• ERMENİ SORUNU DOSYASI : Ermeni İddialarında AKILALMAZ YALANLAR
  • Yayın Tarihi : 21 Temmuz 2016 Perşembe
  • Kategori : ERMENİ SORUNU


Şimdi para isteyenler yarın toprak isteyecek!

[2] http://tr.wikisource.org/wiki/Tehcir_Kanunu

[3]http://tr.wikisource.org/wiki/Ermenilere_Ait_Mal,_M%C3%BClk_ve_Arazilere_Uygulanacak_%C4%B0dare_Hakk%C4%B1nda_Y%C3%B6netmelik

[4] http://www.sgb.gov.tr/Publications/Tehcir%20ve%20Emval-i%20Metruke%20Mevzuat%C4%B1.  Pdf  sf:21-38

[5] http://eglendirenklon.blogspot.com/2008/11/lozan-antlasmasi-tam-metin.html

[6] Gündüz Aktan, ‘Lozan Barış Antlaşması ve Ermeni Sorunu’ , Stratejik Analiz Dergisi Sayı: 61 Mayıs 2005, s.22

[7] http://www.sgb.gov.tr/Publications/Tehcir%20ve%20Emval-i%20Metruke%20Mevzuat%C4%B1

[8] Şükrü Server Aya, Soykırım Tacirleri ve Gerçekler, İstanbul Derin Yayınları, 2009 s.416

[9] Nevzat Onaran, Emval-i Metruke Olayı-Osmanlı ve Cumhuriyette Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi, İstanbul Belge Yayınları, 2010 ss.599-601

[10] http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/6196954.asp?yazarid=218&gid=61

BİLGETÜRK