FİLİSTİN & GAZZE – Filistin Sorunu

İsrail devletinin kuruluşunun hemen
ardından 1948 yılında birkaç ay içinde bölünmüş topraklarda yaşayan ve tarihi
Filistin’in yüzde 67 olan Filistinli çoğunluk askeri yöntemler ve uygulanan
zorunlu göç sonucu yüzde 16’ya düşürüldü. Bu, sayısal olarak yaklaşık 950,000
olan Filistinlilerin sayısının 150,000’e indirilmesiydi. İsrail toprakları
içinde kalan Filistinliler derhal sıkıyönetim altına alındı. İsrail Devleti’nin
kuruluş bildirgesinde açıklanan “bütün vatandaşlarına dil, din, ırk ayrımı
gözetilmeksizin sosyal ve politik eşitlik sağlanacağı” ilkesi Israil’in
Filistinli vatandaşlarına hiçbir şekilde yansımadı.

On yıllardır kendisinin Orta Doğu’nun
tek demokrasisi olarak savunan İsrail’in sınırları içinde yaşayan Filistinli
azınlığa Yahudi vatandaşlarına tanıdığı hiçbir hakkı tanımaması bu söylemi
pratikte anlamsız kılmaktadır.

Filistin- İsrail sorununda iki
devletli çözüm önerileri Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1947’de
aldığı Filistin’i taksim kararından beri uluslararası arenada tartışılmaktadır.
Bu tartışmalar sürdürülürken İsrail’de yaşayan ve İsrail nüfusunun şu anda
yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan 1,8 milyon Filistinli İsrail vatandaşının
varlığı ve konumları göz önüne alınmamaktadır.

İsrail’de yaşayan Filistinliler dünya
üzerindeki toplam Filistin nüfusunun yüzde 12’sini oluşturmakta ve onların göz
ardı edildiği bir çözümün pratik olarak hayata geçirilmesi ne İsrail devleti ne
de Filistin yönetimi için mümkün görünmemektedir.

Bu makale, bugüne kadar sürdürülen
Filistin – İsrail barış görüşmeleri süreci içinde göz ardı edilen İsrail’in
Filistinli vatandaşlarının sorunlarını, bu güne kadar tartışılan iki devletli
çözüm önerileri içindeki açmazlarını ve ikibinli yılların başından beri bir
alternatif olarak tartışılmaya başlayan ve uygulanması kısa bir vadede mümkün
görünmeyen tek devletli/iki uluslu çözümün öneriler içindeki olası konumlarını
tartışmayı amaçlamaktadır.


DÖKÜMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir