• FİLİSTİN DOSYASI : Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi (20-22 Ekim 2017)
  • Yayın Tarihi : 3 Şubat 2018 Cumartesi
  • Kategori : FİLİSTİN & GAZZE - Filistin Sorunu


2017 yılı Filistin açısından anlamlıydı.  Çünkü önemli hadiselerin gerçekleştiği tarihlerin yıldönümü bu yıla müsadiftir. Beş yüz yıl önce Yavuz Sultan Selim burayı Os­manlı topraklarına ilhak etmişti. Yüz yıl önce ise Osmanlılar dört yüz yıl hükümran oldukları Kudüs’ü terk etmek ve İngilizlere bırakmak zorunda kaldı. Bu anlamda 

Balfour Deklarasyonu’nun da yüzün­cü yılıydı 2017. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 2017’nin Filistin için öne­mli bir yıl olduğu anlaşılmaktadır.

DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.