ESFENDER KORKMAZ : YÜKSELEN EKONOMİLERDE SERT DÜŞÜŞ

E-POSTA : esfender@esfenderkorkmaz.com

08 Ağustos 2018

Spekülatif sermaye küreselleşmeyi kendine göre dizayn etti.

Sıcak para olarak girdiği ülkelerde spekülatif kârlar sağladı.

Bu ülkeler bol döviz serabına kapıldı.

Kur baskısı ve cari açıkların bozucu etkisi dış borçlanmaya
yansıdı.

Dış borçlanmanın etkisi uzun zamanda ortaya çıktığı için
kimse işin farkına varmadı.

Üretici memnun çünkü düşük kurdan ithalat yaptı.

Tüketici memnun çünkü piyasa ucuz ithal malı cenneti oldu.

Türkiye 2012 yılına kadar bu serabı yaşadı.

Spekülatif sermaye yüksek kârdan heyecanlandı.

Bu defa bu ülkeleri yükselen ekonomiler olarak ilan etti.

Öte yandan Finansal liberalizasyon hükümetleri ya teslim aldı
veya elini kolunu bağladı.

Finansal liberalizasyon ile Finansal araçların çeşitlenmesi
ve sermaye denetimlerinin kaldırılması sonucunda bir para arzı tanımı yapmak
oldukça zorlaştı.

Aynı nedenle hükümetlerin makroekonomik denetim gücü azaldı.

Finansal liberalleşme ile birlikte faiz hadlerinin ve çeşitli
mali varlık fiyatlarının gelecekte alacağı değerlere ilişkin belirsizliğin
artması borç verenler açısından bir risk faktörü oluşturdu.

Finansal liberalleşmenin yarattığı finansal varlıkların fiyatlarındaki
uyumsuzluklar ve bunun kaynak dağılımındaki etkinliği azaltması vadelerin
kısalması ve spekülatif varlık alımı ve tüketim amacıyla aşırı borçlanma ve
bunun neden olduğu sürdürülemez borç stokları artan finansal kırılganlık ve
azalan hane halkı tasarrufları ile ticaret ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun
faiz haddi ve döviz kuru politikası izlenmesi adeta imkansız hale geldi.

Öte yandan Finansal liberalizasyonla birlikte bankacılık
sisteminin kırılganlığı da önemli ölçüde arttı.

Faiz oranlarının aşırı ölçüde artan volatilitesi bankaları
ciddi faiz riskleri ile karşı karşıya bıraktı.

2008-2009 krizi para enjekte edilerek uyutuldu.

Ancak makro dengeler üstüne kurulmayan bir denge olduğu için
etkisi zayıflamaya başladı.

Son beş yıldır yükselen ekonomiler düşmeye başladı.

Hepsi zorda.

Finansal liberalizasyon bu ülkelerin posalarını çıkardı.

Arjantin IMF’nin kapısında.

Çünkü bu ekonomiler yüksek dış açıklar verdi.

İşsizlik arttı.

Bu defa yükselen ülkeler kırılgan ülkeler oldular.

Bunların başında hep Türkiye geldi.

O kadar ki beş sene önce BM bile Türkiye’yi en kırılgan ülke
olarak ilan etti.

Beş kırılgan ülke üç kırılgan ülke oldu.

Tablo değişti…

Değişmeyen ve kırılgan olarak kalan tek ülke Türkiye oldu.

Dahası bugün de dünyada bu ülkeler içinde en fazla cari açık
Türkiye veriyor.

Cari açık veren ülkeler ithalat yaptıkları ülkelerde istihdam
yaratmış oldular.

Kendi ülkelerinde işsizlik arttı.


(Aşağıdaki tablo)

Kur artışının temelinde geçmiş 15 yıllık yanlış yapılanma
var.

Papaz hikayesi bahane.

Kırılgan bir ekonomi için her zaman bir papaz hikayesi olur.

Kaynak Yeniçağ: Yükselen ekonomilerde sert düşüş

Esfender KORKMAZ
LİNK : http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yukselen-ekonomilerde-sert-dusus-48409yy.htm