Ermeni Haber Sitelerinde Haberleri Çarpıtma Furyası


Bu
tür olaylara tanık olduktan sonra insanın sorası geliyor: Yalan haber vermek ya
da gerçekleri çarpıtmak Ermeni haber sitelerinin geninde mi var?


Soru
gerçekten sorulmaya değer; zira Ermeni sözde soykırımı ile ilgili yeni bir
gelişme, Ermeni haber sitelerince dünya kamuoyunda açıkça çarpıtıldı. Böyle bir
olaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 15 Ekim 2015 tarihli
İsviçre-Perinçek kararından sonra zaten tanık olmuştuk. AİHM kararından sonra
Ermeni tarafının uğradığı yenilgi, Ermeni medyası ve Diyaspora tarafından sanki
bir zafermiş gibi dünyaya lanse edilmeye çalışıldı.


LİNK : http://www.turkishny.com/english-news/5-english-news/195837-armenian-spin-machine-peddling-a-humiliating-defeat-as-victory


Danimarka
Parlamento Kararı
Diyaspora’nın gerçekleri çarpıtma tavrı Danimarka Parlamentosu’nun 1915
olaylarına ilişik 26 Ocak 2017’de aldığı bir karardan sonra yeniden su yüzüne
çıktı. Kararda sözde Ermeni soykırımından söz edilmedi. Parlamento 1915-1923
sürecinde yaşanan trajik olaylarda uzlaşımın arşiv belgelerine dayanılarak
karşılıklı diyalog yoluyla sağlanabileceğini ve bu noktada bir yargılama
yapmayacağını kayda aldı. Bu görüş, 1948 BM Soykırım Antlaşması uyarınca
AİHM’nin soykırım suçunun tanınmasında parlamentoların yetkisi olmadığı hükmü
ile bağdaşıyor. Parlamento ayrıca Türk yasalarına göre “soykırım” sözcüğünün
yasaklanmasını esefle karşıladığını belirtti.


Diyalog
çağrısı Türkiye’nin Ermeni sorununda bir “Ortak Tarih Komisyonu” kurulması
önerisi ile örtüşüyor. Ancak 1915 olaylarının 1923’e kadar uzanmış olması ve
Türk yasalarının “soykırım” sözcüğünü yasakladığı savları yanlış. Türkiye’de
“soykırım” ifadesi ve bu noktada görüş beyan etmek serbest.


Haberi
Çarpıtma Furyası
Danimarka Parlamentosu’nun kararı içerik açısından olağanüstü olmamakla beraber
sahneye dökülen dikkat çekici husus, Ermeni medyasının tavrı oldu. Parlamento
sözde Ermeni soykırımını tanımamış olmasına karşın Ermeni medyası haberi hemen
tek bir ağızdan soykırım tanınmış gibi dünya kamuoyuna lanse etmeye çalıştı. Bu
yönde haber başlıkları bir araç olarak kullanıldı. Dürüstlük bir kenara itilip
haber çarpıtma yöntemi bir furya şeklinde devreye sokuldu.


İşte
Ermeni medyasından alınan örnekler (internet bağlantıları kısaltıldı):


Panorama.am: “Danimarka Parlamentosu Ermeni Soykırımı
Tasarısını Kabul Etti”

Armedia.am: “Danmarka Parlamentosu Ermeni Soykırımı Tasarısını Kabul Etti”

Armradio.am: “Danimarka Parlamentosu Ermeni Soykırım Kararını Aldı”

Reddit/r/armenia: “Danimarka Parlamentosu Ermeni Soykırımı Tasarısını
Kabul Etti”

Uaposition/arminfo: “Danimarka Parlamentosu Ermeni Soykırımı Hakkındaki
Tasarıyı Kabul Etti”

MassisPost: “Danimarka Parlamentosu Ermeni Soykırımı Tasarısını Kabul
Etti”

lragir.am: “Danimarka
Parlamentosu Ermeni Soykırımı Tasarısını Onayladı”


“Armenian
Weekly” adlı haber portalı, “Danimarka Parlamentosu Soru
İşaretli Ermeni Soykırımı Tasarısını Kabul Etti” başlığı ile gerçeği
ima eder gibi olduysa da, üslubu bu kararın meşruluğunu şüphe altına soktu.
(Kalın puntalar burada eklendi). Haber portalı yöneticileri karardan pek hoşnut
değildi.


Nitekim
“Azberez” gazetesi haber kaynağı olarak “Armenian Weekly”ye atıf yaptıysa da,
“soru işaretli” ibareyi başlıktan çıkardı ve “Danimarka Parlamentosu
Ermeni Soykırımı Tasarısını Kabul Etti” manşetini kullandı. “Soru
işaretli” ibare gerçeği sezindirir kuşkusuyla gereksiz bir ayrıntı olarak
mülaheze edildi.


Diyaspora’da
önde gelen “Amerikan Ermeni Milli Komitesi” (ANCA) de aynı yaklaşımla bir
yandan “Armenian Weekly” kaynağına atıf yaparken öte yandan “soru işaretli”
ibareyi görmezden gelerek sitesinde “Danimarka Parlamentosu Ermeni
Soykırımı Tasarısını Kabul Etti” manşetine yer verdi.


