ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI & ERMENİ DİASPORASI


Birinci Dünya Savaşı,
dünya tarihi açısından olduğu kadar Türk tarihi açısından da büyük bir önem arz
etmektedir. Zira bu savaş Osmanlı Devleti için son savaşı olmanın ötesinde
bugün de tartışılmakta olan bazı problemlere neden olmuştur. Bu problemlerden
birisi de Ermeni sorunudur. Zira I.Dünya Savaşı’nı fırsat olarak değerlendiren
Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmış, gönüllü ordular kurarak Rus
ordusuna her türlü yardımı sağlamıştır. Osmanlı Devleti de gerekli tedbirleri
alma yoluna gitmiştir. Fakat Ermenilerin isyan hareketlerine devam etmesi
üzerine Osmanlı Devleti, önce bazı Ermeni liderlerini tutuklamış akabinde sevke
tabi tutmuştur. Sevk esnasında görevini kötüye kullanan veya ihmal edenler
hakkında gerekli tedbirler alınmış ve cezalandırılmışlardır. Bugün ise bu durum
farklı siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmakta ve Türkiye bu konuda mahkûm
edilmeye çalışılmaktadır.


Dönem ile
ilgili kaynaklar değerlendirildiğinde sevk ve iskân sırasında bazı
olumsuzlukların yaşandığı görülmekle beraber Osmanlı ricalinin gerekli tüm
tedbirleri alma yoluna gittiği görülmektedir. Bu doğrultuda yanlışı veya ihmali
görülenler şiddetle cezalandırılmış ve olumsuz hadiselerin yaşanması
engellenmeye çalışılmıştır. Bu noktada Kâhta Kaymakamı Hakkı Bey ve Besni
Kaymakamı Edhem Kadri Bey görevlerini ihmalden yargılanmış ve görevlerinden
azledilmişlerdir.


Bu çalışmada
amaç; I.Dünya Savaşı yıllarında sevk ve iskân (tehcir) sırasında yaşanan
hadiselerin soykırım olmadığını Adıyaman örneğinden hareketle ortaya koymaya
çalışmaktır.


Çalışmada
arşiv belgeleri, dönemin gazeteleri ve ikincil kaynaklar kullanılarak dönemin
aydınlatılması noktasında katkı sağlanması hedeflenmektedir.


DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.