• ERMENİ SORUNU DOSYASI : Kavramsal Olarak Diaspora, Ermeni Diasporası Ve Lübnan Ermeni Diasporası
  • Yayın Tarihi : 30 Aralık 2017 Cumartesi
  • Kategori : ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI


Diaspora, anavatan ve milliyetçilik birbiriyle çakışan, çelişkili ve tartışmalı kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır.  Buradaki ana etken bu kavramların Ermeni Diasporası algısında neyi çağrıştırdığıdır.  Her biri kavramsal netlik içeren bu tanımlamalar, çalışmamamızda işlenecek tema analizleri için belirgin önem arz etmektedir.  Tarihi faktörler hesaba katılarak Ermeni sorunu, Ermeni milleti, anavatanı ve Diasporası "klasik" unsurlarından zamanla evrimleşerek ve modernitenin koşullarına kendini uyarlamıştır.  Dolayısıyla Diaspora, fikri olarak birinci nesil göçmenlerin ve vatanın dışında doğmuş bir sonraki nesil torunlarını ifade emektedir.  Bu noktada da kavramsal olarak merkeze aldığımız Lübnan Ermeni Diasporası ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; Diaspora, Ermeni Diasporası ve Lübnan Ermeni Diasporası kavramsal olarak incelenecektir.

DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.