AVRUPA’NIN KALBİNE
SAPLANAN “BIÇAK”: GLADİO

Sevgili dostlar pek çok dönemde,pek çok gündem maddesi
değişse de özellikle “derin devlet” denildiği zaman hiç değişmeyen
bir tartışma konusudur GLADİO…

1-Kuruluşu,üyeleri,yönetim tarzı,hangi ülkelerde nasıl
faaliyet gösterdiği her dönem merak konusu olan GLADİO konusunda 3-4 gün
sürecek bir yazı dizisinin startını veriyoruz bu geceki floodumuzda…

2-GLADİO’nun “Erken Dönem” sürecini
anlatacağımız bu bölümümüzde GLADİO’nun kuruluş aşamasını detayları ile sizler
ile paylaşacağız…

3-GLADİO hangi amaç doğrultusunda kuruldu?GLADİO kimin
projesiydi?Karmaşık yapılanması hangi aşamaları içeriyordu? İlk karargahı
neresiydi? GLADİO’nun kuruluşu sonrasında en”aktif”biçimde faaliyet
gösterdiği 2 ülke hangisiydi?GLADİO yapılanması Türkiye’de nasıl ve ne zaman
kuruldu?

4-İşte bu gece “Kuruluş” döneminin ayrıntılarını
ve konseptini sizler ile paylaşacağımız GLADİO yapılanması ile ilgili bu ve
benzeri soruların yanıtlarını cevaplamaya çalışacağız…

İşte başlıyoruz, çayınızı, kahvenizi kapıp gelin…

5-2.Dünya Savaşı sonrasında Dünya yeniden
şekillenirken,ABD ve Batı Dünyası için ortaya yepyeni bir tehlike
çıkmıştı:”KOMÜNİZM”…

6-İşte tam da bu noktada tarih sahnesine Reinhard Gehlen
ismi çıktı…Gehlen,2.Dünya Savaşı esnasında Alman istihbaratının başında olan
isimdi ve istihbarat tarihinin en önemli istihbaratçılarından birisi olarak
kabul edilmekteydi…

7-2.Dünya Savaşı’nın son günlerinde Ruslar ve Amerikalılar
Berlin’e daha önce varabilmek için adeta zamanla yarışırken,Gehlen kararını
çoktan vermişti…

8-Reinhard Gehlen’e göre Hitler’den sonra Komünizm ile
mücadele edebilecek tek güç Amerika’ydı ve işte bu sebeple Gehlen Amerikalılara
teslim oldu…

9-Gehlen,Amerikalılara SSCB ile ilgili bazı önemli
belgeler verdikten sonra üst düzey istihbaratlara ve bazı devlet görevlilerine
129 sayfadan oluşan ve son derece hayati bilgiler içeren bir istihbarat dosyası
üzerinden 4 saatlik sunum gerçekleştirdi…

10-ABD “Derin Devletinin” en önemli ismi olan
Allen Dulles,savaş sonrasında değişime uğrayarak CIA’ye dönüşen ABD istihbarat
teşkilatı OAS’nin bu yapısal dönüşümünün başına Reinhard Gehlen’i getirdi…

11-Gehlen,bir yandan yeni organize edilen CIA’e Hitler
Almanya’sının iç ve dış istihbarat örgütleri olan GESTAPO,ABWEHR ile OKW’nin
ilişkiler ağını ve deneyimini sunarken +++

12-Bir yandan da savaşın hemen ardından Batı Almanya’nın
kuruluşuna kadar geçen sürede Almanya istihbaratını kurarak başında
kalmıştır.Gehlen ile ABD burada da bir pazarlık yapmışlardır…

13-Anlaşmaya göre Gehlen’e Almanya’da kendi istihbarat
örgütünü kurması ve dünya genelinde aranan “Nazi subaylarından”
Gehlen’in verdiği isimlerin Almanya’ya getirilerek “kendi ekibini” kurması
imkanı sağlanacaktı.

