ERMENİ SORUNU


LİNK : http://odatv.com/ermeni-tehciri-alman-komutanlarin-kararidir-2305161200.html
Alman
Parlamentosu 2 Haziran 2016’da yeni bir ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını
görüşecek…
 

Alman
Hükümeti’ni oluşturan CDU-SPD Koalisyonu ile Yeşiller Partisi’nin ortak metni
olarak parlamentoya gelen tasarıda ‘101 yıl önce Osmanlı topraklarında Ermeni
ve Hıristiyan azınlıklara soykırım uygulandığı’ öne sürülüyor ve Türkiye’nin
bunu kabul etmesi isteniyor…
Tasarıda
ayrıca ‘Soykırım’ı Türkler yaptı, biz ise (Almanlar) göz yumduk!’ denerek
özür dileniyor…
 

Eh, koskoca
Alman Parlamentosu soykırıma gözyumduğu için Ermenilerden 101 yıl sonra açıkça
özür dilerse, Türkiye’nin de en azından soykırımı kabul edip, özür dileyip,
biraz gözyaşı dökmesi bekleniyor…
MÜLTECİ PAZARLIĞI İÇİN ‘UCUZ HAMLE’
Peki
koskoca Alman Parlamentosu, bu gecikmiş tasarıyı niye şimdi ısıtıp masaya
getiriyor?
Mülteci Anlaşması
çerçevesinde, AB vizesi şartında direnen Erdoğan’ı korkutup geri adım atmasını
sağlamak için…
Davutoğlu’nun aksine
Almanya’ya diklenen Erdoğan’ın burnunu sürtmek için…
Türkiye’yi üç kuruşa
koskoca bir Mülteci Kampı’na çevirmek için…
Almanlar bu nedenlerle
101 yıl sonra Ermeni sopasına sarılıp Türkiye ve Erdoğan’ı dövmeye
çalışıyorlar… Ucuz ve seviyesiz bir hamle…
Almanlar ayıp ediyor!
Hem de iki kere…
Birincisi
mülteci konusu gündemdeyken, 101 yıllık bir meseleyi, üstelik AİHM’nin açıkça
reddettiği bir soykırım suçlamasını, mülteci pazarlığı için tekrar gündeme
getirmekle ayıp ediyorlar…


İkincisi,
101 yıl sonra Almanların Ermeni tehcirindeki rolünü ‘biz sadece gözyumduk’
diyerek çarpıttıkları, örtbas ettikleri ve yalan söyledikleri için ayıp
ediyorlar…
Çünkü
1915’teki Ermeni tehciri kararı esas olarak Almanların verdiği askeri bir
karardır…
Çünkü o sırada Osmanlı
ordusunu Almanlar ve Berlin yönetmektedir…
Merkel bu gerçekleri
bilecek kadar ‘okumuş’ bir politikacıdır!..
Siyasi oyunlarla
Türkiye’yi sıkıştırma çabası tarihi gerçekleri çarpıtmaya dönüşmemeli!…
PERİNÇEK EKİBİNE YENİ GÖREV 

Şimdi Doğu
Perinçek ve Vatan Partililer Berlin’e gidiyorlar…
Ermeni konusunda
gerçekleri bir daha anlatmak için…
İsviçre’yi AİHM kararı ile dize getirdikten sonra şimdi
de Almanya’yı hizaya getirmek için…
Almanya Türk toplumu da 28 Mayıs’ta Ermeni soykırımı
tasarısını protesto için Berlin’de büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor…Perinçek,
VP’liler ve Almanya’daki Türklere başarılar diliyoruz…
Ve Perinçek’e küçük bir
uyarı yapmak istiyoruz:
Alman Emperyalizmi 101 yıl önceki gibi müttefikimiz
değil, bu kez karşı safta!…
Ve Almanlar siyaseti de futbol gibi sert oynarlar,
İsviçre’ye benzemezler!..
Aman Abi, kendine dikkat et!…
101 YILLIK GERÇEK:
KARAR ALMANLARIN
 

