• ERMENİ SORUNU DOSYASI /// ÜLKÜ BAŞSOY : Belçika Parlamentosunun Rwanda ve Srebrenica Soykırımları Yasasında sözde Ermeni SOYKIRIMI neden yok ???
  • Yayın Tarihi : 8 Mayıs 2019 Çarşamba
  • Kategori : ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI


ÜLKÜ BAŞSOY : Belçika Parlamentosunun Rwanda ve Srebrenica Soykırımları Yasasında sözde Ermeni SOYKIRIMI neden yok ???

Belçika Parlamentosunun 24-25 Nisan 2019 tarihinde almış olduğu Rwanda ve Srebrenica’ya ilişkin " soykırımının değillenmesinin (inkarının) cezalandırılması"na ilişkin olarak çıkardığı Yasa’nın ("Yasa"yı konuyla iligili olarak gönderdiğim bir örneğini aşağıda sunduğum bir iletide, yanlışlıkla " Karar" diye nitelendirmişim+), "Ermeni Soykırımı savları"nı içermemesi, Türk tezleri açısından olumlu ve önemli bir gelişmedir; savlarımızın bundan sonraki savunulmasında, bu yasa içeriğinin doğrudan ve dolaylı anlamlarının ileri sürülebileceğini düşünüyorum:

1) Belçika Parlamentosu söz konusu "Yasa"yı, Adalet ve Demokrasi için Avrupa Ermeni Federasyonu (EAFJD) raporları, Belçika’daki örgütlü Ermeni Topluluğu, " Ermeni soykırımı" savları yanlısı bir bölük Belçika milletvekilinin tüm çabaları, Belçika’nın en önemli yayın organlarında yayımlanan yazılar, bir sürü insan hakları derneği taraftarının aylarca sürdürülen çalışmaları ve Yasa’da değişiklik yapılmasına yönelik önergeler veren milletvekillerinin çabalarına karşı çıkarak kabul etmiş; " soykırımı" gibi çok ağır bir suçlamanın öteki ülkelere yüklenen siyasal/dinsel baskılar, dayatmalar; boğucu bir propaganda yoğunlaştırmasıyla gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizmiştir. Umulur ki Ermenistan ve diyasporası bu "Yasa"dan gerekli dersleri çıkaracak ve konunun ciddiyet ve önemini anlayacak ve şimdiye değin sürdürdükleri davranış ve siyasetleri bir kenara bırakıp, gerçekci ve barışcı bir yol izlemeğe başlayacaklardır.

Rwanda ve Srebrenica soykırımlarının değillenmesinin cezalandırılması yasası kapsamına alınmamasının nedeni olarak Ermeni soykırımı savları için gösterilen haklı gerekçe, ileri sürülen sav (Ermeni soykırımı) hakkında "uluslarararası bir yargı kararı bulunmaması"dır. Parlamento’nun bu yaklaşımında Perinçek-İsviçre davası hükmünün gerekçesinde ortaya konmuş olan hukuksal değerlendirmelerin payı olduğu kuşkusuzdur.

2) Özetle Belçika, "Ermeni soykırımı" savlarını, ülkenin en yüksek düzeyinde, "yasa koyarak" değillemiştir.

3) Parlamento bu yasayla, önceki yıllarda Belçika Temsilciler Meclisi, Senatosu, Başbakan Charles Michel’in açıklaması yoluyla Hükümet tarafından 3 aşamada gerçekleştirilen "Ermeni Soykırımı tanımaları"nı da ortadan kaldırmıştır.

4) Bu "yok sayma"nın (null and void), geçmişteki gibi bir "karar"la değil de bir "yasa"yla yapılmış olması, parlamentolar tarafından alınan, alınmış "Karar"ların bir yasayla kesin olarak değiştirilebileceği gerçeğinin altını bir kez daha çizmiş ve Belçika sözde "Ermeni Soykırımı"nı tanımış olan parlamentolar ile hukuka saygılı öteki ülkelere örnek* oluşturmuş, bu kapsamda Türk tezleri güç kazanmıştır.

5) Parlamento Kararı "Ermeni Soykırımı" savlarını savunanların üstüne beklenmedik bir çığ gibi düşmüş görünüyor: Bundan güçlü biçimde etkilenen biri, tutucu ve bağnaz Ermeni öbeklerinin birinde, " görünen o ki bunlar, Ermeni savlarını tanıyan ülkeler (başta Almanya, Fransa, Hollanda vb); -ülkelerindeki Ermeni kökenli vatandaşlarının oylarını almaktan başka birşey düşünmüyorlar. Topraklarında yaşayan Ermenilerin sayısı ne denli yüksekse o denli yüksekten havlıyorlar….!" diyor.

6) Daha önce AİHM (Perinçek-İsviçre Davası), İspanyol ve Fransız Anayasa Mahkemelerinin hükümlerinde de saptandığı gibi "Ermeni Soykırımı", Shoah, Rwanda ve Srebrenica soykırımları niteliğinde değerlendirilemez. " Ermeni Soykırımı" yalnızca bir Ermeni savıdır ve geçmiş yıllarda Belçika ve bir bölük ülke parlamentosu ve hükümetleri tarafından, politik nedenlerle (bunun değerlendirilmesi ayrıca yapılmalıdır) tanınmıştır.

7) Önümüzdeki yıllarda Ermeni Soykırımı karaçalmasının uluslararası bir Mahkemeye getirilmesi söz konusu olursa Belçika Parlamentosunun 24/25 Nisan 2019 tarihli "yasası", Türk tezleri için önemli dayanaklardan birini oluşturacaktır.

* Dördünce maddedeki " örnek olma" konusu Avrupa Ermenilerini telaşlandırmış görünüyor. Bunun ayırdında olan

Avrupa Ermeni Federasyonu (EAFJD) Karampetian "….-Önümüzdeki -Belçika’da yapılacak- seçimlerden sonra yeni Belçika Parlamentosuyla yakın bir çalışmaya girerek konuyu yeniden gündeme getireceğiz" demiştir.

+"I think the Belgian Parliament’s genocide criminilization decision of 24-25 April 2019 is right and well reasoned: Rwandese and the Srebrenica massacres have been named as genocide by verdicts of competent international courts whereas the Armenian genocide remains merely an allegation based on propaganda, Christian solidarity, anti-Turkish bias, etc.

The recognition of "Armenian genocide" through parliamentary resolutions or laws by certain countries has indeed no value. Because they are merely transient political pronouncements which might only provide certain deceptive satisfactions for their initiators.

The latest Belgian law is consistent with verdicts of the French Conseil Constitutionel, the Spanish Constitutional Court and the verdicts of the ECJ and that of ECHR. Besides it is in confirmity, and conformity with the UN 1948 Genocide Convention.

Mind also, and please understand that denial of genocide is different from justifying genocide.

I believe that should Armenians and Armenia insist on a valid "recognition of Armenian genocide" they should better seek for a verdict, a "sine quo non" for genocide from a competent international court".