TERÖR


FETÖ’yle ilgili istihbarat
raporundan: Paralel Yapı
hiyerarşik yapılanmasını Zerdüştlük ve Şia mezhebindeki 7 katlı gök metaforuna
göre kurmuş. Gülen kendisine rakip gördüğü herkesi tasfiye etmiş. Yeğenleriyle
evlendirdiği adamlarını kurmayları yapmış


İstihbarat birimlerinin hazırladığı FETÖ raporunda, Gülen Örgütü’nün
hiyerarşik yapısının Zerdüştlük ile Şia mezhebindeki İsmailiye kolunun yedi kat
gök metaforundan yola çıkılarak yedi katlı piramit şeklinde oluşturulduğu
belirtildi. Bu hiyerarşiye göre örgütün tepesinde Fetullah Gülen, onun altında
özel sekretaryasını yürüten kardeşinin damadı Cevdet Türkyolu bulunuyor. Sonra
örgütün kurmay kadrosundaki diğer isimler sıralanıyor. İşte o kadrodaki Emniyet
imamı Osman Hilmi Özdil’le ilgili raporda anlatılanlar: Osman Hilmi Özdil örgüt
adına işlediği suçlarda hakkında en çok delil veren ve deşifre olan isimdir.
Yurt dışı giriş-çıkış kayıtları incelendiğinde örgüte bir dönem üst düzeyde
kuryelik yaptığı, örgütün merkezinden gelen talimatları Türkiye’deki birimlere
ulaştırmak için ABD’ye çokça gidip talimat aldığı ve rapor götürdüğü tespit
edilmiştir. Özdil, 2007’de ABD’ye gittiği sırada MİT imamı Murat Karabulut ile
birlikte FBI görevlilerince üzerleri aranıp sorgulanır. Şüpheli Özdil,
Ergenekon davasıyla ilgili bilgileri ABD’ye örgüt liderine taşımaktadır. Ondan
alacağı emirleri yargı ve emniyet birimlerine iletecek ve örgütün neler
yapacağının talimatını alacak ve organize edecektir. Üzerinden çıkan belgeler
ve diğer dijital materyallerin bir kopyası Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na
verilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı’na gönderilir. Ancak
emniyetteki belgeler örgütün polis üyeleri tarafından itina ile ortadan
kaldırılır. MİT ise elindeki belgelerin neler olduğunu vermiş olup dava
dosyasına delil olarak eklenmiştir. Emniyet içindeki amir ve memurlar örgütün
emniyet imamının talimatı olmadan tayin edilemez ve görevlendirilemez. Eğer
emniyet genel müdürü cemaatten bir kişi ise onun da bu imama boyun eğmek ve
denilenleri harfiyen uygulamak dışında seçeneği yoktur.RAKİPLERİ TASFİYE ETTİ

Raporda Gülen’in örgütte ‘tek adam’ konumunu güçlendirmek için ikinci adam
belirlemediği ve ileride kendisine rakip olabilecek isimleri tasfiye ettiği
belirtiliyor. Raporda Gülen’in akrabalık ilişkileri ile örgütü yönettiği de
belirtilerek “Fetullah Gülen ileriki dönemde kendisine karşı
çıkabileceklerini düşündüğü Nurettin Veren, Kemalettin Özdemir, Latif Erdoğan
gibi önemli yol arkadaşlarını süreç içerisinde önce pasifize etmiş, sonra da
çeşitli mülahazalarla ya da suçlamalarla örgütten uzaklaştırmıştır” deniliyor.YEĞENLERLE EVLİLİK YÜKSELTTİ

Raporda ayrıca “FETÖ’nün tepe yapılanması, Gülen’in yakın çevresindekiler,
akrabalık ilişkisi kurdurduğu şahıslardan ya da 1970’li yıllarda İzmir’de
birlikte hareket ettiği örgüt mensuplarından oluşmakta. Cevdet Türkyolu, Ebru
TV Genel Yayın Yönetmeni Adem Kalaç, ABD’de yaşayan Zaman Gazetesi yazarı Ahmet
Kurucan, örgütün pek çok kurum/kuruluşunun kurucu ortağı ve aynı zamanda iş
adamı olan Abdullah Katırcıoğlu, eski Fatih Kolejleri Genel Müdür Yardımcısı
Yılmaz Yiğit, Gülen’in yeğenleriyle evli. Söz konusu şahıslar bu evliliklerin
akabinde örgüt içerisinde yükselmiştir” ifadelerine yer veriliyor.BASİT
BİLGİYLE VE AĞLAYARAK İKNA…


Rapora göre Gülen’in basit bilgileri ağlayarak, kendinden geçerek
kitleye anlatıyor ve hitabet gücü sayesinde Adolf Hitler gibi muhataplarını
etkilemeyi becerebiliyor. Raporda ayrıca Fetullah Terör Örgütü’nde Cizvit
tarikatında olduğu gibi uysallık, itaat, disiplin ve eğitimin esas kabul
edildiği belirtiliyor. Rapora göre PDY, işleyiş itibarıyla masonik bir
yapılanma. Cemaat, Gülen’i mehdi/mesih kabul etmekte ve liderlerinin olağanüstü
güçlerine inanmakta. Katolikler’in Papa’nın yanılmazlığı ilkesi Gülen’e
uyarlanmış. Şia imamlarının masumiyetinin kabul edilmesi ilkesi Gülen’e
atfedilmiş.Yedi katlı hiyerarşiye göre örgütün tepesinde Fetullah
Gülen, onun altında özel sekretaryasını yürüten kardeşinin damadı
Cevdet Türkyolu bulunuyor. Sonra örgütün illegal ekonomik kaynaklarını
yöneten Mustafa
Özcan
, ardından örgütün legal görünümlü ekonomik işlerini
idare eden Naci Tosun, Bank Asya’dan sorumlu Ali Çelik ve
emniyet imamı Osman Hilmi Özdil geliyor.1)
Halk tabakası


Cemaate iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek
sağlayanlardan oluşur.2)
Sadık tabaka


Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden
oluşan en sadık grup.3) İdeolojik
örgütlenme sağlayan tabaka


Gayri resmi faaliyetlerde görev alırlar. Kaymakam, vali, şehir sorumluları,
general, müfettişler, irşad ekipleri yer alır.4)
Teftiş Kontrol Tabakası


Bütün hizmeti denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya
yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan
seçilirler. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu kata ve daha üst düzeye
görevlendirilemezler. İstisna olarak görev verilenlerden birçoğu örgütle
yollarını ayırmıştır.5)
Organize eden ve yürüten tabaka


Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Fetullah Gülen
atar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Osman Hilmi Özdil,
Hamdullah Öztürk üyeleridir.6)
Has tabaka


Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Görev değişiklikleri
yapar, asillere bakar. Üyelerini Fetullah Gülen atar. Hidayet Karaca bu
tabakada yer alır.7)
Kurmay Tabaka


Fetullah Gülen’e doğrudan atamasını yaptığı kesim. (On yedi kişilik
kurmaylardan oluşur Cevdet Türkyolu Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül
ve Mustafa Yeşil bu
tabakada.
..


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir