• FİLİSTİN DOSYASI /// Filistin - İsrail Sorununun Göz Ardı Edilen Tarafı : İsrail’in Filistinli Vatandaşları
  • Yayın Tarihi : 3 Şubat 2018 Cumartesi
  • Kategori : FİLİSTİN & GAZZE - Filistin Sorunu


İsrail devletinin kuruluşunun hemen ardından 1948 yılında birkaç ay içinde bölünmüş topraklarda yaşayan ve tarihi Filistin’in yüzde 67 olan Filistinli çoğunluk askeri yöntemler ve uygulanan zorunlu göç sonucu yüzde 16’ya düşürüldü. Bu, sayısal olarak yaklaşık 950,000 olan Filistinlilerin sayısının 150,000’e indirilmesiydi. İsrail toprakları içinde kalan Filistinliler derhal sıkıyönetim altına alındı. İsrail Devleti’nin kuruluş bildirgesinde açıklanan “bütün vatandaşlarına dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin sosyal ve politik eşitlik sağlanacağı” ilkesi Israil’in Filistinli vatandaşlarına hiçbir şekilde yansımadı.

On yıllardır kendisinin Orta Doğu’nun tek demokrasisi olarak savunan İsrail’in sınırları içinde yaşayan Filistinli azınlığa Yahudi vatandaşlarına tanıdığı hiçbir hakkı tanımaması bu söylemi pratikte anlamsız kılmaktadır.

Filistin- İsrail sorununda iki devletli çözüm önerileri Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1947’de aldığı Filistin’i taksim kararından beri uluslararası arenada tartışılmaktadır. Bu tartışmalar sürdürülürken İsrail’de yaşayan ve İsrail nüfusunun şu anda yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan 1,8 milyon Filistinli İsrail vatandaşının varlığı ve konumları göz önüne alınmamaktadır.

İsrail’de yaşayan Filistinliler dünya üzerindeki toplam Filistin nüfusunun yüzde 12’sini oluşturmakta ve onların göz ardı edildiği bir çözümün pratik olarak hayata geçirilmesi ne İsrail devleti ne de Filistin yönetimi için mümkün görünmemektedir.

Bu makale, bugüne kadar sürdürülen Filistin - İsrail barış görüşmeleri süreci içinde göz ardı edilen İsrail’in Filistinli vatandaşlarının sorunlarını, bu güne kadar tartışılan iki devletli çözüm önerileri içindeki açmazlarını ve ikibinli yılların başından beri bir alternatif olarak tartışılmaya başlayan ve uygulanması kısa bir vadede mümkün görünmeyen tek devletli/iki uluslu çözümün öneriler içindeki olası konumlarını tartışmayı amaçlamaktadır.

DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.