Özdem Sanberk : TÜRKİYENİN ERMENİ SORUNU NEDEN GÖRMEMELİDİR
?
 

YORUM NO: 2015/86
2015/06/29
Hürriyet Daily News – 24/04/2015 

Bir Türk Ermeni meselesini Türk açısından
yazdığında, muhtemelen dünyanın geri kalanı tarafından duyulmayacağının
bilincindedir.
Almanya gibi ülkeler artık hikayenin Türkiye’nin
tarafını reddetmeye ve “soykırım” tezini desteklemeye karar verdiler, yani Doğu
Türkiye’deki


Ermeni yerleşiminin sona erdiğini gören korkunç
olayların (ve hiç kimsenin korkunç olmadığını tartıştığı) iddiası önceden
planlanan cinayetlerdi.
Ermenilerin dünyaya ve Türkiye’ye tarihsel,
kültürel ve sanatsal katkılarına hayran olduğumu ve buna minnettar olduğumu
açıkça belirtmek istiyorum. Türk hükümetinin I.Dünya Savaşı’nda ve hatta daha
önce acı çeken tüm masum kurbanlar için başsağlığı dileklerini ifade etme
kararını memnuniyetle karşılarım. Keşke daha erken gelmiş olsaydı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun dağılması korkunç bir olaydı, acı veren yankılanmaları bugün
hala hissediyoruz ve tüm tarafların acı çekmesine neden oldu.
Bununla birlikte, Türkiye’ye ve son günlerde ne
olduğu hakkında “Haçlı Seferi” (başka ne?) Desteğinden ciddi şekilde endişe
duyuyorum. Türk halkına saygısızlık ve cehalet demek. Batı hükümetlerinin bunu
yapma kararı, bazı Türklerin söyledikleri veya yaptıkları için hafif veya nahoş
bir tatsızlıktan alınmamalıdır. Türkiye’yi Batı dünyasından uzaklaştıracak ve
belki de Batı’ya karşı sevgisi olmayanlara daha da yakınlaştıracak kadersel bir
adım.
Ancak bu, kendi anıları ve deneyimleri olan 76
milyonluk bir ulusa tarihin bir partizan versiyonunu dayatmaya çalışmak için
alınan siyasi kararları kınamak için yeterli olmayacaktır.
İlk soru, Batı dünyasının neden kısmi veya hatta
sahte delillere dayanarak bu kadar hevesli olması ve sahtekarlıkların sahte
olduğunu söyleyen insanların İsviçre, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde
kovuşturmaya ve cezaya maruz kalabileceği anlamına gelebilecek yasaları kabul
etmeleri gerektiğidir. ? Ya da bu olmazsa, en azından “Holokost-inkârcı”
hakaret etiketine maruz kalır.
Bunun nedeni, Türkiye’nin eleştirmenleri
arasındaki tek fikir birliğinin, Ermenilerin Türk muhaliflerinin söylediği her
şeyin – ve herkes gibi Ermenilerin de kendi fikirleri, fikirleri ve tutumları
var – Ermenilerin doğru olması gerektiği gibi görünüyor. Türklerin bununla
çatışan herhangi bir ifadesi yanlış olmalıdır.
Ermeni soykırımının reddini suçlayan yasaları
geçen ülkelerde, bu garip iddiaları kınayan veya çürütmeye çalışan herkes
yargılanabilir.
Bu neden oluyor? Bunun bir nedeni, Türkiye
içinde ve dışında birçok insanın Osmanlı tarihini bilmemeleri ve bu nedenle,
neyi ihmal ettiğine bakılmaksızın tüm gerçekmiş gibi kurgusal, seçici bir Türk
karşıtı milliyetçi versiyonu kabul etmesidir. yok sayar.
Geç Osmanlı Türkiye’sinin ve onun iç
streslerinin ve çatışmalarının mükemmel akademik çalışmaları Heath Lowry,
Justin McCarthy (pratikte Osmanlı nüfus çalışmaları hakkındaki tek güvenilir
bilgin), Jeremy Salt ve diğerleri tarafından yapılmıştır. Bu adamlar polis
değil, bilginlerdir – ancak bazı yerlerde garip akademik ambargolara maruz
kalırlar ve bazen kötülüğün kurbanı olurlar.
Dahası, Türkiye’ye yönelik bu saldırı, bu
bilginlerin çalışmalarını tamamen görmezden geliyor. Bu bahar, dünyanın en ünlü
akademik yayın evlerinden biri olan Oxford Üniversitesi Yayınları (OUP), bir
Türk Amerikalı akademisyenin yazdığı Ermeni aleyhindeki iddiaları destekleyen
geniş bir kitap yayınladı. Muhtemelen OUP kitabın akademik hakemler tarafından
okunmasını sağlamıştır. Öyleyse bu kitap neden bu ünlü âlimlerin çalışmalarını
(Heath Lowry’den farklı bir konuda bahsetmek dışında) tamamen görmezden
geliyor? Kaynakçada bile bahsedilmiyor.
OUP’un bu tür seçiciliğe izin vereceği başka bir
akademik alan var mı?
Büyük Batı dergilerinde Türkiye’ye yönelik
saldırıların zayıf noktalarını tartışmak da imkansız. Editörleri, önyargılı
(ancak uzman olmayan) fikirlerine uymayan her şeyi küçümseme veya küçümseme ile
yok eder; dolayısıyla, İngiltere veya Amerika’da bu tür noktalara değinen akademisyenler
aslında baskı altındadır.
Bazı insanlar tüm bu tartışmanın ne kadar önemli
olduğunu sorabilir. Politiklaştırılmış olmasına rağmen, Ermeni sorunu gerçekten
uluslararası


siyasi gündemde sadece küçük bir sorundur, bu
yüzden bazı politikacılar etnik lobilerin kendilerinden ne istediğini kabul
etmeye isteklidirler.
Ama durum böyle değil. Osmanlı İmparatorluğu’nun
sonunda ortaya çıkan aşırı milliyetçi, Türk karşıtı hareketler hala dünyada
çalışıyor ve hala uluslararası düzene ciddi zarar veriyor. Ermeni anlaşmazlığı
her zaman bugün göründüğü gibi değildi. 1970′ lere kadar, dünyanın geri
kalanındaki Türk ve çoğu Ermeni cemaati arasında yakın bir dostluk ve geniş bir
örtüşme vardı. Bu ortak topluluk ve dostluk duygusu, Türkiye’ye karşı yürütülen
kampanyada, 1974’ten sonra 40’tan fazla Türk diplomatın ve aile üyesinin
hayatına mal olan kanlı bir kampanya olan kayıplardan biri oldu.
 

Türkiye ile ilgili, Türklerin Türk halkı
üzerindeki bilişsel ve ahlaki üstünlük iddialarına ve onları kınama hakkına
dayanan bu son saldırılar, ülkemiz ve Batı arasında, daha fazla ayakta durmamız
gerektiğinde daha da derin yarıklar açmakla tehdit ediyor birlikte.
* Özdem Sanberk USAK Başkanı (Ret.)
Büyükelçisidir.

© 2009-2019 Avrasya Araştırmaları Merkezi (AVİM)
Tüm Hakları Saklıdır
LİNK : https://avim.org.tr/en/Yorum/WHY-TURKEY-S-VIEW-OF-THE-ARMENIAN-ISSUE-SHOULD-NOT-BE-SUPPRESSED