ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMIİran’a
geldiğimizde bizleri hayran bırakan ortaçağ yapıları, saraylar İran ortaçağının
ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Bütün İran’ı anlatmak yerine programda
olmamasına rağmen gittiğimiz Vank Kilisesi’ni anlatmak istedik. Kiliseye girer
girmez sadelik ve resimlerin çarpıcılığı gözlerimizi aldı. Kısaca Vank Kilisesi
ve tarihçesi hakkındaki izlenimlerimizi sıralayalım.


Büyük Şah Abbas dönemi içinde 1589-1627 yılları Safeviye
mimarlığının ilerlediği bir dönemdir. Şah Abbas, başkent İsfahan’da görkemli
binalar inşa etti. Hıristiyan Ermeniler, Osmanlı’nın gücü ve diğer siyasi
sebeplerden dolayı Aras ırmağı etrafından İsfahan’a taşındı. Ermeniler burada
dış görünümü camiye benzeyen küçük bir kilise inşa ettiler.


Ermeniler ticaret alanında faaliyet gösteriyorlardı ve önemli
ticaret ürünleri ipekti. Bu dönemde İran’ın Viyana’daki elçisi Ermeni asılıydı
Vank Kilisesi’nin resimlerini çoğunlukla İtalyan sanatkarlar yapmışlardır.
Dolayısıyla İtalyan motifleri kullanmışlardır.


Kilisenin yapımında Safeviye dönemine ait belirgin mimari
örneklerinden yararlanılmıştır. Kilisenin girişi seramik işlemelerle
süslenmiştir. Bu binanın dış bölümünü ise Safeviye döneminin özelliklerinden
olan melekler figürleriyle kaplanmıştır. Kilisenin yapımında Safevi döneminin
mimari özelliklerinden olan kerpiç ve renkten yararlanılmıştır. İranlı
ressamlar önemli eserler ortaya koymayı başarmışlardır.

BABİL BURCUNDAN DENİZDEKİ YUNUS’A


Merkez kilisenin iç külliyesi bir çok tablo, alçı işlemler ve
seramik işlemelerle süslenmiştir. Ayrıca Vank Kilisesi’nde Safevi dönemi
süsleme sanatı minyatür, çiçek ve kuşların yeraldığı süslemelere bolca
rastlanmaktadır. Kilisenin içi duvarlar seramik süslemeler yeralmaktadır.
Duvarın bir buçuk metreye kadar seramiklerle kaplanmış, geri kalan tavana kadar
olan kısmı yağlı boya ile boyanmıştır. Bu duvarları Stefan, Girgos ve Minas
halife Hovans gibi ressamlar boyamıştır.


Bu resimler arasında Babil burcu, Tanrının tanrıçalara mesajı,
Yunus’un denize atılışı, bir balinanın karnında kendine bir sığınak arayışı,
Firavun’un kızıl denizden geçişi ve İbrahim’in oğlunu kurban etmedeki
kararlılığı bu tasvirlerden bazılarını oluşturmakta. Mihrabın üst kısmında ise
çok eski bir haç bulunmaktadır.


Kubbe ise hilal şeklindeki dört tavan üzerine kuruludur. Kilisenin
kuzey ve batısında olmak üzere iki giriş kapısı vardır. Bahçenin sağ kesiminde
ana çan burcu bulunuyor ve kubbe ise sol kesimde bulunmaktadır. Ana çan
burcunun önemli bir kesimi Gabr iyel ve Maykılın meleklerinin merkezi konumundadır.
Çan burcu tek başına bahçenin orta kısmında yer almıştır ve burada iki eski çan
yeralmaktadır. Burcun alt kısmında İsfahan’da vefat eden Avrupalı keşiş ve
papazlardan bazılarının mezarları bulunuyor.


IŞIKLANDIRILMIŞ HARİTA


Kilisenin müze bölümünde o dönemin resimleri, matbaaları,
teleskopları ve ilgi çekici diğer gereçler bulunmaktadır. Gezinin sonuna doğru
gurubu rahsız eden eden bir tablo gözümüze çarptı. Işıklandırılmış bir Türkiye
haritası içinde sözde Ermeni soykırımı bölgeleri gösterilmekte ve dönemin
Osmanlı İmparatorluğu kınanmaktadır.


Üç milyondan fazla bir nüfusa sahip olan İsfahan, İran’daki
Ermeniler’in en yoğun olarak yaşadıkları kentlerden biridir. Vank Kilisesisinin
aynı zamanda Türkiye karşıtı bir müze olduğu görülmektedir.


Kilisenin bahçesinde 1975’te yapılmış bir sözde soykırım anıtı
mevcuttur. Anıtın yanındaki duvara asılan afişte de “İsteğimiz, Osmanlı
Türkiye Devleti tarafından Ermeniler’e yapılan inkâr kabul etmez soykırım
olayının üstlenilmesi ve sorumluluğunun kabulüdür” yazılıdır. Müze’de yer
alan Türkiye haritası üzerinde de sözde Ermeni katliamlarının hangi bölgelerde
yapıldığı işaretli. Kilisenin duvarlarında ve müzede Türkiye aleyhtarı afişler
asılıdır.


AİHM KARARI ANLATILMALI


Bizleri şaşırtan bu tablo karşısında bir kaç söz etmeden
geçemedik. Bu yazının Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsfahan gezisi
öncesine denk gelmesi; Türk halkının duyarlılığının İranlı makamlara
belirtilmesininde iki ülkenin dostluk ve kardeşliğini artıracak girişimler
olacağını anımsatmak isteriz.


Sömürgeciliğe karşı ödünsüz savaşan Türk halkının
bağımsızlık savaşının sözde bir anıtla gözden düşürülmesi bu bölgede kimleri
güçlendirir?

Kutsal bir mekan içine yerleştirilmekten çekinilmeyen kin ve
nefret tohumları eken sözde soykırım anıtı ateş çemberi içindeki bölgeye ne
yarar sağlayacak?


Tarihimizin en zor dönemlerinden biri olan yirminci yüzyıl
başlarını İranlı dostlarınımızın anlamasını bekleriz.


Bu konu ile ilgili Türkiye’nin tezlerini AİHM’nin Perinçek
kararlarını müzeyi gezen konuklara anımsatmalarını bekleriz.