Emniyet
FETÖ’nün sözlüğünü yazdı

Emniyet Genel
Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
mensuplarının kullandığı şifreli dili, şüpheli, tanık/müşteki-mağdur veya
bilgisi alınan kişilerin ifadelerinden çözerek ‘FETÖ/PDY Sözlüğü’ yayımladı.


Sözlükte kek,
tereyağı, lahmacun, lokum, köylü ve peyzajcı gibi FETÖ/PDY’nin gizli anlamlar
yüklediği 1094 kelimeye yer verildi.


Şüpheli,
tanık/müşteki-mağdur veya bilgisi alınan kişilere ait ifadeler, raporlar,
tahkikat evrakı, müfettiş raporları ile açık kaynaklardan faydalanılarak
hazırlanan sözlük, 326 sayfadan oluşuyor.


Emniyet Genel
Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele,
İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele dairesi başkanlıklarının müşterek
hazırladığı “FETÖ/PDY Sözlüğü”nün ön sözü İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, takdimi ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından kaleme alındı.


Üç bölümlük sözlüğün
birinci bölümü terimler sözlüğü olup 1094 maddeden oluşuyor.


İkinci bölümde
örgütün “Kevser” adını verdiği kitaptaki örgüt mensuplarından
ezberlemeleri istenen kelimelerin listesi bulunuyor. “Kevser”
kitabındaki ezberlenmesi istenen 756 kelimenin çoğu Farsça ve Arapça kökenli,
bunların güncel Türkçe anlamları da sözcüklerin yanında yer alıyor.


Üçüncü bölümde
ise örgüt yapılanmalarını ve hiyerarşik kademelerini gösteren örgüt şemaları
bulunuyor.


Sözlükte örgütün
dört temel yapılanmasından bilhassa mahrem yapılanmalar, coğrafi bölge
yapılanması ve öğrenci yapılanması ile örgüt tarafından geliştirilen özel ve
gizli dil üzerinde elde edilen bilgilerle doğru orantılı şekilde daha fazla
duruldu.


Henüz deşifre
edilememiş hususların aydınlatılmasıyla sözlükte belli periyotlarla güncelleme
yapılması ve eksik noktaların giderilmesi planlanıyor.


ÖRGÜT MENSUPLARININ EZBERLEMESİ İSTENEN KELİMELER


Sözlüğün ikinci
bölümünde FETÖ tarafından 1993’te yalnızca örgüt mensubu öğrencilerin
ezberlemesi amacıyla hazırlanan 756 kelimenin bulunduğu “Kevser”
isimli derleme kitabın kelime listesine yer verildi.


Sınırlı sayıda
basılan, Fetullah Gülen’in birkaç eseri ile çeşitli bölümlerin yer aldığı
kitabın, örgüt tarafından güvenlik tedbirleri çerçevesinde geri toplatıldığı
bildirildi.


Sözlükte
“Kevser” kitabının bir örgüt mensubunun nasıl davranması, zaman
tanzimini nasıl ayarlaması gerektiği, inanması gereken örgüt değerleri ve
elebaşı Gülen’in kullandığı dili anlaması için hazırlandığı kaydedildi.


ÖRGÜT YAPILANMASI VE HİYERARŞİK KADEMELERİN ŞEMALARI


Sözlüğün son
bölümünde de FETÖ’nün coğrafi bölge, yönetim, finans, öğrenci, emniyet ve
askeri mahrem yapılanmasına ilişkin şemalara yer verildi.


Coğrafi bölge
yapılanması kapsamında Türkiye’nin 2003-2008 tarihli birinci şemada 7, 2008-2016
tarihli ikinci şemada ise 5 bölgeye ayrıldığı dikkati çekiyor.


FETÖ ASKERLERİ “GRİ DOSYA” İLE FİŞLEMİŞ


“FETÖ/PDY
Sözlüğü”den aralarında kek, tereyağı, lahmacun, lokum, köylü, çöpçü,
peyzajcı, depocu, KDV yüzde 12 sorumlusu, optik, kozmik, trend ve panik
butonunun da olduğu gizli anlamlar yüklenen 1094 kelimeye yer verildi.


Sözlükte farklı
anlamlar yüklenen başlıca kelimeler şu şekilde:


“Adanmış Ruh: Örgüte adanmış kimsedir. Örgütte sadakatinden
şüphe edilmeyen kimseler için kullanılmaktadır.


Akabe: Örgütün başka görüşlerden, ideolojilerden eleman
devşirmesi anlamına gelmektedir.


A Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasıyla ilgili
bir kavramdır.


Âli Heyet: Genel olarak örgütün istişare ve karar alma
mekanizmasındaki en yüksek kurula verilen isimdir.


Altın Günü: Örgütsel kararların alındığı ve bunların örgüt
mensuplarına iletildiği istişare toplantılarının örgüt içindeki şifreli kodudur.


B Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili
bir kavramdır.


Ballı Şeker: Örgüt mensubunun rüyasında örgüt elebaşı veya
peygamberlerle alakalı rüya görmesi demektir.


Beyaz Renk: Örgütte TSK mahrem yapılanmasında Deniz Kuvvetleri personeli
olan örgüt mensuplarını ifade etmek için kullanılmaktadır.


C Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili
bir kavramdır.


Çiçek: Örgüt mensuplarının dinleme cihazına (böcek) verdikleri
isimdir.


Çimen: TSK mahrem yapılanmasında jandarma birimini ifade etmek
için kullanılmaktadır.


Çöpçü: FETÖ’nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında daha
önce örgütle bağı olan ancak sonradan örgütten kopmuş ve örgüte zarar veren,
örgüt aleyhine bilgi veren veya gizli tanıklık yapan kişiler için kullanılan
koddur.


D Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili
bir kavramdır.


Dayı: Örgüt mensuplarının örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e
verdikleri kod isimlerdendir.


Dede: Örgüt mensuplarının örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e
verdikleri kod isimlerdendir.


Duvarcı: Örgütün mason yapılanmasında Mason Locası’na üye olan
örgüt mensuplarına denilmektedir.


Fen: TSK mahrem yapılanmasında Kara Harp Okulunu ifade etmek
için kullanılmaktadır.


Geometri: TSK mahrem yapılanmasında Deniz Astsubay Meslek Yüksek
Okulunu ifade etmek için kullanılmaktadır.


Gri Dosya: Örgütün TSK mahrem yapılanmasında Kara Kuvvetleri
Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen fişlemelerde kullanılan bir arşivleme
sistemidir.


Depocu: Örgütün hakim/savcı hazırlık evleri yapılanmasında
faaliyet gösteren örgüt mensuplarıdır.


Emineri: Kendi evinde kalan üniversite öğrencileri (örgüt
mensubu veya olmayan)


Halley Kuyruklu Yıldızı: Örgütün sembolü, Halley Kuyruklu
yıldızıdır. Örgütün genel kabulü ve öğretisine göre ahir zamanda yeryüzüne gelecek
“Mesih/Mehdi”, Halley kuyruklu yıldızından zuhur edecektir.


Kainat İmamı: Örgütteki en üst, mutlak ve hatasız görülen örgüt
elebaşının liderlik statüsüdür. Bu statünün sahibinin Fetullah Gülen olduğuna
inanılmaktadır.


Kandan irinden deryaları geçmek: Fetullah Gülen’in yazılarında
ve vaazlarında sık sık kullandığı bu tabir adeta bir slogandır. Zorluklara
göğüs gerip hedeflere ulaşmayı ima etmektedir.


Kapadokya: Fetullah Gülen’in yazı ve vaazlarında sık kullandığı
tabirdir.


KEK: “Kendi Evinde Kalan” anlamında örgütsel kısaltma.
Emineri ile aynı anlama geliyor. Önceleri KEK tabiri kullanılırken daha sonra
“Eminer/Emineri” tabiri kullanılmaya başladı.


KDV yüzde 12 sorumlusu: Örgütün topladığı himmet paralarının
yüzde 12’sini oluşturan kısmının ayrılması ve yurt dışında kullanılmak üzere
değerlendirilmesiyle ilgilenen örgüt mensuplarıdır.


Kınalama: TSK mahrem yapılanmasında, örgüt mensubu öğrencinin
askeri mahrem yapılanmaya seçilmesi ile ilgili kavramdır.


Köylü: Örgüt jargonunda Menzil tarikatına bağlı insanları ifade
etmek için kullanılmaktadır.


Kozmik: İstihbarat birimlerine sızmış örgüt mensuplarını ifade
etmektedir.


Kutsal Hoca Payı: FETÖ içinde toplanan himmet ve benzeri
paraların il imamları aracılığıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e gönderilmek
üzere ayrılan kısmına verilen addır.


Lahmacun: Örgütün gizlilik ilkesi gereği kullanmış olduğu
finansal kodlama. Bir lahmacun, 10 bin Amerikan dolarına karşılık geliyor.
FETÖ’nün topladığı döviz cinsi paraların miktarlarında yanlış anlaşılmaların
önüne geçmek için son zamanlarda böyle bir tabir kullanılmaya başlandı.


Lokum: FETÖ mensuplarının bulundukları ülkedeki örgütün iş ve
işlemlerini kolaylaştıran yetkililere verdikleri rüşvet için kullandıkları bir
tabir. Rusya’da yaşayan örgüt mensupları Amerikan doları için de Lokum
tabirinikullanmaktadır. Çok sık olmamakla birlikte bu tabir Türkiye’de de bir
dönem kullanılmıştır.


Mabede giden yolların kapatıldığı zaman dilimi: Fetullah
Gülen’in Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerini kastetmek için
kullandığı tabirlerden biridir.


Malikhane: Örgütün MİT mahrem yapılanmasında MİT personeline
verilen “Hastane” adının deşifre olması sonrası verilen yeni isimdir.


Mutfak: FETÖ tarafından kullanılan mecazi bir tabirdir. Örgüt
içinde her ünitenin yaptığı istişare toplantılarında yeni fikirlerin, stratejik
kararların çıktığı bölüme “Mutfak” bölümü denilmektedir.


Müzik: Örgütün siyasi partiler yapılanması ile ilgili bir
kodlamadır. Siyasi parti içine yerleştirilen örgüt mensuplarının deşifre
olmaması için siyasi partiler “Müzik” şeklinde kodlanmaktadır.


Nefis terbiyesi: Örgütün özel iletişim dilinde beyin yıkamak
anlamına gelen bir kavramdır.


Notçu/Notçuluk: Örgütün hakim/savcı hazırlık evleri
yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt mensuplarıdır. Yeni kanun
düzenlemelerine göre çalışma notlarını ve kitapçıklarını revize etmekle
görevlidirler.


Norm: Örgüt içinde dini bir yaşantı açısından arada kalmış, yani
hem camiye giden hem de alkol alan, ehli dünya vesaire kişilere denilmektedir.


Oğuz: Fetullahçı Terör Örgütü’nce 2012’den sonra Milliyetçi
Hareket Partisine verilen kod isim.


Pırlanta: Örgüt elebaşının yazdığı kitaplara verilen isim.


Şefkat tokadı: İsteksizlik gösteren veya örgütsel vazifesini
geri plana atıp dünya işleri ile uğraşan örgüt mensubunun tehdit
edilmesi/korkutulması.


Tereyağı: FETÖ mensuplarının telefon görüşmesi ya da yazılı
haberleşme sırasında “himmet” dedikleri para toplama faaliyeti için
kullandıkları tabirdir.


Yayın mahrem yapılanması: Örgütün siyaset yapılanması ile ilgili
bir terim.


Doğan: Fetullahçı Terör Örgütü’nce 2012 yılından sonra
Cumhuriyet Halk Partisine verilen kod isimdir.


Timaş: Örgüt tarafından 2012 yılından sonra Adalet ve Kalkınma
Partisine verilen kod isimdir.


Optik: Fetullahçı Terör Örgütü’nün Emniyet Teşkilatı mahrem
yapılanmasında veya diğer faaliyet alanlarında örgüte yeni eleman yapılması
planlanan ya da bir görev verilmesi düşünülen şahıslar hakkında örgüt
tarafından yapılan detaylı istihbari araştırmadır. Örgüt içinde “optimize
etmek” olarak da adlandırılmaktadır.


Panik butonu: Örgüt mensuplarının cep telefonlarında bulunan bir
uygulamadır. Ani bir durumda bu butona basıldığında telefondaki bilgiler geri
döndürülemeyecek şekilde silinmekte, en son program kendisini de silerek işini
tamamlamaktadır.


Peyzajcı: Örgütün mason yapılanmasında Rotary Kulübüne üye olan
örgüt mensuplarına denilmektedir.


Trend: Örgüt içinde sözleşmeli olarak çalışanlara verilen
isimdir. “Sözleşmeye tabi (ST)”, Tayine tabi olmayanlar”
tabirleri, trend ile aynı anlama gelmektedir.