Hazel
ÇAĞAN ELBİR
: TÜRK
DİPLOMATLARINA YÖNELİK HAİN SALDIRILARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN YANİKİAN
ERİVAN’DAKİ ASKERİ MEZARLIĞA GÖMÜLDÜ
 

Yorum No : 2019 / 45


1973 yılı Ocak ayı başında, Başkonsolos Mehmet Baydar
ve Konsolos Bahadır Demir’i canice katleden ırkçı Ermeni terörist Gourgen
Yanikian’ın mezarı Ermenistan’a taşınarak Erivan’daki Askeri Mezarlığa gömüldü.
Bu gelişme Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından bu faaliyetin “terörizmi teşvik
suçu içerdiği”ne dikkat çekerek kınamıştır. 


Yanikian’a ilişkin haber yapanların da gayet iyi
bildiği gibi, Yanikian’ın 1973 yılında işlediği cinayet bir nefret suçudur.
Türkiye ve Türk düşmanlığıdır.


Yanikian’ın bir kahraman addedilerek Erivan’daki
Askeri Mezarlığa törenle gömülmesinin akıllara getirdiği iki soru vardır:
Birincisi, bir teröristi askerlerin arasına gömerek vatanları uğruna ölen
bu askerlerin fedakârlıklarının değeri düşürülmemiş midir? Sonuçta, kendi
vatanları için savaşan askerler kutsal bir görev için ölmüş olmaktadırlar. Bu
tören onların kutsal konumlarına leke sürmüş olmuyor mu?; ikincisi, böyle
bir “ırkçı teröriste tapınma ayini” Ermenistan’ı uluslararası toplum gözünde
teröre destek veren/terörü teşvik eden bir ülke pozisyonuna sokmuş olmuyor mu?


Ancak bu Erivan’da teröristler
için gerçekleştirilen ilk ırkçı ayin değildir. Daha önce de
örneklerine sayfamızda yer vermiştik. Tüm benzer örnekler göz önünde
bulundurulduğunda Yanikian’ın Erivan’a gömülmesi Ermenistan’ın Türk
diplomatlarına yönelik saldırılarına göz yumduğu ve hatta bunu savunduğunu
ortaya koymaktadır. Bu gelişme iki ülke arasında kurulmasına çalışılan
“normalleşme” sürecine konulan bir mayındır. Paşinyan hükümetinin, Türkiye ve
Türk düşmanlığına yaktığı bir yeşil ışıktır.