MEHMET ALİ GÜLLER ///
MİT-CIA-KONTRGERİLLA-FETÖ KESİŞENİ : ENVER ALTAYLI

FETÖ’den gözaltına alınan Enver Altaylı’nın hayatı, bir
adamın hikayesi olmaktan çok, Gladyo dediğimiz yapıyı somut ortaya koyması
bakımından önemlidir.

Altaylı’nın 73 yıllık ömrü, CIA’dan MİT’e,
kontrgerillacılardan FETÖ’cülere, siyasal İslamcılardan cihatçılara değin tüm
kesimlerin ortak kesişeni olma özelliği gösteriyor.

ALTAYLI ve CIA

Altaylı TSK’den atıldıktan sonra 1963 yılında Ruzi Nazar
“eliyle” MİT’e yerleştirildi. Yani Altaylı MİT’ten önce CIA’yla
bağlantılıdır. (Özbek asıllı Nazar, Altaylı’nın babası Şakir Altaylı’yı
Özbekistan’dan tanıyordu.)

Peki kimdir Ruzi Nazar? 2. Dünya Savaşı’nda Komünistlere
karşı Nazi saflarında savaşan bir Özbek’tir ama bu özelliği nedeniyle de
Özbekler tarafından sevilmeyen bir isimdir.

Nazar, Naziler yenilince ABD’ye sığınmış ve pek çok Nazi
gibi CIA’da göreve başlamıştır. 1951’de eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in
oğlu tarafından ABD’ye götürülen Ruzi Nazar, Roosevelt’in kızı tarafından da
1954 yılında CIA’ya alınmıştır.

Ruzi Nazar 1959-1971 yılları arasında Türkiye’de görev
yaptı, CIA’nın Ortadoğu İstasyon Şefi’ydi. Yeni MİT yasasının hazırlanmasında,
MİT Müsteşarı Fuat Doğu ile birlikte Gladyo inşasında, Komünizmle Mücadele
Dernekleri’nin kurulmasında,

Fethullah Gülen gibi tiplerin bu derneklere
yerleştirilmesinde, 6. Filo’yu kıble edinen Kanlı Pazar faillerinin
yetiştirilmesinde, 68’lilere karşı kontrgerilla faaliyeti örgütlenmesinde,
yakın dostu Alparslan Türkeş’in komando kampları kurmasında ve 12 Mart’ta
önemli rolleri vardı.

Ruzi Nazar 12 Mart’tan sonra 1979 yılına kadar CIA
tarafından Avrupa’da görevlendirildi. 1979’da İran’da ve 1980’ler boyunca da
Afganistan’da görev yaptı.

ALTAYLI ve MİT

Enver Altaylı Ruzi Nazar “eliyle” 1963’te
girdiği MİT’te 1974 yılına kadar “kadrolu” çalıştı.

Ardından Gladyonun değişik birimlerinde, Ruzi Nazar’ın
belirlediği istikamette görevler üstlendi. Örneğin Nazar CIA adına Bonn’da
görevliyken, Altaylı da aynı tarihte MHP Genel Müfettişi olarak Almanya’da
ülkücüleri örgütlüyordu!

ALTAYLI ve MHP-KONTRGERİLLA

Altaylı 1980 öncesinde MHP Genel Başkanı Alparslan
Türkeş’in (asıl adı Hüseyin Feyzullah) danışmanlığını yaptı. Türkeş tarafından
ayrıca “MHP Genel Müfettişi” olarak görevlendirildi ve MHP’nin
gazetesi Hergün’de yöneticilik ve yazarlık yaptı.

Ve elbette MHP’nin sola karşı kullanılmasında roller
üstlendi!

Kısacası Ruzi Nazar öğrencisi Enver Altaylı’yı, yakın
dostu Alparslan Türkeş’le birlikte Gladyo faaliyetlerinde görevlendirmişti!

Nazar–Türkeş ilişkisinin altyapısı Nazi hayranlığıydı ve
ilişkiyi kuran da Agasi Şen’di. Şen ikiliyi CIA kampında tanıştırdı.

