bir doktorun anlattığına göre 24
yaşında bir kadın sekizinci çocuğunu doğurmuş…


Bunlar aynı zamanda, gelecek seçimlerde AKP’nin oy deposudur.
Kendisini besleyen sahiplerine bağlanan köpekler gibi, zamanı geldiğinde
hizmette kusur etmeyeceklerdir…


Bugün Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, GAP bölgesi istila edilmiş
durumdadır. Yüz kişiden 15’i Suriyelidir.


Bunlar yüzünden halkımız daha da yoksullaşmış, perişan olmuş,
işsizlik başını almış gitmiştir…


Türkiye’yi
asıl tehlike gelecekte beklemektedir…


Şimdiden ev, arsa, tarla almaya işyerleri açmaya başladılar bile.
Üniversitelere, devlet dairelerine sınavsız, sorgusuz sualsiz alınıyorlar…


Bir zaman sonra, bu vatansızlar karşımıza milletvekili, bakan,
parti başkanı olarak çıkarlarsa sakın şaşırmayın… Sakın ah, vah edip inlemeyin…


GÜNEYDOĞU PATLAMAYA HAZIR SAATLİ BİR BOMBA GİBİ ŞİMDİ…


E-POSTA : alieralp37@gmail.com