14-Bunun karşılığında ise Gehlen ABD’nin hemen hiç
istihbari ağının olmadığı Orta ve Batı Avrupa’da Gehlen ve Alman istihbaratının
ağını kullanacak,operasyon merkezi olarak CIA Münih’i kullanacak operasyonları
ise Gehlen koordine ve kontrol edecekti…

15-Yani ABD,hem merkezi haberalma teşkilatı CIA’nın
reorganizasyonunu hem de tüm Orta ve Batı Avrupa istihbaratının kontrolünü
Gehlen’e vererek bir Alman’a Amerikan istihbaratının can damarlarını emanet
ediyordu…

16-Reinhard Gehlen, ABD “derin devleti” ile
yaptığı görüşmelerde Amerikanlı yetkilileri Komünizm tehlikesinin yakınlığına
ve bu tehlikenin sadece “klasik yöntemler” ile durdurulamayacağına
ikna etti…

17-Gehlen SSCB’den gelecek olası bir saldırı ihtimalinin
yüksek olduğunu ve bu durumda tüm Avrupa ve ABD’nin tehlike altında olduğunu
söyleyerek bu nedenle müttefik ülkelerin tümünde olası Rus işgaline karşı
mücadele edecek”Gizli Ordular” kurulması gerektiği fikrini ortaya
attı.

18-İşte “GLADİO” Gehlen’in bu fikri ile ortaya
çıktı…

19-Tarih yaprakları 1948 yılını gösterirken ve henüz daha
NATO kurulmamışken”GLADİO”yapılanması kurumsal kimliğine kavuştu.

20-GLADİO,1948 yılında müttefik ülkeler tarafından kurulan
Batı Birliği’nin Gizli Komitesi (Clandastine Commitee of Union Western-CCUW)
bünyesinde faaliyete başladı…

21-1949 yılında ise CCWU yeni kurulan NATO ile ortak
hareket etmeye başladı.1951 yılında ise tamamen NATO içerisine entegre edildi
ve “Gizli Planlama Komitesi”(Clandastine Planning Commitee) adlı bir
daireye dönüştürüldü.

22-Bu birim,Fransa’da “Avrupa Müttefikler Yüksek
Merkezi”(Supreme Headguartes Allied Poşete Europe-SHAPE) tarafından
kumanda edilen bir organizasyondu…

23-Ayrıca Clandastine Planning Committee’ye paralel olarak
“Müttefik Gizli Komitesi”(Allied Clandastine Commitee-ACC isminde bir
birim daha kuruldu…

24-1957 yılında kurulan ACC,NATO’nun Müttefikler Yüksek
Avrupa Komutanı’na bağlıydı. (Supreme Allied Commander in Europe-SACEUR)…

25-SHAPE karargahı Belçika’nın Mons şehrindeydi ve SACEUR
da bu karargahta görev yapmaktaydı.

26-SACEUR,ABD’de ise direkt olarak Pentagon’a bağlı
çalışmaktaydı. Bu nedenle bu birimde yönetim kadrolarında kısa sürede
Amerikalılar ciddi bir ağırlık sağladılar…

27-ACC’nin görevi GLADİO şebekelerinin yönetmeliklerini
hazırlamak ve gizli faaliyetler yürütme kapasitesini arttırma çalışmaları
yapmaktı.

28-Bu amaçla Amerika ve İngiltere’de üsler kuruldu.Bu
süreçte ACC Almanya,Belçika,Hollanda,Yunansitan,Fransa,İspanya,İtalya,Lüksemburg,Portekiz,Norveç
ve Türkiye’de GLADİO şebekelerinin kurulması sürecinde etkin rol oynadı…

29-Stratejik planlama ise ABD ve İngiltere’de yapıldı. Bu
2 ülkede yapılan stratejik planlamanın konsepti “Komünizm karşıtlığı”
temeline oturtulmuştu…

30-Tüm NATO ülkeleri GLADİO projesine katılım sağladı.En
başta gelen katılımcılar ise ülkelerin orduları ile askeri istihbarat
servisleri oldu…

31-GLADİO projesinin ortaya konulan ve NATO bünyesindeki
orijinal gizli adı ise “The Allied Coordination Committee”
şeklindedir…

32-2.Dünya Savaşı esnasında düşman toprakları içerisinde
gizli operasyonlar yaparak direnişçileri örgütleyen İngiliz askeri model GLADİO
yapılanmasının ana esin kaynağı ve modeli oldu…

