• ERMENİ SORUNU DOSYASI /// AV. ERDEM AKYÜZ : ERMENİ SORUNU VE TÜRKLER
  • Yayın Tarihi : 22 Nisan 2017 Cumartesi
  • Kategori : ERMENİ SORUNU


ERMENİ SORUNU VE TÜRKLER

Ermeniler kendilerine soykırım uygulandığını iddia etmektedirler. Ancak şu rakamlara bakmak, gerçeği ortaya koyacaktır.

Şu anda Ermenistan’ın başkenti olan Erivan’da Ruslar ve Ermeniler tarafından 1897 yılında yapılan nüfus sayımında 313.178 Azeri Türk nüfus tesbit edilmiştir:

1897 yılında…313.178 Türk nüfusu vardır

1926 yılında…575.000 olmuştur

1960 yılında…155.000 e düşmüştür

2001 yılında……5.568 kişi kalmıştır.

2008 yılında……----- Hiç Türk kalmamıştır.

Erivan’da 1926 yılında 575.000 Azeri Türkün yaşadığı bu nüfus, normal artışa göre bu gün 2.000.000 (2 milyon) olması gerekirken, tek bir Türk kalmamıştır.

Peki, orada yaşayan bu insanlara ne oldu?

Buhar olup uçtular mı?

Yoksa sürgüne ve soykırıma mı uğradılar?

Buhar olup uçmayacaklarına göre, soykırıma uğramışlardır.

Osmanlı Türk İmparatorluğu’nun en fazla gözettiği halklardan; doğu’da Ermeniler ve rum pontuslar, batı’da Sırplar ve Bulgarlar, Türklere karşı toplu katliamlar ve soykırım uygulamışlardır ve insanlık dışı bu uygulamaları halen devam etmektedir.

“ERMENİ SORUNU VE TÜRKLER” isimli kitap; anı, araştırma, tarihçilerin görüşleri ve değerlendirmeleri içermektedir.

Eser; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere dört dilde yazılmıştır. Kolay okunması için kısa bir anlatım yolu tercih edilmiştir.

Konu ile ilgili tarihi resim ve eserde anlatılan olayları canlandıran çizimleri kapsamaktadır.

Kitapçığın yazımında, tarafsız bir bakış akışı ile haksız suçlamaları içermeyen ifade şekline özen gösterilmiştir.

Soykırım lafı eden ve hatta bunu meclislerine taşıyan kişi ve ülkelerin ibret ve ders almaları ümid edilir

Av. A. Erdem Akyüz