Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara


Mustafa Yıldırım : ABD AJANININ KOMİSER DOSTU 

Anahtar: Fethullah Gülen’in Yurtdışına kaçan
militan elemanı Komiser Emre (Emrullah) Uslu – Polis Akademisi Hocası Önder
Aytaç – “Ferdinand Smith” takma adlı ajan – WINEP (Washington
Institute for Near East Policy) – İçişleri Bakanı Beşir Atalay
Emrullah Uslu, Polis Akademisi’nde okudu.
Akademinin öğretim görevlisi Önder Aytaç, medyadan alıntılarla belirli bir
senaryoyu oluşturmaya çalıştığı ‘Medyanın Gözüyle Çeteler ve Susurluk’
kitabında yardımcısı Emrullah Uslu’yu şöyle tanıtıyor:
 

“Polis ile ilgili yazılmış olanlar ağırlıklı
olarak, her türlü yazılı yayını parasal olanaklarıyla doğru orantılı bir
biçimde [kitap, akademik dergiler ve gazeteler] okuyan, araştıran ve o
konularda yaptığı yorumlarını yazılı /sözlü olarak bana ileten Polis Akademisi
son sınıf öğrencisidir.”
WINEP, 2001’de geçici görevle Washington’a
gönderilen Terörle Mücadele Komiser Yardımcısı Emrullah Uslu’yu şöyle
tanıtıyordu:
 

“Enstitü(müz) yakın gelecekte, Utah
Üniversitesi’nde doktora adayı ve Türkiye’de yerleşik terör grupları uzmanı
Emre Uslu’yu konuk edeceği için mutludur.”
Uslu, Amerika’dayken Türkiye ile ilişkisini
kesmedi; Önder Aytaç’la birlikte imzaladığı yazıları, Taraf gazetesinde
yayınlandı. Yazılarda sık sık TSK’ni eleştiriliyor ve “Ergenekon Davası”yla
ilgili yönlendirici yorumlara yer veriliyordu.
 

Emrullah Uslu, Soner Çağaptay’la birlikte
Hizbullah ve PKK üstüne makaleler yazdı. PKK konulu makalelerinde Amerika’nın
PKK’yı tasfiye etmesi durumunda Türkiye ile bozulan ilişkilerinin düzeleceğini;
Türkiye kamuoyunun ABD karşıtı görüşünün değişeceğini ileri sürerek ABD’ye
önerilerde bulunuyordu.
Uslu, ABD’de “Hizbullah” ve “Global Terror”
üstüne yazdığı makalesinin girişinde, “Yazar, bu makalenin yazılmasına
[katkıları için] geniş deneyim ve yayın becerilerine değer biçilemeyecek olan
Ferdinand Smith’e derin teşekkürlerini” bildirdi ve teşekkürü hak eden kişiyi
açıkladı:
 

“Ferdinand Smith, yaklaşık elli yıldır
Türkiye’de çalışmış ve dönem dönem Türkiye’yi incelemiş Amerikalı uluslararası
ilişkiler uzmanının takma adıdır.”
Emniyet Genel Müdürlüğü görevlisi Emrullah Uslu,
takma ad vererek “derin teşekkürlerini” sunduğu ve 50 yıldır Türkiye’de çalışan
Amerikalının “son dönemlerde Kürt çoğunluğa sahip bölgelere” gittiğini ve “Kürt
eylemcileri ve aydınlarıyla görüştüğünü” de eklemişti.
 