33-Her ülkede yapılandırılan “şebekelerin” kendi
isimleri vardı:

İtalya : GLADİO

Yunanistan : B-8 veya
Red Sheepskin (Kızıl Koyun Postu)

Belçika : SDRA-8

Hollanda : NATO Command

Batı Almanya : Gehlen
Harekatı, Stay Behind veya Sword

34-Avusturya : Schwert

Fransa : Rüzgar Gülü

İspanya : GAL

İngiltere : Secret
British Network

Danimarka : Absalon

Türkiye : Kontrgerilla

35-Bu arada GLADİO yapılanmasının teknoloji tedarikçisi
ise ünlü AEG ve TELEFUNKEN firmaları oldu.

Bu firmalar GLADİO’ya 1980’lerde 2000’li yıllarda piyasaya
çıkacak teknoloji ile donatılmış vericiler sağladılar.Bu müthiş bir elektronik
istihbarat olanağını da mümkün kıldı…

36-Örgütlenme ve “ağın” gelişmesi noktasında
özellikle ilk yıllarda CIA ve İngiliz SIS ve MI6 istihbarat servislerinin gerek
eğitim,gerek lojistik,gerek maddi gerekse silah olarak büyük katkıları oldu…

37-GLADİO özünde askeri bir proje olsa da başarılı olması
için sivil ayağının da oluşturulması gerekiyordu.

38-Bu bağlamda özellikle eski Nazi subayları,Nazi
sempatizanları, faşistler, sağ/muhafazakar siyaset çevrelerinden isimler,medya
dünyasından isimler hatta iktidar çatışması içindeki solcu siyasetçiler
GLADİO’ya kazandırıldı…

38-GLADİO projesinin en önemli unsurlarından bir tanesi de
paramiliter unsurlardı… Son derece titizlikle seçilen bu unsurlar,son derece
ciddi bir askeri eğitimden geçiriliyorlardı. Özellikle de bombalama,sabotaj ve
suikast konusunda uzmanlaşıyorlardı…

39-GLADİO’nun ilk kuruluş yıllarında üst düzey yöneticiler
ağırlıklı olarak 2.Dünya Savaşı’nda Naziler’e karşı savaşmış üst düzey elit
askerlerden oluştu…

40-Örneğin 2.Dünya Savaşı’nda Fransa Alman işgali altındayken
Vichy yönetimi esnasında Fransa’ya paraşütle atlayarak direnişçileri örgütleyen
efsane isim William Colby,1951 yılından itibaren İskandinav GLADİO’sunu
eğitti…

41-1973-76 yılları arası CIA’nın tepesindeki isim olan
isim Colby 1978 yılında “Onurlu Adamlar” isimli bir kitap yazdı ve bu
kitabında GLADİO’yu ve faaliyetlerini açıkladı. Colby kitaptan kısa süre sonra
evinin önündeki göle kano ile açıldı ve boğuldu (!)

42-GLADİO yapılanması belki tüm Avrupa ülkelerinde kuruldu
ama operasyon faaliyetleri için 2 ülkeyi “ana odak ülke” olarak
seçti.. Bunlar İtalya ve Türkiye’ydi..

43-Pek çok Avrupa ülkesindeki GLADİO yapılanması tabiri
yerindeyse “uykuda” duruyorken bu 2 ülkede 60’lı yılların sonundan
başlayarak GLADİO giderek daha etkin olmaya,adeta bu devletleri ele geçirecek
denli etkili olmaya başladı. Türkiye ve İtalya GLADİO’nun “kader
ortağı” oldu.

44-İtalya ve Türkiye’de bu denli faal olunmasının ana
sebebi NATO üyesi ülkeler içerisinde SSCB tehdidine en açık ülkeler olarak bu
ülkelerin görülmesi,bu ülkelerde yaşanacak olası bir sol iktidar ve Rus
yakınlaşmasının NATO’yu içeriden zayıflatacağı öngörüsüydü…

45-Faşizmin doğduğu ülke olan İtalya’da komünistler ve
sosyalistler 2.Dünya Savaşı’nda Mussolini yanlısı faşistlere karşı çok şiddetli
biçimde mücadele vermişlerdi.Bu nedenle ülkede ciddi bir sol taban
vardı.Üstelik komünist parti ile sosyalist parti birleşme kararı almıştı…

46-SSCB’nin hemen yanı başında “tampon ülke” ve
“ileri karakol” olarak konumlandırılan Türkiye de zaman zaman
Rusya’ya yanaşıyordu.Bununla birlikte Avrupa’da 68 kuşağının etkisi ile
yükselen sol dalgadan en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye olmuştu..