Ve tüm bu
güncel siyasi kavga içinde pek gündeme gelmeyeceği anlaşılan 101 yıllık tarihi
gerçeği, en azından Odatv’nin meraklı okurlarına anlatmak istiyoruz…
Tarihi gerçek şudur: 1915’teki Ermeni
tehciri (sürgün) kararı Almanlar tarafından verilmiş bir karardır…
Osmanlı’yı o sırada
yöneten Enver Paşa ve Talat Paşalar ve İTC (İttihat ve Terakki Cemiyeti) bu
kararın tatbikçisi olmuşlardır…
Almanların Ermenileri Anadolu’dan Suriye’ye sürme kararı,
Bağdat Demiryolunu Ruslardan korumak için alınmış askeri bir karardır… Karar
Berlin’den gelmiştir!…
Şimdi 101 yıl öncenin gerçeklerine dönelim ve bu
gerçekleri tokat gibi Alman Parlamentosu’nun yüzüne çarpalım!… 
BRONSART PAŞA
İSTEDİ, ENVER PAŞA YAPTI
 

1915’te
Osmanlı topraklarındaki Ermeni halkının Anadolu’dan Suriye bölgesine sürgün
edilmesi, Alman askeri yetkilerinin isteği doğrultusunda verilmiş bir karardır…
Tehcir (sürgün) kararı
askeri nedenlerle, askeri makamlar tarafından verilmiş bir karardır…
Karar 1. Dünya Savaşı
sırasında Alman-Osmanlı askeri ittifakına karşı savaşan Rus Ordusu’nun Doğu Anadolu’da
Rus destekli Ermeni çetelerin ve Rus Ordusu içinde yeralan Ermeni taburların
öncülüğü ile savaşı Doğu’dan İç Anadolu’ya doğru genişletmeleri nedeniyle
verilmiştir…
O dönemde Osmanlı
ordusunu yöneten Almanlardır…
Harbiye Nazırı Enver Paşa, Osmanlı Genelkurmay Başkanı
ise Bronsart Paşa’dır…
Bronsart Paşa’nın tam ismi General Bronsart von
Schellendorf’tur…
ALMANYA ARŞİVİ
AÇMIYOR, 100 YILDIR GİZLİYOR
 

Schellendorf’un
(Bronsart Paşa) tüm resmi ve özel yazışmaları ve evrakı halen Almanya’da
Freiburg’daki Alman Askeri Arşivi’ndedir…
Bu arşiv çeşitli
taleplere rağmen Türk araştırmacılara açılmamıştır…
Değerli tarihçimiz
Prof. İlber Ortaylı’ya da Almanya üzerine araştırma yaptığı sırada Alman askeri
arşivinin 1. Dünya Savaşı’na dair bazı bölümleri açılmamıştır…
General Bronsart von
Schellendorf o dönemde İstanbul’da Osmanlı ordusunun başında bulunan ve
emirleri doğrudan Berlin’deki askeri karargahtan alan kilit önemdeki Alman
komutanıdır…
Diğer Alman komutan
Liman von Sanders (Liman Paşa)  İstanbul’da Kayzer’in temsilcisidir, ancak
Bronsart Paşa kadar etkili ve yetkili değildir… Berlin, talimatları İstanbul’a
Bronsart Paşa aracılığı ile iletmektedir…
SARIKAMIŞ’A HÜCUM
EMRİ DE BERLİN’DEN GELDİ
 

Sarıkamış’a
hücum kararı Berlin’in kararıdır…
Liman Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen, Bronsart Paşa’nın
Berlin’den gelen kararı dayatması ile Enver Paşa ve Bronsart Paşa’nın
öncülüğünde Ruslara karşı kışın en şiddetli zamanında (15 Aralık 1914-15 Ocak
1915) Osmanlı Ordusu, Kafkasya’da Ruslara saldırtılmış ve 60 bin kayıpla
Sarıkamış felaketi yaşanmıştır…
Liman von Sanders, Berlin’e rapor yazarak Sarıkamış’taki
askeri faciaya yolaçan büyük hatası nedeniyle Bronsart’ın görevden alınmasını
istemiştir… Berlin, Liman von Sanders’e yanıt bile vermemiş… Bronsart Paşa
Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı görevinde kalmıştır…
SARIKAMIŞ FACİASI ERMENİ TEHCİRİNİ TETİKLEDİ 