Türkeş’in Özel Harp Dairesi’nde çalıştığını, Çankırı’da
“kontrgerilla öğretmenliği” yaptığını, 1955 yılında Amerikan Harp
Akademisi’nden mezun olduğunu ve 1959 yılında da Almanya’daki Atom ve Nükleer
Okulu’nda eğitim gördüğünü önemle belirtelim.

ALTAYLI ve SİYASAL İSLAMCILAR

ABD’nin SSCB’yi çevreleme stratejisinin 80’ler boyunca
ağırlık merkezi Afganistan olmuştu. CIA Yeşil Kuşak gereği siyasal İslamcı
kadroları ve cihatçı savaşçıları hem diğer ülkelerde yetiştiriyor hem de
Pakistan üzerinden Afganistan’a sokuyordu.

İşte bu süreçte Ruzi Nazar’ın Afganistan’da görüştüğü,
sürekli irtibatta olduğu ve CIA stratejisine dahil ettiği kişilerin başında
Gülbeddin Hikmetyar geliyordu. (Hikmetyar’ı Tayyip Erdoğan’lı o ünlü
fotoğraftan biliyorsunuz…)

Nazar’ın öğrencisi Enver Altaylı da Afganistan’da görev
yaptı. Turgut Özal’ın örtülü ödeneğinden Raşid Dostum’a para götürmesi skandalı
en bilinenlerdendir. Altaylı Raşid Dostum’un liderliğinde kuzey Afganistan’da
bir küçük devlet kurmaya çalıştığını anılarında anlatır.

ALTAYLI ve FETÖ

SSCB’nin dağılmasının ardından CIA önüne Orta Asya’ya
uzanma hedefi koydu. Bu hedef için en ideal müttefik, Orta Asya ile tarihsel
bağları nedeniyle Türkiye’ydi.

İşte FETÖ okullarının Turgut Özal ve Süleyman Demirel
mektuplarıyla Orta Asya ülkelerinde açılması, CIA’nın bu stratejisinin
gereğiydi ve görevin merkezinde de Enver Altaylı vardı.

Altaylı Fethullah Gülen’i “Orta Asya’da Türk
jeopolitiğinin içini dolduracak insan” olarak niteliyordu.

Zaten Altaylı’nın FETÖ’cülerle ilginç akrabalıkları vardı:
Yukarıda belirttik, Ruzi Nazar Enver Altaylı’nın babası Şakir Altaylı’yı
Özbekistan’dan tanıyordu. Nazar’ın bir diğer dostu da Abdurrahman Kavuncu’ydu.
Şakir Altaylı Abdurrahman Kavuncu’nun kızıyla evlendi.

Yani 15 Temmuz’dan sonra Kazakistan’a kaçan AKP’li Eyüp
Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Abdurrahman Kavuncu’nun torunu ve Enver
Altaylı’nın dayısının oğluydu. Enver Altaylı’nın FETÖ finansörü olduğu iddia
edilen kardeşi Taha Altaylı’nın da Kazakistan’da olduğunu belirtelim.

Bu arada FETÖ’cü Mümtazer Türköne’nin bir eşinin de
Abdurrahman Kavuncu’nun torunu olduğunu söyleyelim!

ALTAYLI’NIN GLADYO KİMLİĞİ

Özetle Enver Altaylı sıradan biri değildir ve onun
özetlemeye çalıştığımız “kesişen kimliği” Gladyo kimliğine işaret
etmektedir.

Gladyo CIA’dır, MİT içindeki yapılanmasıdır, MHP içindeki
kontrgerilla örgütlenmesidir, siyasal İslamcı kadrolar yetiştirilen Komünizmle
Mücadele Dernekleridir, İlim Yayma Cemiyetleridir ve elbette FETÖ’dür. En çok
da hükümet katlarıdır!

Altaylı işte tüm bu kesimlerin tam göbeğindeki isimdir.
LİNK : http://www.abcgazetesi.com/mit-cia-kontrgerilla-feto-kesiseni-enver-altayli-8004yy.htm