Uslu, PKK sorununu anlatırken Kürtlerle
ilişkileri yoğun olan Amerikalıya teşekkür ediyor; ancak gerçek adını
vermiyordu. Adını kullandığı ‘Ferdinand Smith’ [1893-1961] Amerikan Deniz
Emekçileri Sendikası’nın ilk siyahi önderlerindendi. Harry Truman yönetimince
‘komünistlikle’ suçlandı. 1949’da sınır dışı edildi.[1]
Uslu’nun ABD’den Türkiye’ye dönmemek için sağlık
raporları alması, TBMM’de konu oldu. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, soru
önergesini ilginç bilgilerle yanıtladı. Uslu’nun Amerika serüveni Atilla
Kart’ın Başbakan R. Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesine de yansıdı.
Emrullah Uslu”nun geçici görevi 30.6.2007’de bitmişti. İçişleri Bakanı Beşir
Atalay, Emrullah Uslu “bu dönemde başarısız olmuştur… 20.6.2007 tarihinden
itibaren rahatsızlıkları sebebiyle almış olduğu raporlar yerel mevzuata
uygunluğu yönünden misyon şefliğince (Konsolosluk) onaylanmıştır” dedi.[2]
 

İçişleri Bakanlığı, sekiz yıl sonra 27.4.2009’da
Türkiye’ye dönen Emrullah Uslu için “13.6.2009 tarihinde ise 2. Bölge hizmeti
için Bingöl iline tayin edilmiştir” demekle yetindi.[3]
 Kısa süre
sonra komiserlik görevinden ayrılan WINEP eski konuğu Emrullah Uslu, Yeditepe
Üniversitesi’ne geçti ve televizyonlarda “terör” senaryoları anlatmaya başladı.
(Mustafa Yıldırım, Ortağın Çocukları, 3. Basım, 2011, s. 49-51) >>
 

Emre (Emrullah) Uslu’nun “Ferdinand
Smith” diye takma ad yakıştırdığı ajanla ilişkisi, ABD’deki yayınlarında
yer almış ve bu bilgi Ağustos 2010’da yayınlanan Ortağın Çocukları kitabında
yayınlanmıştı. Ne ki, o gün bugündür ajanı merak eden çıkmadı.
Polis Akademisinde çok sayıda eleman polis
yetiştiren Önder Aytaç, 15 Temmuz 2016 öncesinde yurtdışına çıktı; 2018’de
Mısır’da, Nijerya’da fotoğrafları çekildi.[4] Aytaç’ın öğrencisi Emre
(Emrullah) Uslu, “paralel yapı” soruşturmasında aranırken ABD’ye
gitti. Mart 2016’da Türkiye’de yönetimin değiştirileceğini ima eden yayınlarla
bir bakıma darbeyi duyuruyordu.
 

Örgütün polislerini yetiştiren,
“Ergenekon-Balyoz” komplo davalarıyla ilişkilerini televizyonlarda,
gazetelerde açıkça belli eden, savunan, hatta bu konularda Taraf gazetesinde
makaleler yazan, bu denli önemli örgüt elemanları, rahatça yurtdışına
çıkabilmişlerdi. İşte asıl konu bu örgütün yaygın bağlantıları ve gücüdür.
Sivil Örümceğin Ağında kitabı ilk ve sonraki 33
baskısında, F. Gülen’in ABD’de örgütlenmesinin kökünü, Sun Myung Moon ile
ilişkilerini kanıtlarıyla açıklıyordu. Nurcu-İslamcı silahlı örgütün
“siyasal ayağını” soranlar, bu bölümleri görmezden gelmelerinin
nedenini belki bir gün açıklarlar. 
Kitaptan söz edenlerin büyük çoğunluğu, operasyonun ana örgütlenmesini,
kartel bağlantılarını, ABD siyasal parti örgütlerinin TBMM’de ortak komite
kurmalarını, Türkiye siyasal partileriyle ilişkilerini bir yana
bıraktılar.  Türkiye’yi içerden dağıtma
operasyonunu yalnızca Quantum Bankerleri şirketinin sözcüsü George Soros’a
bağladılar. Daha da kötüsü bankerleri de görmezden gelerek operasyonun tümünü
tek kişiye indirgediler; oysa Project Democracy-Sivil Örümceğin Ağında
kitabının 2. bölümünde din örgütlerinin CIA operasyonundaki yerleri, iç-dış bağlantıları
açıklanıyordu. Merve Kavakçı operasyonunu da içeren 300 sayfalık “Din
Hürriyeti Senaryosu” bölümüne değinilmemesi de bugüne dek ilginçliğini
koruyor.
 

