Zaman içinde bağımsız bir devlet kurma amacının güdüldüğü
noktadan, siyasal ve kültürel bir boyuta evrilen Pontus Meselesi, genellikle
Millî Mücadele sürecindeki gelişmeler yönüyle öne çıkarılmaktadır. Meseleyi
yalnızca bu boyutuyla ele almak, onu sıradan bir isyan vakası olarak
değerlendirmek olacaktır. Hâlbuki konunun tarihsel zeminine inildiğinde,
meselenin planlı bir düşünsel temel üzerine bina edildiği ve düşünüldüğünden
daha eskilere uzanan bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Hüküm sürdüğü
uzun dönemde, hâkimiyeti altında yaşayan toplumları başarıyla idare etmiş olan
Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldan itibaren yaşanan kopuşları sorgulamak, Pontus
Meselesi’nin temel hedefi olan bağımsız bir devlete sahip olma düşüncesinin
anlaşılmasını da kolaylaştıracaktır. Tarihsel bir yaklaşım ve bir tarihçi
sorumluluğu ile hazırlanan bu çalışma bu bağlamda konu hakkındaki literatüre
mütevazı bir katkı sağlama amacıyla kaleme alınmıştır.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.