YILDIRIM KOÇ : FREİEDRICH
EBERT STIFTUNG TÜRKİYE’DE NİÇİN PARA HARCIYOR ?????


Adını, 1913 yılında August Bebel’in
ölümünden sonra Almanya Sosyal Demokrasi Partisi’nin Genel Başkanlığına seçilen
ve 1919-1925 döneminde de Almanya’da Weimar Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı
olan Friedrich Ebert’ten alan bu vakıf ne yapıyor? Harcadığı paraların kaynağı
ne? Değirmenin suyu nereden geliyor?


1999 yılında Türk-İş’te Genel Başkan
Danışmanı olarak çalışıyordum. Friedrich Ebert Vakfı’nın Türkiye temsilciliğine
atanan Hans Schumacher benimle görüşmek istedi. Türk-İş’te görüştük. O gün
verdiği kartvizitin arkasına, kendi anlatımlarına göre, görev yerlerini
yazmışım. 1989-1992 döneminde Moskova’da görevliymiş. Tam Sovyetler Birliği’nin
dağıldığı dönem. Ardından Güney Afrika’da Johannesburg’da 1992-1994 döneminde görev
yapmış. Güney Afrika’da ırk ayrımı (apartheid) sisteminin çöktüğü dönem.
1994-1998 yıllarında Pekin’de görevliymiş. Bereket o yıllarda Çin’de önemli bir
sarsıntı yaşanmamış. Ardından Almanya’da kısa bir görevin ardından, Friedrich
Ebert Vakfı Türkiye temsilciliğine atanmış. Çok nitelikli bir görevliydi. Ancak
Moskova, Johannesburg ve Pekin görevlerinin ardından Türkiye’de
görevlendirilmesi beni ürkütmüştü.


Sayın Necip Hablemitoğlu’nun Alman
Vakıfları, Bergama Dosyası kitabı (Otopsi Yay.,İst.) 2001 yılında yayımlandı.


Necip Hablemitoğlu, “Ebert Vakfı’nın
bilinmeyen faaliyetleri, istihbarat niteliği ağır bastığından, bilinenlerin çok
çok üzerindedir,” (s.42) diyordu. Aynı sayfada, Almanya Adalet Bakanı ile
içlerinde DİSK Genel Koordinatörünün de bulunduğu 10 kişi arasındaki görüşmenin
Hans Schumacher tarafından düzenlendiğini anlatıyordu.


DEĞİRMENİN
SUYU NEREDEN GELİYOR?


Kendi yayınlarına ve açıklamalarına
bakarsanız, bu örgütün amacı, sosyal demokrasi görüşünü yaymak. Bu nedenle de
çalışmalarında ağırlığı sendikalara ve sosyal demokrat parti, dernek ve
vakıflara veriyor. Sendikalarla ortak etkinlikler düzenliyor. Örneğin, 11 Mayıs
2019 günü İstanbul’da DİSK ve ILO tarafından düzenlenen Çalışma Hakları ve
Çalışmanın Geleceği toplantısını maddi olarak destekledi ve toplantının açılış
konuşmacıları arasında bu örgütün Türkiye temsilcisi Felix Schmidt de yer aldı.


Buraya kadar güzel de, bu
değirmenin suyu nereden geliyor?


Bu değirmenin suyu,
emperyalist Alman devletinden geliyor.


Avrupalılar ve özellikle
Almanlar, kaz gelmeyecek yere yumurta bile vermezler. “Alman usulü” lafı boşuna
söylenmemiştir.


Bu tür örgütlerin iyi
yanı, yayımladıkları yıllık faaliyet raporlarında gelirlerinin kaynağını da
göstermeleri.


Internette Friedrich Ebert Stiftung
sayfasına girerseniz, yayımladıkları yıllık raporlarda değirmenin suyunun
nereden geldiğini açıkça görebiliyorsunuz.


Friedrich Ebert Vakfı’nın 2015 yılındaki
toplam geliri 157.9 milyon avro idi. Bu miktarın 153.1 milyon avroluk bölümü
Federal Alman Devleti’nden alınmıştı. 2.7 milyon avro ise eyaletlerden temin
edilmişti. 2016 yılındaki toplam gelir 167,8 milyon Euro idi. Bu miktarın 163,3
milyon avroluk bölümü Federal Alman Devleti’nden, 2.9 milyon avroluk bölümü
eyaletlerden temin edilmişti. 2018 yılı bütçesi 177.5 milyon avro idi. Bu
miktarın 171 milyonluk bölümü Federal Alman Devleti’nden, 2.9 milyon avroluk
bölümü eyaletlerden sağlanmıştı. (FES, Jahresbericht-2017, 2018 Perspektiven)


Friedrich Ebert Vakfı’nın “ortağı” iseniz
veya onunla yakın ilişki içindeyseniz, emperyalist Alman devletiyle ortaksınız
veya yakın ilişki içindesiniz. Sendikacılarımızın ve araştırmacılarımızın bu
gerçeği dikkate almaları gerekir. Alman devleti bu para karşılığında sizden ne
istiyor?


TÜRKİYE’DEKİ
ORTAKLARI


Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye
Temsilciliği’nin internet sayfasına
(http://fes-tuerkei.org/pages/tuerkce/giris-sayfasi.php) girerseniz,
“ortaklarımız” başlıklı aşağıdaki bilgiyi okuyabilirsiniz:


“Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin
bütün çalışmaları Türkiye’deki çeşitli ortaklarıyla yakın ve samimi işbirliğine
dayanmaktadır. Sendikalar, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil
toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, üniversiteler ve araştırma
enstitüleri FES’in birlikte çalıştığı çeşitli ortaklardır. Ortaklarımızla
birlikte düzenli olarak muhtelif etkinlikler, konferanslar, seminerler ve
çalıştaylar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra araştırma projelerini ve çeşitli
yayınları da destekliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz konu alanları dahilinde
birlikte çalışmak isteyen kuruluşların bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz.”


Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin
“ortakları” arasında DİSK de sayılmaktadır.


2014 yılında oluşturulan Emek Çalışmaları Topluluğu
da, Friedrich Ebert Stiftung Derneği ile yakın bir çalışma içinde. Topluluk
güzel çalışmalar yapıyor; örneğin, işçi eylemlerine ilişkin yıllık raporlar
hazırlıyor. Ayrıca bu raporları İngilizceye de çeviriyor. (Report on
Working-Class Protests in 2017). Bu raporun ilk sayfalarında, “Bu rapor,
Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Bürosu’nun katkılarıyla hazırlanmıştır”
ifadesi yer alıyor.


Emek Çalışmaları Topluluğu, 2019 Akademik
Buluşmasını 27 Nisan 2019 günü Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirdi
ve bu çalışmaya 35 araştırmacı katıldı. İlgili haberde, “Çalışmaya verdikleri
destek için Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumuna ve FES’e teşekkür
ederiz,” deniyor.


Emek Çalışmaları Topluluğu 2019 yılında 7
Nisan-26 Mayıs tarihleri arasında Sendika Okulu düzenledi. İlgili açıklamada,
“Programımız Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından
desteklenmektedir” deniyor.


Emperyalist Alman devleti, bu paraları ne
için veriyor? Karşılığında ne alıyor? İstihbarat mı topluyor, yoksa tövbe etmiş
günahkar olarak yalnızca günahlarını affettirmeye mi çalışıyor?