TAŞNAKSUTYUN
PARTİSİ’NİN TERÖRE KUCAK AÇMASI
 

Yorum No : 2020 / 7
AVİM 

30.01.2020


Houri
Berberian’ın yakın zamanda yayınlanan “Roving
Revolutionaries: Armenians and the Connected Revolutions in the Russian,
Iranian, and Ottoman Worlds
” (Seyyar Devrimciler: Ermeniler ve Rus,
İran ve Osmanlı Dünyasındaki Devrimler) başlıklı kitabı Taşnaksutyun Partisinin
tarihine ve geleneklerine iyice yerleşmiş olan terör ve şiddete mesafe
koymaktaki başarısızlığını ve isteksizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.


Berberian
kitabının “teşekkür” kısmında Taşnaksutyun Partisinin arşivlerine erişim izni
almasında çok etkili olan Viken Hovsepian’a olan minnetini ifade etmektedir. Bu
ifade günümüzde en etkili Taşnak liderlerinden biri olan Viken Hovsepian’ın
aynı zamanda Amerika’nın Boston şehrinde bulunan Taşnak Arşivlerini de kontrol
ettiğini ortaya koymaktadır. Hovepian gibi tartışmalı bir figürün kontrol
ettiği arşivlerin Taşnak Partisi üzerinde çalışmalardaki genel algıyı kontrol
etme çabasıyla tarafsız tüm akademisyenlere kapalı olması bu bakımdan hiç de
şaşırtıcı olmamalıdır.


Burada asıl
dikkati çeken Taşnak Partisinin bu tür görevler için Viken Hovsepian gibi
mahkûm edilmiş bir teröristten başkasını yetkilendirmemiş olmasıdır. Hovsepian
Amerika’daki bir Türk diplomatının ofisinin bombalamak için plan ve hazırlık
yapan ancak bu eylemini gerçekleştiremeden güvenlik güçleri tarafından
yakalanan “üç Ermeni teröristten” biridir ve 1985 yılıda Los Angeles’taki bir
federal mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Federal Savcı
Robert C. Bonner Amerika’nın “terörist faaliyetlere karşı müsamahakâr
olmadığını” göstermek için tutuklu bulunan üç Ermeni’nin “en 25 yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılmaları için ısrarcı olmuş” ise de Los Angeles
yargıcı Mariana R. Pfaelzer tutukluları 4 ila 6 yıl arasında değişen hapis
cezalarına çarptırmıştır.[1]


Bu olayın da
çok açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi Taşnaksutyun aksi yöndeki samimiyetsiz
ve ikna edici olmayan beyanatlarına rağmen terör ve şiddet hakkındaki tutumu
değiştirmemiştir. Bir Ermeni yazarın uzun zaman önce partiye yönelik şu
tenkitleri günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır: “Taşnaksutyun bir
örgüt olarak o kadar yozlaşmıştır ki ancak İtalyan Mafyası ile ve Amerika’nın
gangsterleriyle mukayese edilebilir… Taşnaksutyun’un elleri herkese kalkmış,
komploları ve işledikleri suçlar bütün temiz Ermenilerin vicdanını kanatmış ve halkımızı
dünya karşısında küçük düşürmüştür.”[2]


[1] William Overrend, “3 Armenians in Bomb Plot Receive
Sentences,” Janauary 26, 1985, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-01-26-mn-13720-story.html


[2] K. S. Papazian, Patriotism Perverted: A discussion of the deeds and the
misdeeds of the Armenian Revolutionary Federation, the so-called
Dashnagtzoutune
 (Boston: Baikar Press, 1934), p. 67.