FETÖ
A.Ş. ahtapot gibi dünyayı sarmış


Yurt içi ve dışında
gizlilik ve takiye ile adeta bir ‘istihbarat servisi’ gibi faaliyet gösteren
FETÖ’nün 1980’lerde Türkiye’deki teşkilatlanmasına ağırlık verdiği, 1990’lı yılların
başından itibaren de başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere dünyanın her yanına
yayıldığı belirtildi.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dünya dört bir
yanına yayılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında en kapsamlı çalışmayı
tamamladı. MİT’in hazırladığı çarpıcı raporda, FETÖ’nün yurt dışında toplam 767
sözde okul ve eğitim kurumuna sahip olduğu, bunların 155’i charter (sözleşmeli)
olmak üzere 312’sinin ABD’de yer aldığı bildirildi. Fetullahçı Terör Örgütü ile
bağlantılı sözleşmeli okulların, örgüte büyük gelir sağladığına dikkat çekilen
raporda, yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim aldığı ve 5 bin civarında kişinin
çalıştığı ABD’de bulunan 155 sözleşmeli okuldan FETÖ’nün yıllık 500 milyon
doları gelir elde ettiği belirtildi.  


YURTDIŞINDA OKUL ÜSTÜNE OKUL AÇMIŞLAR


FETÖ yapılanmasının dünyada özellikle eğitim alanında
yoğun faaliyet gösterdiği ifade edilirken FETÖ’nün yurt dışında okul öncesi,
ilk ve orta öğretim ile üniversite olmak üzere toplam 767 okul ve eğitim
kurumuna sahip olduğu kaydedilen raporda, şöyle denildi: “Tek bir adreste
faaliyet gösteren söz konusu eğitim söz konusu eğitim kurumlarının ayrı ayrı
ele alınması halinde okul sayısının 1000’e yaklaştığı değerlendirilmektedir.”


ORTA ASYA’YI SARDILAR


Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Orta Asya’ya
yönelen FETÖ ile ilgili şu bilgiler verildi: “FETÖ/PDY’nin yurt dışındaki
öğretmenleri, örgütün yurt dışına açılım gerçekleştirdiği 1990’lı yıllarda,
çoğunlukla Türkiye’den giden öğretmenlerden oluşmuştur. İlerleyen süreçte,
okullardan mezun olan bazı öğrencilerin de görev alması ile birlikte yerli ve
Türkiye kökenli öğretmen oranı değişim göstermiştir. Türkiyeli ve yerli
öğretmenlerin genel oranı hakkında net bir bilgi olmamakla beraber, Kazakistan
ve Kırgızistan başta olmak üzere özellikle Orta Asya ülkelerinde bu oranın
yerli öğretmenler lehine yüzde 90 seviyelerine çıktığı, bazı okullardaki
yönetimin tamamen yerel personele bırakıldığı öğrenilmiştir.”


DÜNYA ÇAPINDA MÜŞTEREK OKUL İSİMLERİ


Yurtdışında faaliyet gösterdiği neredeyse bütün
ülkelerde kurduğu okullar üzerinden örgütlenen FETÖ’nün yurtdışındaki
okullarına dair MİT raporunda, “FETÖ/PDY’ye bağlı okulların dünya çapında
ortak kullanılan bir adı bulunmamakla birlikte, Horizon, Light, Rainbow,
Harmony gibi müşterek isimler kullanıldığına tanık olunmuştur. Okullar,
anaokulu, ilkokul, ortaokul, kız lisesi, erkek lisesi, imam hatip lisesi,
eğitim enstitüsü, özel meslek lisesi, kolej, eğitim merkezi gibi farklı
düzeylerde/alanlarda faaliyet göstermektedir. Okulların bulunduğu ülkelerdeki
yerel unsurlar ve Türk ortaklarının savundukları ortak söylem; “örgüt lideri
Fetullah Gülen’i takdir ettikleri, ancak anılan ile herhangi bir bağlarının
bulunmadığı, gayrı resmi bir bağlılığın olduğu” yönündedir.” ifadeleri yer
alıyor.


YOKSUL AİLELER, ELİT AİLELER


FETÖ’nün öğrenci seçimi kriterlerinden bahsedilen
raporda, şöyle anlatıldı: “Örgüte ait okulların hedef kitlesini, faaliyet
gösterdiği ülkedeki elit aileler ile yoksul ailelerin başarılı çocukları
oluşturmaktadır. Yoksul ailelerin başarılı çocukları burslu olarak eğitim
görmekte olup bursluluk oranı, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte FETÖ/PDY’ye
ait okullardaki öğrencilerin ortalama dörtte birine denk gelmektedir. Genel
eğitim felsefesi; örgüte ait okulun bulunduğu yerel dilde eğitim verme, Türkçe
ve İngilizce dillerinin seçmeli olarak okutulması üzerine kuruludur.”


