NİKOL PAŞİNYAN’IN BİRİNCİ
DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİ ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA 1915 OLAYLARI İLE
İLGİLİ NİYETLERİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR


Ermenice ve İngilizce olarak iki dilde yayımlanan
Asbarez gazetesi ve “The Armenian Mirror Spectator” isimli dergi (ABD’de
basılmaktadır), Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın geçtiğimiz Kasım ayında
Birinci Dünya Savaşının sona ermesinin yüzüncü yılı münasebetiyle düzenlenen
Paris Barış Paneli’nde yaptığı konuşmanın tam metnini yayımladılar.[1]


Paşinyan konuşmasında esas olarak 1915 olaylarına
değinmekte ve söz konusu olayları soykırım olarak nitelendiren çarpıtılmış
Ermeni görüşlerini yinelemektedir. Adıgeçen ayrıca Ermenistan-Azerbaycan Dağlık
Karabağ anlaşmazlığına dolaylı olarak atıf yapmaktadır. Bu bağlamda, “Wilson’un
14 noktasında ortaya konulan halkların kendi kaderini tayin hakkını”
belirttikten sonra, “Dağlık Karabağ halkının onlarca yıldır süren kendi
kaderlerini tayin etme mücadelesini” ön plana çıkarmaktadır.


Yukarıda belirtilen haberlere göre, Paşinyan
konuşmasından sonra tarihçi Hayk Demoyan’ın “Ermeni Soykırımı: Dünya Medyasında
Birinci Sayfa Haberi” başlıklı görsellerle örneklendirilmiş kitabını Barış
Kütüphanesinde yer alması için Ermenistan’ın katkısı olarak sunmuştur.


Paşinyan konuşmasında gerçeklerle veya kanıtlarla
haklılığı kanıtlanmamış şu şekilde bir tümce kullanmıştır: “Birinci Dünya
Savaşı sırasında müttefik devletler ilk kez olan biçimde ‘insanlığa ve
medeniyete karşı suçlar’ tanımını kullanmışlar, buradan hareketle 1,5 milyon
Ermeni’nin  yok edilmesi hususunda Osmanlı yönetenlerini suçlamışlardır.
Daha sonra, bu korkunç cürüm 20’inci yüzyılın ilk soykırımı olarak
nitelendirilmiştir.”


Yukarıda yer alan tümcenin “insanlığa ve medeniyete
karşı suçlar” ile ilgili ilk bölümü “Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve
Koruma Sorumluluğu Ofisi” ana sayfasında yer alan “insanlığa karşı suçlar”
terimine dair şu şekildeki tümceden esinlenmiş gibi görünmektedir:


“Kavram resmi olarak uluslararası
düzeyde ilk kez 1915’te Müttefik ülkeler (Fransa, Büyük Britanya ve Rusya)
tarafından Osmanlı İmparatorluğundaki toplu öldürmeleri kınamak üzere bildiri
yayımlandığında kullanılmış görünmektedir.”[2]


Paşinyan’ın yukarıda alıntısı yapılan tümcesinin
içeriği ile ilgili olarak üç noktaya değinilmesine gereksinim bulunmaktadır.
Birincisi, adıgeçen “insanlığa karşı suçlar” terimini çarpıtmakta ve bunun
yerine “insanlığa ve medeniyete karşı suçlar” terminolojisini kullanmaktadır.


