TERÖR


ÖRGÜTÜN GELİR KAYNAKLARI


İddianamede, FETÖ’nün gelir kaynakları da başlıklar halinde sıralandı. İşte
iddianamenin o kısmı:


1- Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler: (Borsa
Spekülasyonları, Devlet İhaleleri, Teşvik ve Hibeler),


* Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara
verilmesi,


* Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında
adli veya idari işlemler yaparak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi,


* Kurumların gizli kalması gereken finansal ve
yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması,


* Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili
vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi,


* Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin,
örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması,


* Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında
görevli adamları vasıtasıyla iş adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama
karşılığı örgüt adına onlardan para alınması,


* Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi
ve proje kabullerinde FETÖ firmalarının kayrılması,


2- İşadamlarından Sağlanan Gelirler: (Şantaj,
Tehdit, Himmet vb.)


* İşadamlarından, adli-idari süreçlerdeki
işlemlerini iş adamları lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar,


* İşadamlarının özel hayatları ile ilgili
çeşitli zafiyetlerini “ses ve görüntü” kaydına aldırarak tehdit ve şantaj
yoluyla alınan paralar,


* İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama
karşılığı alınan paralar.


3- Gönüllülük Esaslı Gelirler: (Himmet, Kurban,
Zekat, Burs)


* Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından
firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban kesileceğini belirterek kurban adı
altında toplanan paralar,


* İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı
mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs adı altında toplanan paralar,


* Memur maaş ve ödüllendirmelerinden himmet adı
altında toplanan paralar, bu gelir kalemini oluşturmaktadır.


4- Örgütün Şirket, Holding, Banka, Vakıf ve
Dernek Faaliyetlerinin Gelirleri:


5- Eğitim Faaliyet Gelirleri: (Dershaneler, Özel
Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı Sınav Kitapları)


* Yurt dışında bulunan örgütle ilişkili eğitim
kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar,


* Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili
eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar,


* Eğitim kurumlarında okuttukları öğrencilerden
ücret aldıkları halde, işadamlarından fakir öğrencilerin okutulacağından
bahisle burs adı altında toplanan paralar,


6- Örgütün Basın ve Yayın Organlarının Reklam ve
Abonelik Gelirleri:


7- STK’lardan sağlanan gelirler:


* Tuskon ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile
vakıflardan toplanan aidatlar,


* Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan
gelirler,


* Kimse Yok Mu Derneği benzeri örgüte bağlı
kuruluşlar aracılığı ile yardım adı altında vatandaşlardan toplanan paralar,


* Ticaret Odaları Yönetimlerini ele geçirerek,
kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel belirlenmelerinde örgütle ilişkili vakıf,
dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir