Kategori ABAZA-ÇERKES-ÇEÇEN-KABARDEY-DAĞISTAN-GÜRCÜ

ÇERKES TOPLUMU DOSYASI /// Şamil JANE : Osmanlılarda İskân Politikası ve Çerkesler

Şamil JANE [1] : Osmanlılarda İskân Politikası ve Çerkesler 29 Kasım 2020 * Şamil JANE [1] Dünyada hiçbir nüfus hareketi nedensiz gerçekleşmemiştir. Terk edilen veya terk edilmek zorunda kalınan ülke ve gidilen veya gidilmek zorunda kalınan ülke, nüfus hareketinin iki ucunu oluşturur. Dünyada hiçbir nüfus hareketi nedensiz gerçekleşmemiştir. Terk edilen veya terk edilmek zorunda kalınan

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI/// Mahmut Bi : Tarihte Çerkes-Gürcü İlişkileri

Mahmut Bi : Tarihte Çerkes-Gürcü İlişkileri 01 Mart 2016 Salı * Mahmut Bi Çerkes-Gürcü ilişkileri oldukça uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Bu ilişkilere geçmeden önce, Çerkes ve Gürcü Halklarına kısaca değinmekte yarar vardır. Çerkesler1, tarihin çok eskiden beri tanıttığı ve değişik adlarla tanımladığı, zengin bir tarih, edebiyat, kültür ve medeniyete sahip kadim bir autochthon ( yerli

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI /// HİLMİ ÖZDEN : “Şark-ı Karib Çerkesleri Hukuk Cemiyeti” tüm Kafkasyalılara isnad edilemez

HİLMİ ÖZDEN : “Şark-ı Karib Çerkesleri Hukuk Cemiyeti” tüm Kafkasyalılara isnad edilemez 03 Temmuz 2018 * Hilmi ÖZDEN / “ŞARK-I KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ” TÜM KAFKASYALILARA İSNAD EDİLEMEZ [1] Özet: Çerkes Cemiyetleri, Meşrutiyet genelinde 1908’den itibaren çıkmış kuruluşlardır. Bunlar arasında kıdem bakımından “Çerkes Teavün (yardımlaşma) Cemiyeti” başta gelir. Cemiyet, İzmir ve yöresini işgal altında

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI /// Salih EROL : Millet Yolu’nda Çerkes Edhem Bey ve Çerkeslere Bir Hitabesi (Nisan-1920)

Salih EROL : Millet Yolu’nda Çerkes Edhem Bey ve Çerkeslere Bir Hitabesi (Nisan-1920) 09 Nisan 2019 * Salih EROL Bir Bursa Gazetesi Olarak Millet Yolu Evvela şu hususu belirtelim: “Millet Yolu”, Milli Mücadele Yılları’nda Bursa’da çıkan bir gazetenin adıdır. Millet Yolu Gazetesi, 22 Şubat 1920 tarihi itibarıyla yayın hayatına başlamış ve Milli Mücadelemizin yılmaz bir

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI /// Ekrem Hayri PEKER /// Kafkasya’dan Anadolu’ya : Zekeriya Efendi

Ekrem Hayri PEKER /// Kafkasya’dan Anadolu’ya : Zekeriya Efendi 08 Mayıs 2018 * Ekrem Hayri PEKER 1864 yılında yaklaşık üç asırdır Rus çarlığının saldırılarına karşı koyan ve bağımsızlıklarını korumaya çalışan Kafkas halkları, Çarlık ordularına yenildiler. Yüzyıllardır süren savaş, salgın hastalıklar ve çarlığın uygulandığı ekonomik ambargo da bu sonu çabuklaştırdı. Kafkas halklarının devletleşememesi, bu saldırılara birleşik

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI /// Mahmut Bi : Balıkesir vilayetinde iskan edilen Kafkas göçmenleri

Mahmut Bi : Balıkesir vilayetinde iskan edilen Kafkas göçmenleri 04 Nisan 2020 * Mahmut Bi Kesin olmamakla beraber Balıkesir’in Prehistorik devirlerden beri iskân gördüğü ileri sürülür. 1243 tarihindeki Kösedağ yenilgisinden sonra, Anadolu Selçukluları bir daha toparlanamadılar. 1280li yıllarda, Anadolu’nun batı ucunda ulu bey olan Germiyanlı Türklerinin Beyi, başlarında Danişmend Gazi soyundan geldiği için Türkmenler arasında

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI /// Mahmut Bi : Güney Marmara Bölgesi’ne Kafkas Göçleri

Mahmut Bi : Güney Marmara Bölgesi’ne Kafkas Göçleri 05 Haziran 2018 * Mahmut Bi KONFERANS Konu: Güney Marmara Bölgesi’ne Kafkas Göçleri Konuşmacı: Mahmut Bi – Tarihçi-Yazar Yer:Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Kadıköy/İstanbul Tarih: 6 Şubat 2011 Saygıdeğer konuklar, Değerli hemşerilerim, Sevgili gençler, “Güney Marmara Bölgesi’ne Kafkas Göçleri” konulu konferansını düzenleyen ve davetleri ile beni onurlandıran,

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI : Mahmut Bi : Çerkesya Tarihi Kronolojisi

Mahmut Bi : Çerkesya Tarihi Kronolojisi 10 Haziran 2018 * Mahmut Bi ÇERKESYA TARİHİ / ÖNSÖZ Çerkesya ve Çerkesler’e ilişkin olarak son yıllarda çok sayıda neşriyat yapılmaya başlandı. Ancak Çerkesya Tarihi ne yazık ki, yazılamadı. Çerkesler’in ana vatanı (Xekuç)’nın tarihinin çeşitli dönemlerine ilişkin kitaplar ve makaleler yazılmışsa da, bütününü içine alan bir tarih çalışması düşünülmüş

Daha fazlasını oku


ÇERKES TOPLUMU DOSYASI /// Mahmut Bi : Bursa Çerkesleri (Gelenekler, sosyal yaşam, kültürel yapı)

Mahmut Bi : Bursa Çerkesleri (Gelenekler, sosyal yaşam, kültürel yapı) 15 Nisan 2018 * Mahmut Bi Bu yazımızda, XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Kafkasya ve Balkanlar’dan gerçekleşen zorunlu göçler neticesinde Bursa vilayetimiz dahilinde yaklaşık otuz köyde iskan edilen Çerkesler’in sosyo-kültürel yapısı içinde fazilet okulu olan aile, kız-delikanlı ilişkileri ve düğün törenlerinden sözedilecektir. Çerkesler Kimdir? Çerkesler,

Daha fazlasını oku