Çok haklı olduğunuz bir konuda bile, vizyonunuz, stratejiniz,
kullanacağınız araçlar ve uygulayacağınız yöntem doğru seçilmemişse,
vizyonunuza ulaşmak kolay olmayacaktır. Haklı olduğunuz konuda öncelikle kendi
toplumunuzu, insanınızı, özellikle de katalizatör görevi yapabilecek
kesimleri  ikna etmeniz ve kazanmanız gerekir. Halkınızdan alacağınız
destek, sizi Dünya kamuoyunda daha güçlü ve inandırıcı yapar.
Diaspora Ermenileri ve Ermenistan destekli Ermeni lobisi, yakın
tarihte olan Dağlık Karabağı, Hocali katliamını ve Azerbaycan topraklarının
işgalini, işgal edilen yerlerden bir milyona yakın Azerbaycanlı Türkün
topraklarından ve evinden kovulmasını, gündemden uzak tutmak amacıyla son
derece başarılı bir strateji izliyor.
Bir asır önce olmuş olan 1915 Ermeni Tehcir olayını, sürekli
olarak değişik yöntemlerle Dünya kamuoyuna, ülke parlamentolarına, hükümetlere,
kiliselere, gerçekler çarpıtılarak ve yanlış veriler kullanılarak taşınıyor. Bu
çalışmalarında Ermeni diasporası büyük bir süreklilik ve kararlılık gösteriyor.
SOYKIRIM YALANI ERMENI DIASPORASININ KİMLİK TUTKALI 

Ermeni Lobisi öteden beri kendilerince ilginç bir strateji
izleyerek, bizlerle sözde Soykırım iddialarını, farklı görüşlerle tartışmaktan
ısrarla kaçmaktadır. Buna karşın büyük paralarla sözde soykırıma ilişkin
yapılmış olan dokümanter filmler çekiliyor, televizyon kurumlarına, yazılı
basına servis ediliyor. Özellikle kiliselerin ve belediyelerin de desteğiyle,
konferanslar, toplantılar düzenleniyor, kitaplar yayınlanıyor.
Ermeni lobisi bu çalışmalarında başarılı oldu. Bazı ülke
parlamentoları, Katolik Dünyası lideri Papa, ondan hemen sonra Avrupa
Parlamentosu, 1915 tehcir olayını “soykırım” olarak kabul ettiler. Bu
kararlar Bundestag, Alman Parlamentosu üzerinde de büyük etki yarattı.
 

Gerçeklerin çarpıtılarak, sahte, yanlış ve yalan verilere
dayanılarak Tük Halkı, bir soykırım yalanıyla ve suçlamasıyla karşı karşıyadır.
Ne var ki Ermeni Lobisi bu yalanında yine de başarılı olmuştur.
Çünkü ortaya konan bir vizyon var. Soykırım
iddiaları, diaspora Ermenilerini bir araya getiren ortak ilke ve hatta kimlik
sorunu yapıldı. Buna uygun olarak özetlediğim strateji belirlendi. Özellikle
değişik iletişim araçları kararlılıkla ve büyük bir süreklilikle kullanıldı.
“Dünya’da İlk Hıristiyan Ülke olma” algısı da medya üzerinden ısrarla
işlendi.
 

TÜRKIYE HÜKÜMETLERINDE VIZYON VE STRATEJI YOKLUĞU
Türkiye’nin elindeki  arşivler, kaynaklar, olaylara tanık
olan binlerce kişinin anıları, ve hatta incelenmiş olan Rusya arşivleri ve
raporları, sözde soykırım iddialarının nedenli gerçek dışı ve asılsız olduğunu
açıkça kanıtlıyor.
 

O halde, Türkiye ve Türk diasporasının nasıl bir vizyona,
stratejiye, iletişim ağına ve yönetişime gereksinim vardır?”
Türkiye’nin soykırım iddialarına karşı izlediği, “yapmadık,
etmedik” gibi sadece savunmayı öngören stratejinin etkisiz ve yanlış olduğu
kanımca ortaya çıktmıştır.
 

