Evsizler trajedisi…


Dünyanın gerek ekonomik gerekse askeri en
güçlü ülkesi. Bazılarına göre fırsatlar ve rüyalar ülkesi. Avrupa’ya göre
yabancıya daha dost insanların ve göçmenlerin ülkesi. İnsan hakları, basın ve
düşünce özgürlüğü, kuvvetler ayrımının en güçlü olduğu yetenek ve rekabetin
teşvik gördüğü bir ülke. Yenilikler teknolojik sıçramalar, en başarılı araç ve
gereçleri üreten, 310 milyonluk en batıdan en doğuya üç saat farkı olan bir dev
toprak. Üstünde hemen hemen her ırktan, milletten, inançtan insanların
barındığı, kişi başına milli geliri 55 bin dolar olan bir ülke…


Ocak 2018’de yayımlanan bir istatistiğe
göre, bu ülkede 550 bin insan evsiz… Sokaklarda, parklarda, otellerin
girişinde, köprü altlarında, tren istasyonlarında yaşıyorlar… Yani her 10 bin
kişiden 17 si evsiz.


Evsizlerin çoğunluğu dilenerek yaşamaya
çalışıyor, bazıları bir enstrüman çalıyor, bazıları ellerinde yardım çağrılı
kartonlar taşıyor, bazıları da kedi ve köpekleri ile birlikte insanların
vicdanına ve acıma duygularına seslenerek para topluyor.


Evsizlerin yüzde 67’si bireylerden olurken
geriye kalan yüzde 33’ü de çoluk çocuğu olan ailelerden. Yetişkinlerin yüzde
70’i erkek, yüzde 30’u kadın. Erkeklerin çoğunluğu savaşlara katılmış gaziler
(veteran), diğerleri de kronik evsiz diye tanımlanan ve bir yıldan fazla evsiz
kalanlar. Kimi araştırmaya göre, bu kişilerin bir çoğunun ruhsal dengeleri
bozulmuş, uyuşturucu ve alkol bağımlısı/kurbanı. Gençlerin sayısı da az
değil. 


Kadınlarda ise evsiz olmalarının temel
nedenleri arasında işsizlik, kötü evlilik, uyuşturucu, alkol bağımlılığı ve
ruhsal sorunlar da gösteriliyor. 


ABD’de 38 eyalette 2007’den beri evsiz
sayılarında bir azalma eğilimi görülürken 12 eyalette bu sayı artıyor.
Evsizlerin en yoğun olduğu yerler New York, Oregon, Hawaii ile Kaliforniya ve
District of Columbia (ABD başkenti) eyaletleri. Bu eyaletlerde ev fiyatları
inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda, kiralar da çok yüksek.


Evsizlere karşı her eyalette hem
gönüllüler tarafından hem de bölge yönetimlerince yurtlar ve geceleme
merkezleri yapılıyor. Bazı eyaletlerde yine gönüllülerden oluşan sivil toplum
örgütleri aşevleri de açıyor, gıda paketleri toplayıp evsizlere dağıtıyorlar.
Çabalar sürüyor ama evsizliğin kökü kazınamıyor…. Benzer manzaraları
Avrupa’da bazı kentlerde de görmek mümkün ama ABD bu konuda liderliğini
sürdürüyor….


E-POSTA
:
tdalgic@gmail.com