‘FETÖ’NÜN ABD’DE 312 OKULU BULUNUYOR’


FETÖ’nün ABD’de dördü üniversite, 155’i charter okul
olmak üzere 312 okulunun bulunduğu kaydedilirken “ABD yönetiminin eğitim
kalitesini arttırmak amacıyla özel sektöre sözleşmeli olarak eğitim verme hakkı
tanıdığı ve finanse ettiği ‘charter’ olarak adlandırılan okullar, FETÖ/PDY
açısından önemli bir gelir kaynağıdır. Yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim aldığı
ve 5 bin civarında kişinin çalıştığı 27 eyaletteki 155 charter okul vasıtasıyla
örgüt, ABD devletinden yıllık 500 milyon ABD doları gelir elde etmektedir.
Ayrıca ABD vatandaşlarının da eğitim aldığı bu okullar, örgüte söz konusu
öğrenciler üzerinden ABD sistemine hulûl etme imkânı da sağlamaktadır”
denildi. Bugüne kadar FBI tarafından 4 eyalette FETÖ kontrolündeki charter
okullara yönelik soruşturma yapıldığı ancak soruşturmalar sonucunda herhangi
bir cezai yaptırım uygulanmadığı ifade edildi.


EN ÇOK ASYA SONRA AMERİKA


MİT raporuna göre; Asya, Avrupa, Afrika Güney ve Kuzey
Amerika ile Okyanusya’da okulları bulunan FETÖ/PDY’nin kıtalara göre tespit
edilen okul sayıları şu şekilde:


Afrika: 63
okul                            


Asya: 222 okul

Avrupa: 150 okul

Kuzey Amerika: 315 okul

Güney Amerika: 7 okul

Okyanusya: 10 okul


ÜLKELERE GÖRE OKUL DAĞILIMI:


Rapora göre örgütün 312 FETÖ okulu bulunan ABD’den
sonra en fazla okulunun olduğu ülkeler ise şunlar: “Irak (IKBY de dahil biri
üniversite olmak üzere 29 okul), Almanya (32 okul), Kazakistan (27 okul),
Kırgızistan (24 okul), Afganistan (23 okul), Pakistan (22 okul), Nijerya (bir
üniversite olmak üzere 18 okul), Bosna Hersek (15 okul), Arnavutluk (14 okul)
ve Kenya (12 okul). Geri kalan ülkelerdeki okul sayıları 10 ve altındadır.”


ÖRGÜTÜN KONTROLÜNDEKİ ÜNİVERSİTELER VE KÜRSÜLER:


ABD/Teksas’taki North American University,
ABD/Illionis’teki American Islamic College, ABD/Virginia’daki Virginia
International University, ABD/Pensilvanya’daki Respect Graduate School,
ABD/Houston’daki Gülen Institute, Bosna Hersek’teki International Burch
University (Uluslararası Burç Üniversitesi), Gürcistan’daki Uluslararası
Karadeniz Üniversitesi (IBSU), Nijerya’daki Nil Üniversitesi, Arnavutluk’taki
Epoka Üniversitesi, Arnavutluk’taki Bedir Üniversitesi, Polonya’daki Vistula Üniversitesi,
Polonya’daki Wyzsza Szkola Handlovva (Wroclaw Ekonomi Yüksekokulu), IKYY’deki
Işık Üniversitesi, Kazakistan’daki Süleyman Demirel Üniversitesi,
Azerbaycan/Bakü’deki Kafkas Üniversitesi {Kafkas Üniversitesi’nin yönetimi
SOCAR bünyesindeki Beynelhalk Tahsil Merkezi’ne bağlı olan Bakü Yüksek Petrol
Okulu’na devredilmiştir.) Kırgızistan’daki Uluslararası Atatürk Ala-Too
Üniversitesi (IAAU), Kolombiya’daki Centro de Estudios de Turquia – Universidad
del Rosario ve Centro de Estudios de Turquia – Universidad Nacional de Colombia
Üniversiteleri, Romanya’daki Lumina Güneydoğu Avrupa Üniversitesi,
Kamboçya’daki Zaman Üniversitesi, Türkmenistan’daki Uluslararası Türkmen-Türk
Üniversitesi (Türkmenistan tarafından devletleştirilmiştir), Belçika’daki Leuven
Katolik Üniversitesi (LKÜ) bünyesinde bulunan, Fethullah Gülen Kültürlerarası
Araştırmalar Kürsüsü, Endonezya/Cakarta’daki Syarif Hidayatullah İslam
Üniversitesindeki Fetullah Gülen Kürsüsü, Avustralya Katolik Üniversitesindeki
Fetullah Gülen Kürsüsü, Avustralya/Melburn’deki Deakin Üniversitesi Alfred
Deakin Vatandaşlık ve Küreselleşme Enstitüsü İslami Çalışmalar ve
Kültürlerarası Diyalog Kürsüsü