Vizyonumuz, ağır insanlık suçu olan “soykırım” yalanına karşı,
elimizdeki arşiv kaynakları, belgeleri, bilimsel araştırmalar, yüz-binlerin
anılarıyla ve özgüvenle hayır olmalıdır.
Bundan böyle izleyeceğimiz strateji ve uygulanacak yöntem ise,
batılı ülkelerin anlayacağı dilden olmalıdır. Bu konuyu parlamento gündemine
alan, televizyonlarında, yazılı basında ve konferanslarda tartışan ülkelere
ilişkin aynı çalışmaların Türkiye`de yapılması gerekir. Bu görüşümü öteden beri
söylüyor ve yazıyorum. Bunu artık anlamanın ve uygulamanın zamanı çoktan
gelmiştir.
SOYKIRIMLA SUÇLAYANLARA GERÇEK SOYKIRIMLARININ HESABI SORULMALI 

Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda veya bir başka ülke,
“soykırım” iddialarını gündemine alıyorsa, o ülkenin yaptığı gerçek soykırım ve
katliamlar, Türkiye üniversitelerinde önceden araştırılmalı, paneller ve
konferanslar düzenlenmeli, Televizyon kanallarında tartışmalar yapılmalı,
gazetelerde yazılar yayınlanmalıdır. Gerekiyorsa TBMM’sinde bu konu görüşülmeli
ve kararlar alınmalıdır.
İşte o zaman ilgili ülkeler bizi anında 
anlayacaktır. Stratejimiz, bizden hesap soruyorsan, gel sende yaptıklarının
hesabını ver olmalıdır.
 

Bu ülkelerin gerçek soykırımlarına ilişkin yapılacak bilimsel
çalışmalar, konferanslar, paneller, medya yayınları son derece etkili olacak,
dikkatle izlenecek ve ancak o zaman yaptıkları hatayı anlayabileceklerdir.
ALMAN PARLAMENTOSUNUN ÇİFTE STANDARTI 

Bugün, 2. Haziran 2016’da Alman Parlamentosunda 1915 olaylarını
soykırım olarak tanımlayan, parlamentodaki tüm siyasi partiler tarafından
desteklenen bir tasarı kabul edildi. Bu Almanya`nın büyük ayıbı ve çifte
standartı olarak tarihe geçecektir.


Buna karşı son aylarda Almanya`da ve Berlin`de bir dizi etkinlik
yaptık. Tüm Milletvekillerine, bakanlara, Parti ve Gurup Başkanlarına, Şansölye
Merkel ve Cumhurbaşkanı’na gönderilmek üzere Mart ayında hazırladığım mektup,
dernek başkanlarıyla görüşülerek onaylandı ve 21 Nisan’da bu kişilere
postalandı. 25 Mayıs günü bir basın konferansı düzenledik. 28 Mayıs Cumartesi
günü de Berlin`de büyük bir protesto yürüyüşü ve mitingi yapıldı. Doğu Perinçek
buraya 170 kişilik bir ekiple katıldı. Bu etkinliklerimiz Alman medyasında da
yankılandı.
Soykırım bir insanlık suçudur. Buna
parlamentolar veya parlamenterler karar verme yetkisinde olmadığını önemle
söyledik.
 Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 13 Aralık 2014 de ve
yetkili üst dairesi de 15 Ekim 2015 tarihli Perinçek kararlarında bu
gerçeğin altını çizerek, 1915 tehcir olayının, Almanya’nın
“Holocaust”  soykırımıyla karşılaştırılamayacağına vurgu
yapmaktadır.
 

Ne varki zamanında yaptığımız uyarılara karşın, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, hükümet ve muhalefet partileri, Alman Partileri bu konuda kararlarını
çoktan aldıktan sonra, son bir kaç günde tepkilerini gösterdiler. Oysa
Erdoğan`nın ve Davutoğlu`nun, Merkel`ile yaptığı göç yasası görüşmelerinde
gereken tekpki gösterilseydi, böyle bir karar tasarısını Almanya alamazdı!