Doğu’da
Osmanlı III. Ordusu’nun Sarıkamış’ta tamamen erimesi sonucu, Ruslara karşı
direnecek ciddi bir askeri güç kalmamıştır…
Bu nedenle 1915
baharında Anadolu’ya doğru ilerleyen Rus ordusu Nisan ayında Van’da Ermeni
çetelerin ayaklanması ve Ermeni milislerin girişimi ile Van’ı ele geçirmiş ve
İç Anadolu’ya ilerlemeye başlamıştır… Aynı dönemde İngiliz-Fransız gemileri ve
askerleri de Çanakkale’ye saldırı halindedir… 
Rus Ordusu’nun ve
Ermenilerin hedefi Erzurum, Erzincan ve Ermenilerin güçlü olduğu Sivas’tır…
Rus Ordusu’nun asıl
stratejik hedefi ise Almanların inşa ettiği Bağdat Demiryolu’dur…
İşte bu şartlar altında
Almanların isteği ile bölgedeki Ermenilerin sürülmesi kararı alınmıştır…
Sarıkamış faciasındaki
rolünü ve sorumluluğunu örtbas etmek isteyen Bronsart Paşa, Ermenilerin
sürülmesinde aktif rol almıştır…
Bronsart Paşa, Enver-Talat ve Sait Halim Paşa’ya verdiği
gizli bir brifingde Ermeni çetelerin terör faaliyetlerini listeleyerek ‘önlem’
(tehcir) alınmasını istemiştir…
Karar askeri gerekçelerle Almanların istediği bir
karardır…
BRONSART PAŞA’DAN
TEHCİR GEREKÇESİ
Bronsart
Paşa, ayrıca 1921’de Talat Paşa’nın bir Ermeni tarafından katledildiği davada,
Talat Paşa lehine tanıklık yaparken, Ermeni tehcirinin gerekçesini de
açıklamıştır…
Bronsart Paşa, o sırada
DAZ (sonra FAZ adını aldı) gazetesinde yayınlanan savunma metninde şunu
vurgulamıştır:‘
Ermeni çeteler
öncülüğünde Rus birliklerinin Anadolu içlerine ilerlemesi sonucu Türk ve
Müslüman halk bölgeyi terkederek kaçıyordu… Onları durduramıyorduk… Bölge
boşalıyordu ve askeri açıdan
 savunulamaz hale
geliyordu… Ermenilerin tehciri kararı bu nedenle alındı!’
Bronsart
Paşa, Ermeni tehcirinin nedenini bu kadar açık ve net yazmıştır…
Bu belge açıkça
gazeteye basılı olarak durmaktadır…
Merak eden herkes ve Alman Parlamentosu üyeleri bulup
okuyabilir…
Bronsart Paşa o sırada
Osmanlı Ordusu Genelkurmay Başkanı’dır…
Bu askeri kararı veren
en yetkili makamdır…
Harbiye Nazırı Enver Paşa da bu kararı kaleme alan
makamdır…
Enver Paşa tehcir
kararını ayrıca Goltz Paşa’ya da imzalatmıştır…
Yani Ermeni tehciri
kararının arkasında en azından Bronsart Paşa ve Goltz Paşa gibi iki en üst
düzey Alman komutanın imzası vardır… 
Bunlar açıktır… Gizli
olan ve 101 yıldır hala açılmayan ise Bronsart Paşa’nın özel arşividir…
Alman Parlamentosu önce
bu arşivdeki yasağı kaldırsın da, Ermeni konusunda Almanların rolü ve kararları
101 yıl sonra nihayet tümüyle açığa çıksın!…
TEHCİR ALMAN
YÖNTEMİDİR
 

Almanlar
beğenmedikleri halk kitlelerini oradan oraya sürmeyi (tehcir) Afrika’da
sömürgeci bir politika olarak 1. Dünya Savaşı’ndan önce uygulamışlardır…
Osmanlı sömürgeci bu
kitlesel göç yöntemini bilmez…
Birinci Dünya Savaşı’nda ise Almanlar önce Belçika’yı
işgal etmişler ve Belçikalıları ‘zorunlu çalışma’ adı altında sürerek, askeri
kamplarda toplamışlardır…
Ermenilerin sürülmesi ise yine Almanlar tarafından
Belçika’dan hemen sonra uygulanan bir politikadır…
Sonuca gelelim:
Ey
Almanya!…
 

Yok öyle
‘Türkler soykırım yaptı, biz sadece gözyumduk!’
yalanları…
Ermeni tehciri kararı
Alman komutanların kararıdır…
Önce tarihinle yüzleş, sonra Türkiye’ye bulaş!… Berlin’e selam,
gerçekleri anlatmaya devam!…
Kerem Çalışkan


Odatv.com