İkinci olarak, hiçbir kaynak göstermeden, kendi
kullandığı terminoloji şekline (insanlığa ve medeniyete karşı suçlar) dair
“tanımın” ilk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik Güçler
tarafından kullanıldığını iddia ediyor. Paşinyan bu terimi büyük olasılıkla,
Lahey’deki T.M.C. Asser Enstitüsü tarafından sahiplenen ve idame ettirilen
Uluslarası Suçlar Veri Tabanında (ICD) yer alan bilgiye dayanarak kullanıyor.[3] Sözkonusu web sayfası “ ‘insanlığa karşı
suçlar” tabiri uluslararası olarak   ilk kez Büyük Britanya, Fransa
ve Rusya hükümetlerinin 1915 bildirisinde kullanılmıştır” ifadesine yer
vermektedir. Anılan sayfa sözde “1915 bildirisinin” örneğini de
yayımlamaktadır.  Ancak, web sayfası tarafından yayımlanan belge ABD
Dışişleri Bakanlığı tarafından Osmanlı İmparatorluğundaki ABD Büyükelçiliğine
gönderilen “telgrafın” örneğidir ve bu örnek Müttefik Güçler tarafından
yayımlanmış bir bildiri olarak telakki edilemez.  Ayrıca, 1915 olayları
ile ilgili olarak ortalıkta dolaşan sahte belgeler dikkate alındığında belgenin
doğruluğu tartışmalıdır. Bu nedenle, yukarıda belirtilenler ışığında,
“Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Koruma Sorumluluğu Ofisi” ana
sayfasında yer alan yukarıda alıntısı yapılan atfa karşı çıkılmasına gereksinim
bulunmaktadır.  


Üçüncü olarak, Paşinyan, Almanya İmparatorluğu
tarafından 1904-1908 yılları arasında bugünkü Namibya topraklarında Herero ve
Nama halklarına karşı yürütülen askeri yok etme harekâtına atıfta bulunmayı
ihmal etmektedir. Bilindiği gibi, Alman sömürge yönetimine karşı isyan eden
Herero ve Nama kabilelerine karşı yok etme emri yayımlanmış ve bu kabileler
sistematik yok etme harekâtına maruz kalmışlardır. Namibya halkı bugün bu
olayları soykırım olarak nitelendirmektedir.[4] Ancak, Paşinyan’ın bu hususu ihmal etmesi
mazur görülebilir. Zira soykırım terimi 1948’te BM ile ortaya çıkmıştır ve
soykırım sadece 1948 Soykırım Sözleşmesinde belirlenen şekilde yetkili
mahkemeler tarafından isnat edilebilir.


Paşinyan’ın konuşmasındaki çarpıcı bir nokta,
Bosna-Hersek’te Boşnaklara karşı uygulanan Srebrenitsa soykırımına atıf
yapılmasının ihmal edilmesidir. Adıgeçen bu bağlamda, “Kamboçya, Ruanda
soykırımları, Orta Doğu’da Hristiyanlar ve Yezidilere yönelik soykırımlar,
Rohingya halkına yönelik şiddete” değinmektedir. Nikol Paşinyan’ın Lahey’deki
eski Yugoslavya için Uluslarası Ceza Mahkemesinin 1995’de Srebrenitsa’daki
toplu öldürmelerin soykırım oluşturduğuna karar verdiğini hatırlaması gerekir.


Nikol Paşinyan’ın Paris Barış Panelinde yaptığı
konuşma, değişiklik ve dürüstlük konusundaki açıklamalarına karşın 1915
olaylarına ilişkin eskimiş yanıltıcı Ermeni görüşlerini ve temelsiz iddiaları
sürdürdüğü hususunda talihsiz bir hatırlatmadır.


[1] “In Solemn Paris Ceremony, Macron Leads Armistice
Commemorations”, Mirror
Spectator
, 17 Aralık 2018; “Pashinyan Hightlights Armenian
Genocide, Wilson’s ’14 Points’ in Address at Armistice Event”, Asbarez, 12 Kasım 2018, http://asbarez.com/176150/pashinyan-hightlights-armenian-genocide-wilsons-14-points-in-address-at-armistice-event/
.


[2] “Crimes Against Humanity”, United Nations Office on
Genocide Prevention And The Responsibility To Protect, erişim 17 Aralık 2018, http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.html


[3] “International Crimes Database”, Crimes against
humanity, t.y., erişim 17 Aralık 2018.


[4] Mehmet Oğuzhan Tulun, “Germany’s Test With Genocide”,
Center for Eurasian Studies
(AVİM)
, 17 Aralık 2017,
https://avim.org.tr/Blog/GERMANY-S-TEST-WITH-GENOCIDE-HURRIYET-DAILY-NEWS-17-11-2017.