Diyaspora’nın
önde gelen basın organlarından “The California Courier” ise Danimarka
Parlamentosu’nun kararını beğenmemiş olmalı ki, bu gelişmeyi haber konusu
yapmayı gerekli görmedi.


Haber
manşetlerin bu şekilde lanse edilmesinin amacı şüphesiz dünya kamuoyunu
yanıltmaktı. Her ne kadar haber metinlerinde – küçük puntalarla – gerçeğin
böyle olmadığı, Danimarka Parlamentosu’nun sözde soykırımı tanımadığı
yarım-yamalak, esnek ifadelerle belirtiliyorsa da, asıl dikkat çeken mesaj,
haber başlıklarında idi. Ve verilmek istenen mesaj, Danimarka Parlamentosu’nun
sözde soykırımı tanıdığı idi.


İronikdir
ki, bu çarpıtma ile yanıltılan dünya kamuoyuna trajik tarihi olaylardan uzak
durmaya çalışan ve sulh içinde yaşamayı tercih eden Ermeni okurları da dahil
ediliyordu.


Çokçabuk
Bir “Başarı”


Nitekim
Ermeni medyasının bu taktiği semere vermekte gecikmedi. Doğru bilgileri
internette yansıtması beklenen ansiklopedik “Wikipedia,” Danimarka
Parlamentosu’nun sözde Ermeni soykırımını tanıdığı haberini Ermeni medyasının
ardından hemen sitesine taşıdı. Haber kaynağı “Armenian Weekly” idi. Site,
“soykırım”ın 1915-1923 sürecine rastgeldiğini de ekledi. Bu şekilde bir “çifte
yalan” internet ortamında yer aldı.


Ermeni
Diyasporası için küçüksenmeyecek bir “başarı”!


Ender
Bir İstisna
Bütün bu çarpıtmaların yanısıra ender bir istisna, yaygın bir karanlıkta ışık
görüntüsü gibi göze çarptı. Yerevan’dan yayım yapan “News.arm” haber portalı
hem manşette ve hem de haber metninde Danimarka Parlamentosu’nun “soykırım”ı
tanımadığını açık bir tarzda dile getirdi. Söz konusu tarihi olayların 1915’de
oluştuğunu da ekleyerek bir dürüstlük örneği verdi.


Sormak
gerekir: Öteki Ermeni haber portalları Danimarka Parlamentosu haberini niçin bu
haber portalı gibi dürüstçe dünya kamuoyuna yansıtmadı?


Diyaspora,
Yerevan haber portalını “aşırı” dürüst olma hususunda uyarırsa şaşmamak
gerekir.


Genel
Bakış
15 Ekim 2015 tarihli AİHM kararının Diyaspora tarafından bir zafer gibi lanse
edilmesi ve Ermeni medyasının yukarıda belirtilen dürüstlük noksanlığı, Ermeni
sorununda temel bir noktaya dikkat çekiyor: Bu münferit olaylarda gerçekleri
çarpıtma ve dünya kamuoyunu yanıltma gereksenimini duyan Ermeni medyası, ve
dolayısıyla Diyaspora, 1915 olayları tartışmasında Ermeni tezlerini dünyaya
kabul ettirmek için hangi yanıltıcı ya da tahrifat yöntemlerine başvurmaz ki?


Örnek
mi verelim? 24 Nisan 1915’de 235 Ermeni aydının hiç yoktan İstanbul’da
tutuklanması ve ardından katledilmesi, Talat Paşa telegramları, Hitler Söylemi,
Lemkin göndermesi, Yahudi Holokost benzetmesi, kafatası piramidleri, ve tabii
hiç suçu olmayan Ermeni nüfusunun Anadolu’dan sürgün edilmesi ve bu arada 1,5
milyon Ermeni vatandaşın – ki Ermenilerin ilk Hristiyan milleti olma özelliği
var – Müslümanlar tarafından gaddarca kıyımı …


Yazdıkça
bitmeyecek kadar örnekler …


Bu
dürüstlük noksanlığı ve çarpıtmalar ortamında Ermeni “soykırımı” düzmecesinin
Batı basınında ve kamuoyunda yaygın olarak bir gerçek gibi kabul görmesi doğal
olarak şaşılacak bir durum değil.


Ve
açıkça soralım: Yüzyıllar boyu huzur içinde yaşamış iki toplumun makus tarihi
olayları geride bırakarak bir uzlaşmaya varması bu durumda mümkün müdür?


Ne
yazık ki olumlu bir yanıt zor. Hele ABD’de California ve Massachussets
eyaletlerinde olduğu gibi, yol kenarlarına konulan, “Ermeni Soykırımını Tanı”
ilan levhalarını ve bunlara benzer, bazı ülkelerde kamusal alanlarda göze
çarpan, “soykırım anıtlarını” düşündükçe…


Dr.
Ferruh Demirmen


Ek
referanslar:


LİNK : http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/237458-ermeni-haber-sitelerinde-haberleri-carpitma-furyasi


LİNK : http://www.turkishny.com/english-news/5-english-news/236519-genocide-recognition-once-again-armenian-spin-machine-at-work


LİNK : http://www.turkishnews.com/tr/content/2017/03/20/ermeni-haber-sitelerinde-haberleri-carpitma-furyasi/


LİNK : http://www.yenidenergenekon.com/902-ermeni-haber-sitelerinde-haberleri-carpitma-furyasi/