ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & HABERLER & BİLGİLER /// ÜLKELER DOSYASI


Hazel ÇAĞAN ELBİR : FRANSA GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK MİDİR ?


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald
Trump, 20 Aralık 2018 tarihinde Suriye’den ABD askerlerini çekeceğini
açıklamıştır. Bu karara ilişkin olarak Fransa’nın ortaya koyduğu tepki dikkat
çekicidir. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bilahare Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron konuya ilişkin düşüncelerini sert bir şekilde ifade
etmişlerdir. Macron, müttefiklerin her zaman güvenilir olması gerektiğini
vurgulayarak, omuz omuza mücadele etmelerinin beklendiğini[1]söylemiştir.


Fransa’nın bu hissiyatını anlamak mümkün olmakla
beraber, bu ülkenin ittifak ilişkisi içinde olduğu başka ülkelere ne kadar
müttefik olduğu tartışmaya açık bir husustur.  


Fransa, açıkça, ABD’nin müttefiklerini yüzüstü
bıraktığını ve güvenilmez bir müttefik olduğunu ifade etmiştir. Bunu bu
kadar açık bir şekilde söyleyen bir Cumhurbaşkanı ülkesinin ne kadar güvenilir
olduğunu da sorgulamalıdır. Türkiye açısından ise Fransa’nın ne derece
güvenilir bir müttefik olduğu sorgulandığında, bu sorunun yanıtının olumlu
olmadığı aşikârdır. Fransa, 1952’den beri Türkiye’nin NATO müttefikidir.[2] Oysa, Türkiye’nin bu
ülkeye müttefik olarak duyacağı güveni gölgeleyen hususlar
mevcuttur. Örneğin, Fransa yakın geçmişte Ermeni teröristleri bağrına
basmış ve günümüzde de radikal ve fanatik Ermeni söylemine en çok destek veren
ülkelerden biri olmuştur. Fransa, keza Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik
müzakere sürecinde ele alınması gereken fasıllardan beşinin
açılmasını engellemektedir. Ayrıca, bir terör örgütü olduğu kabul edilen
PKK’nın uzantısı PYD ile günümüzde bile Suriye’de işbirliği yaptığı
bilinmektedir. Türkiye hayati çıkarlarını ilgilendiren böyle önemli konularda
müttefiklikle bağdaşmayan politikalar izleyen Fransa gibi bir ülke ile
ilişkilerinde nasıl davranmalıdır?


Ne yazık ki, eleştirilerimiz yalnızca Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un şahsına yönelik değildir. Macron’dan önceki Fransız
Cumhurbaşkanları da farklı bir tutum sergilememişlerdir. Fransa’nın geleneksel
olarak “müttefiklik” anlayışında bir zafiyet olduğu görülmektedir.
Cumhurbaşkanı Macron, Trump’ı eleştirecekse, önce kendisine ve ülkesinin dış
politikasına eleştirel bir gözle bakmalıdır. Bu kapsamda, müttefiklik
anlayışının gözden geçirilmesi ve müttefiklere karşı nasıl davranılması
gerektiğinin bir kez daha değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Türkiye
özelinde, bu sıkıntının yalnız Fransa ile sınırlı olmadığını söylemek de
mümkündür. Benzer sorular Almanya ve Alman Başbakanı Merkel bakımından da
hatıra gelmektedir. Her halükârda, aynı ittifaka mensubiyette hiçbir şekilde çifte
standarda yer olmadığı kesin bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.


[1]“Macron: Trump’ın Suriye’den Çekilme Kararından Derin
Üzüntü Duyuyorum, Bir Müttefik Güvenilir Olmalı”, Sputniknews.com, 23 Aralık
2018,


LİNK :
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201812231036767221-macrondan-trump-abd-cekilme-aciklamasi/


[2]Hüseyin Bağcı, “Türk Dış Politikasında 1950’li
Yıllar”, Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2007, s. 35.