IRKÇI
ERMENİ TERÖRİZMİNİN CEZALANDIRILMASI ÖRNEĞİ : AVUSTRALYA
 

Yorum No : 2020 / 6
Hazel ÇAĞAN ELBİR
30.01.2020


17 Aralık 1980
tarihinde Avustralya’da Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak, Güvenlik Ataşesi
Engin Sever ile, evinden Başkonsolosluğa gitmek üzere otomobiline binerken
motosikletli iki kişi tarafından vurularak şehit edilmişlerdir. Merhum
Başkonsolos Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Sever ırkçı Ermeni teröristlerin
saldırıları sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Avustralya basını cinayetin
“Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” (Justice Commandos for the Armenian
Genocide – JCAG) tarafından üstlenildiğini bildirmiştir.[1]


Türk basınında
ırkçı Ermeni terörü hakkında kaleme alınan haberlerde zaman zaman iyi
araştırılmamış bilgilere rastlamak mümkündür. Örneğin, Ermeni terör
eylemlerinde Türk diplomatlarına yönelik saldırıların faillerinin kimler olduğu
karıştırılabilmektedir. 17 Aralık 1980 yılında iki diplomatımızın katledilmesi
hakkında basında çıkan haberlerde cinayeti ASALA mensuplarının işlediğine
yönelik bilgiler yer almıştır. Oysa cinayet, “Ermeni Soykırımı için Adalet
Komandoları” (Justice Commandos for the Armenian Genocide – JCAG) tarafından
işlenmiştir. Ancak iki terör örgütü arasındaki iş birliği göz ardı
edilmemelidir.[2] Bilinen bir diğer gerçek de JCAG
terör örgütünün Taşnaklar tarafından finanse edildiğidir. 


2019 yılı
sonlarına doğru Avustralya yönetimi iki Türk diplomatın şehit edildiği Ermeni
terör saldırısının katillerinin yeniden peşine düşmüştür. Faillerin
yakalanmasını sağlayacak bilgiye verilecek ödül miktarı ise 1 milyon Avustralya
Doları (4 milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.[3] Güney Galler Eyalet Emniyet Müdür
Yardımcısı Mark Walton katillerin bulunmasına yönelik çabaların artacağını
belirtmiştir.[4] Bu memnuniyetle karşılanan bir
gelişmedir. Bu gelişme Ermeni teröristlerinin zaman aşımına uğramaksızın
devamlı suretle takip edildiğinin ve edileceğinin bir göstergesidir. 


Diğer taraftan
Ermeni teröristlerin cezalarını çekmelerine ilişkin güven telkin etmeyen
gelişmeler de cereyan etmektedir. Örneğin, ABD’de 28 Ocak 1982’de San
Francisco’da Türk Diplomatı Başkonsolos Kemal Arıkan’ı öldüren, yargılanarak
müebbet hapse mahkûm olan Ermeni aşırı milliyetçisi Hampig (Harry)
Sassounian’ın, ABD’deki terör örgütlerinin faaliyetleri içinde aktif bir
şekilde yer alan Taşnaksütyun üyelerinin gayretleri ile usulleri zorlayan bir
şekilde tahliye kuruluna (parole board) getirilip serbest bırakılması kararı
alınmıştır. Kanunun kesinleşmesi için Vali’nin onayı beklenmektedir. Ermeni
kökenli nüfusun bulunduğu ülkelerde, terör suçu dahi söz konusu olduğunda,
terörizmi meşrulaştıracak çabalara müsamaha gösterildiği ve serbest bırakılma
girişimlerinden sonuç alınabildiği maalesef gözlemlenmektedir. ABD buna bir
örnektir. Yukarıdaki kararın çıkması da hiç şüphesiz, teröristleri
cesaretlendirici ve terör faaliyetlerini özendirici bir girişimdir. 


Daha önce 27
Ocak 1973’te Türk diplomatları Başkonsolos Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır
Demir’in katili olan Gourgen Yanikian da tahliye edilmiş ve ömrünün son
günlerini hapishanede değil, yaşlılar yurdunda geçirmiştir. Ölümünden yıllar
sonra mezarı açılarak kalıntıları Erivan’daki Yerablur Panteon askeri
mezarlığına nakledilmiştir.[5] Böylece Ermenistan bir teröriste adeta
savaşta ölmüş asker muamelesi yapmıştır.


Avustralya,
Ermeni terörü konusunda terörizmle mücadele safında yer alarak sağduyusunu
göstermektedir. Bu durum Türk kamuoyunda memnuniyetle izlenmektedir. Ancak,
Avustralya’da güçlü bir Ermeni lobisi vardır. Bu itibarla, Avustralya
makamlarının bu konuda duyarlı davranmaları, ABD’de olduğu gibi terörizme
destek sağlayan çabalara hoşgörülü yaklaşılmaması büyük önem
taşımaktadır. 


27 Ocak 1973’te
vahşice katledilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır
Demir’in; 17 Aralık 1980’de katledilen Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve
Güvenlik Ataşesi Engin Sever’in; 28 Ocak 1982’de acımasızca katledilen Los
Angeles Başkonsolos’u Kemal Arıkan’ın ve aşırı milliyetçi Ermeni terör
örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden tüm Dışişleri mensuplarının ve
ailelerinin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Şehit diplomatlarımızın
katledilmiş olduğu diğer ülkelerin de Avustralya’da gösterilen hassasiyeti
dikkate alarak bu konuda girişimlerde bulunmalarını temenni ediyoruz. [1] Bilal Şimşir, Şehit
Diplomatlarımız
(Ankara: Bilgi Yayınevi, 2000), s. 341.


[2] Ömer Engin Lütem, “Ermeni Terörü”, Avrasya Stratejik
Araştırmalar Merkezi Yayını, 2007, s. 20.


[3] “No: 364, 17 Aralık 2019, JCAG Mensubu Ermeni
Teröristlerce Şehit Edilen Sidney Başkonsolosumuz Şarık Arıyak ve Ataşe Engin
Sever’e Ait Dosyanın Avustralya Tarafından Yeniden Açılması Hk.,” T.C. Dışişleri Bakanlığı,
17 Aralık 2019, http://www.mfa.gov.tr/no_364_-ermeni-teroristler-tarafindan-sehit-edilen-diplomatlarimiza-ait-dosynanin-yeniden-acilmasi-hk.tr.mfa


[4] “Avustralya Polisi 39 Yıldır Teröristleri Arıyor”, CNNTurk.com, 17 Aralık
2019, https://www.cnnturk.com/video/turkiye/avustralya-polisi-39-yildir-teroristleri-ariyor


[5] “No: 129, 6 Mayıs 2019, Los Angeles Başkonsolosumuz
Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i 27 Ocak 1973 tarihinde
Şehit Eden Ermeni Asıllı Teröristin 5 Mayıs 2019 Tarihinde Düzenlenen Törenle
Erivan’daki Askeri Mezarlığa Gömülmesi Hk.”, T.C.
Dışişleri Bakanlığı
, 6 Mayıs 2019, http://www.mfa.gov.tr/no_129_-ermeni-asilli-teroristin-erivan-daki-askeri-mezarliga-gomulmesi-hk.tr.mfa