47-Hem İtalya hem Türkiye’de solun iktidara gelmesi
NATO’nun içeride zayıflaması ve stratejik önemi olan Doğu Akdeniz’in
kontrolünün kaybedilmesi sonucunu doğurabilirdi. İşte bu nedenler ile GLADİO en
faal biçimde tüm hünerlerini bu 2 ülkede 60’ların sonundan itibaren gösterdi.

48-Peki GLADİO Türkiye’de nasıl ve ne zaman kuruldu?
Aslında işin ilginci Türkiye’de “derinlerin karar alıcıları” daha
bırakın GLADİO’yu NATO’yu 2.Dünya Savaşı bitmeden böylesi bir yapının alt yapı
çalışmalarını hem da kanun çıkartarak atmıştılar…

49-İşte o kanun..

50-Ve o kanunun devamı…

51-NATO’ya üye olunmasının ardından ise Türkiye’den de
GLADİO operasyonuna dahil olması istenir ve 1952 yılında Seferberlik Tetkik
Kurulu kurulur.. Diğer adıyla “Özel Harp Dairesi”.. İşte Türk
GLADİO’su “Kontrgerilla”nın temelleri bu kurumda atılır.Kurumda asıl
idare ABD’dedir…

52-Ama1952’den 5 yıl önce 1947’de Genelkurmay Başkanı
Salih Omurtak’ın ABD ziyaretidir asıl kırılma anı.Zira bu ziyarette ABD ile bir
anlaşma imzalanır ve bu anlaşma uyarınca içlerinden Alparslan Türkeş ve Turgut
Sunalp’in de bulunduğu ilk ekip ABD’ye kontrgerilla eğitimine gider.

53-Özel Harp Dairesi sivil unsurları kod adı ile
kaydetmekte ve bu sivil unsurlar birbirlerini tanımamaktadır…

54-Özel Harp Dairesi’nin ilk başkanı ise Daniş Karabelen
olmuştur…

55-NATO üyeliği ile birlikte ülkenin istihbarat teşkilatı
olan MAH da çok büyük bir yenilenme içerisine girmiştir…

56-Kurtuluş Savaşı sonrası Alman Walter Nikolai 1926
yılında Türkiye’ye gelerek istihbarat kurumumuzun alt yapısını oluşturdu.6 Ocak
1927’de ise MAH kuruldu…

57- ABD MAH”ın daha operasyonel olmasını istiyordu.MAH’ın
başına Tümgeneral Behçet Türkmen atandı ve MAH ile Özel Harp Dairesi birlikte
çalışmaya başladı…

58- 1954 yılında ABD’ye 4 subay gönderildi.En üst
rütbelisi yüzbaşı Fuat Doğu’ydu.. 4 subay 1 senelik eğitimin ardından ülkeye
döndüler.Emirgan’da İstihbarat Okulu adı ile bir okul kuruldu.İstihbarat
Merkezi’nde baş öğretmen yine Fuat Doğu’dur…

59- Gerekli eğitimleri ve lojistik desteği alan Türk
GLADİO’su eylemleri için çok fazla beklemeyecektir… 1955 yılı Türk GLADİO’su
için artık “Sahne alma” vaktidir…

60- Akdeniz’in 2 ülkesinin kaderi GLADİO ile nasıl
kesişti?Türk GLADİO’sunun ilk eylemleri nelerdi?

61- Türkiye’de 12 Mart Muhtırası’na giden sürece GLADİO
nasıl müdahil oldu?