ÇARE SON EFE’DEYDİ
Ödemiş’e bağlı Türkönü köyünden geçerken Çakıcı
Mehmet Efe’yi andım:
 

“İşte
böyle Çakıcı Mehmet Efe!” dedim,”Şimdiki acıklı durumumuz budur: Her
türlü dış saldırı ve içerden ihanet! Sana kıyanlar unutuldu. Seni takibe
gönderilen Osman’ın oğullarının zaptiye çavuşu Ançok boyundan Anzavur Ahmet, o
kara gecede ölümüne sevinmişti. Aradan 9 yıl geçince Osman’ın torunlarından
Halife Sultan Mehmed Vahid ed-Din Kuvayı Milliye’yi bozmak için işgalci
İngilizlerle birlikte, tepeden tırnağa silahlı ve eğitimli Kuvayı İnzibatiye’yi
kurdu. Başına da Ançok Anzavur Ahmet’i geçirdi. Ceplerinde çil altın, ellerinde
İngiliz tüfeği, yanlarında İngiliz topu, yüreklerinde kara kin biriktiren bu
eşkıyalar, nice Türkün, subayların, kadınların, kızların canına kıydılar.
Sonunda Atina devletinin İngiliz beslemesi
çapulcularıyla Türkleri arkadan vuran içerdeki yandaşları, İzmir rıhtımından
denize atlayıp Atinalıların gemisiyle kaçtılar. O gece Beldibi’nden İzmir’e
bakan “Son Efe” Mareşal Mustafa Kemal, senin için yakılan şanlı
türküyü coşkuyla söylemeye başladı:
 

“İzmir’in kavakları
Dökülür yaprakları 

Bize de derler Çakıcı
Yar fidan boylum 

Yakarız konakları!”
Demem o ki Çakıcı; özü sözü bir Son Efe, senin
ölümüne ferman çıkaran padişahlardan ve onların uşaklarından öcünü işte öyle
almıştı.
 

Ödemiş’in efeleri mi?
Onlara dağlarda rastlamadım. Düzlerdeki yeni
kuşaklar da senin türkünü duygusuz çığırıyorlar!
 

İşin Aslı:
Son Efe’nin ardından başka efe çıkmadı; çünkü
senin dediğin gibi oldu, “Düzler efelere yaramadı.”
 

Ödemiş, 21 Ağustos 2019
e.a (ek açıklama): WINEP ve öteki akademik
dünyada CIA bağlantıları, ordu- gazeteci-sanatçı – CIA bağlantıları ve ayrıca
Türkiye’de görevli CIA elemanları listesi için bkz. Ortağın Çocukları, 3.
Basım. Din örgütlenmesinin tarihsel bağları, suikast örgütleri – siyasal
partiler – İslamcı terör örgütleri ilişkileri için bkz. Zifiri Karanlıkta 1. ve
2. ciltleri.
[1] CIA eski şefi Graham E. Fuller ile ilişkisi
medyada ileri sürüldü; ancak Emrullah Uslu bu konuyu açıklamadı. Fuller de
ilişkiye değinmedi.
[2] İçişleri Bakanlığı bünyesinde “misyon
şefliği” birimi yoktur.
 

[3] Konya Milletvekili Atilla Kart, Emrullah
Uslu ve ABD’ye gönderilen polislerle ilgili soru önergesine dönemin İçişleri
Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtı üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a
sorulması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na 2 Eylül 2009, 7338 sayılı dilekçeyi
sundu.
[4] Önder Aytaç’ın babası Aysal Aytaç, İzmir
Milli Eğitim Müdür yardımcılığı sırasında Kestanepazarı Camisi imamı Fethullah
Gülen’e bağlanmıştı. 12 Eylül darbesi sonrasında Nurculuktan tutuklandıktan
kısa süre sonra salıverildi. 1993’te Milli Eğitim Bakanlığı  Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürü olunca
Fethullah Gülen’in yurtdışındaki okullar ağı da hızla kurulmaya başlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış