1.     Ankara Jitem Davası

2.     Dargecit Davası

3.     Jitem Ana Dava – Musa
Anter Cinayeti

4.     Kızılltepe Davası

5.     Lice Davası

6.     Met Saya Görümlü
Davası

7.     Musa Çitil Davası

8.     Nai Kurt Davası

9.     Nezir Tekci Davası

10.Temizöz ve Diğerleri Davası

11.Vartinis Altınova Katliamı Davası

12.Yavuz Ertürk Davası
DÖKÜMANLARI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.