62- Yazı dizimizin ilk bölümünde NATO içerisinde kurulan
GLADİO yapılanmasının “ana odak ülke” olarak İtalya ve Türkiye’yi
belirlediğini yazmıştık…

63- Zira İtalya’da 2.Dünya Savaşı esnasında faşistler ile
mücadeleleri nedeni ile sol ciddi tabana sahipti ve iktidara gelmesi NATO
içinde zaafa yol açabilirdi…

64- Türkiye ise “Komünizm” tehlikesine karşın
Avrupa ve ABD’nin NATO eli ile “tampon ülke” ve “ileri
karakol” olarak Batı’nın güvenliği açısından komşusu SSCB karşısında
konumlandırılmıştı…Ve Dünya’da yükselen sol dalga Türkiye’de ciddi etki
yaratmıştı…

65- NATO ve GLADİO Türkiye’de SSCB’ye yakın bir sol
iktidarın iş başına gelmesine tahammül edemezdi…İşte bu nedenlerle GLADİO
teorik hazırlık aşamasından sonra Akdeniz’in bu 2 stratejik ülkesinde
“sahaya indi”…

66- NATO kurulur kurulmaz 1949 yılı itibariyle GLADİO
unsurları İtalya’da sağı temsil eden Demokrat Parti içerisinde yerleşmeye ve
kök salmaya başladı…

67- 1950’lerin hemen başı ise İtalya’da solun yükselişe
geçtiği ve ciddi şekilde iktidara alternatif bir umut olmaya başladığı yıllar
olarak tarih yapraklarında yerini aldı…

68- 1953-1958 arasındaki 5 yıllık süre ise İtalya’da sol
2.Dünya Savaşı sonrası en güçlü dönemini yaşamaya başlamıştı…NATO için
“Tehlike çanları çalmaya başlamıştı”…

69- Bu dönemde ABD ve CIA eli ile komünist ve sosyalist
partiler ile onların adaylarını karalamak için İtalya’ya milyonlarca dolar
aktarıldı…GLADİO ilk “yumuşak müdahalesini” yapmıştı…

70- Bu arada GLADİO içerisinde ilk çatlak be tasfiye de
yine İtalya’da yaşandı.İtalya’daki GLADİO yapılanmasını oluşturan birimler
askeri istihbarat kuruluşu SIFAR’a bağlıydı.SIFAR’ın başında ise Umberto
Broccoli vardı…

71- İtalya Savunma Bakanı ise bu tarihlerde Efissio
Marros’tu…Bu 2 isim GLADİO birliklerinin “eğitimi” noktasında fikir
ayrılığına düştü…

72- SIFAR Başkanı Broccoli daha iyi eğitim verdiği
gerekçesi ile eğitimin İngiltere tarafından verilmesi taraftarıydı.Savunma
Bakanı Marros ise eğitimi kendisi verirse ücretsiz silah temini taahhüdü veren
ABD tarafının eğitimi vermesi taraftarıydı…

73- Aslında bu sahaya inen GLADİO üzerinde ABD ve
İngiltere’nin “hakim güç” olmak için verdiği bir güç savaşıydı. Kısa
süre sonra savaşın galibi belli oldu. İngiltere yanlısı Broccoli görevden
alındı ve SIFAR Başkanlığına ABD yanlısı General Geovanni De Lorenzo
getirildi…

74- GLADİO sahada başarısızlığa tahammül edemezdi o
nedenle eğitim GLADİO yapılanması için çok önemliydi.GLADİO’nun kendisine ait
ilk özel eğitim kampı İtalya’nın Sardunya Adası’nda kuruldu…

75- Kampın adı “Centro Adestromento Guastatari”
ydi…

75- Kamp içerisinde yer altı silah
depoları,tüneller,liman,su altı taaruz eğitimi için özel alanlar vardı.Kampın
etrafı çok yüksek beton duvarlar ile çevriliydi.

76- Kapma “eğitilmeye” getirilen
“Gladyatörler” bile nereye geldiklerini bilmiyorlardı ve adaya siyah
camlı uçaklarla adaya geliyorlardı…

77- Burada çok üst düzey eğitimden geçen
“Gladyatörler” kısa süre sonra İtalya’nın uzun yıllar sürecek kara
yıllarına damga vurmaya hazırlanıyorlardı…

DEVAM EDECEK

Okan Eren Çelik


LİNK : https://twitter.com/yazparov