• FİLİSTİN DOSYASI : Pierre Belon du Mans’ın Filistin Seyahati ve Bitkibilim Tarihi Açısından Önemi
  • Yayın Tarihi : 18 Ağustos 2018 Cumartesi
  • Kategori : FİLİSTİN & GAZZE - Filistin Sorunu


Fransa, 1500’lü yılların ilk yarısının sonunda Osmanlı Devleti ile ilişkilerini kâğıt üzerinde de netleştirmek ve tıpkı Venedik gibi Osmanlı’dan bazı imtiyazlar kazanmak ister. 1547 yılında Fransa Kralı I. François’nın emri ile Büyükelçi Gabriel d’Aramon ve maiyeti Osmanlı topraklarına bir seyahat düzenlerler. Söz konusu elçilik heyetinde çeşitli bilim insanları ve gezginler de yer almaktadır. Rönesans etkisiyle de bilimle uğraşmanın bir ihtiyaç olduğuna inanan Pierre Belon du Mans, d’Aramon’un bu heyeti ile doğuya seyahat etmiştir. Belon, Levant bölgesinden ve Anadolu’dan geçerek ulaştığı Filistin topraklarından edindiği botanik ve zooloji üzerine bilgilerle, doğa gözlemlerine bugün de rağbet edilen katkılarda bulunmuştur. Bu çalışmada, seyahatin özellikle Filistin bölgesini içeren kısmı ele alınmış burada yaptığı gözlem ve tespitler için ise Les Observations (Gözlemler) adını verdiği eserine başvurulmuştur. Bitki isimleri, Belon’un verdiği terminoloji ve İsrail Florası analiz edilerek, çoğunlukla tür seviyesinde, günümüz bitkibilim adlandırma kurallarında esas olduğu şekilde müellifleri ile birlikte verilmiştir. Tür isimleri tespit edilemeyen bitkilerin isimleriyse cins seviyesinde verilmiştir.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.