ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI


Dr. M. Galip Baysan : MAVİ KİTAP NASIL HAZIRLANDI ???


Ermeni Davasının en etkili propaganda yayınlarından ünlü Mavi kitabın
nasıl ve neden hazırlandığını incelemeye devam ediyoruz.


1915 Mart’ının ilk günlerinde Lord Bryce Dışişleri Bakanlığı’nı
arayarak başlangıçta Rusya’nın kontrolünde bir otonom Ermenistan kurulması için
hazır olunduğu konusunda, Rusya ile bir anlaşma yapılmasını teklif etti. Bryce
böyle bir deklarasyonun Ermenileri mutlu edeceğine, müttefiklere Türkiye ile
savaş sırasında yardımları olacağına inanıyordu. Nisan ayında da Ermenileri
Kilikya bölgesinde Türklere karşı bir isyana teşvik etti.
 

2 Ekim 1915 tarihinde Lord Cramer Dışişleri Bakanlığı’nda Lord Crewe’e
bir mektup göndererek detaylı olarak İngiliz Hükümeti, Türk –Ermeni olaylarını
kullanarak Amerika’da bir propaganda kampanyası başlatıp başlatamayacağını
sordu. Gerçekte onun konuşmasından dört gün sonra Lord Bryce Ermenilerle ilgili
olarak Ermeni kaynakları ve misyonerlerden alınan bilgilere dayanarak korkunç
bir tablo çizdi. Lord Cramer de haberi olmadan veya kasıtlı olarak Anadolu’da
Ermeniler tarafından çıkarılmış isyan olmadığını söyledi.
(1) Ekim’in ilk günlerinde ABD Hükümeti’nin, insanlık namına,
İstanbul’daki elçisi vasıtasıyla Osmanlı Hükümeti’ne sert bir protesto notası
verdiği basında belirtiliyordu. Kısa bir süre önce Alman sefiri, Trabzon’daki
konsolosluktan alınan bilgilere dayanarak Ermeni kışkırtıcılığı karşısında Türk
Hükümeti’nin aldığı tedbirlerin haklı olduğunu Amerikan hükümetine bildirmişti.
Ancak İngiltere Türkiye’deki Ermeni olaylarını propaganda amacı ile büyütmek
istiyordu. Bu amaçla İngiltere’nin Amerika Elçisi Cecil Spring – Rice, “Ermeni
Soykırımı” ile ilgili sahte haberleri elden Bası’na vermeğe başlamıştı.
İngilizler işi daha da ileri götürerek Ermeni göçü ve soykırım iddiasına
yarayacak fotoğraf avcılığına çıktı. Böyle fotoğraf elde etmede sıkıntıya
düşünce, bu konuda destek vereceği vaadinde bulunmuş olan Lord Bryce’a başvurdular.
Ancak o da Ermeni dostlarının yardımına rağmen Türkiye’deki olayları bir
soykırım olarak resimleyecek hiç bir belge bulamamıştı. (1) Çünkü
hayallerindeki “toplu kıyımlar” bir iki kişisel veya grupsal toplum olayları
dışında asla vuku bulmamıştı.
16 Ekim’de İngiltere’nin Vatikan temsilcisi M. Gregory Dışişleri
Bakanlığı’na Papanın Padişaha özel bir mektup gönderdiğini bildirdi. Şubat
1916’da Osmanlı Devleti isyanları İngiliz, Rus ve Fransız ajanlarının
kışkırttığını, silah temin ettiğinin tespit edildiğini ilan edince, İngilizler
tarafsız ülkeler ve ABD’ye bir bildiri göndererek Ermenileri kışkırttıkları
iddiasını reddettiler.
Aynı günlerde ABD’nin Osmanlı Devleti’nin göç politikasını resmi
olarak protesto ettiği Amerika’daki İngiliz elçisi tarafından bildirilince,
İngilizler ABD kamuoyunun desteğini kazanmak ve savaşa katılmasını sağlamak
için “Ermeni Olayından” propaganda malzemesi olarak yararlanabileceklerini
düşündüler. İngilizlere istihbarat ve haber alma servislerinde çalışan Lord
Bryce, Arnold Toynbee, Aneuren Williams gibi Ermeni yanlısı ve Türk düşmanı
sivil ve askeri müşavirler İngiliz Hükümeti’nin “Ermeni soykırımlarını” yayması
gerektiğini söylüyorlardı. Böyle bir propaganda ülke dâhilinde küçük müttefik
Ermenilere destek verecek ve Türklere karşı nefret duygusunu arttıracaktı. Dış
dünyada da İngiltere’nin müttefiki “Rusya’nın Yahudilere karşı yaptığı, zulüm
konusunda uyanan uluslararası olumsuz ilgiyi” Türkler üzerine çevirecek,
tarafsız ülkeler, ABD, Yunanistan ve Haşimi Arapların Antant devletlerini
desteklemesi de sağlanmış olacaktı. (2)
Ermeni kaynakları ve misyoner raporlarından bilgi toplama görevi
Ermeni sempatizanlarından Viscont Bryce ve Arnold Taynbee’ye verildi. Bu
bilgiler daha sonra “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere yapılanlar 1915–16
adı altında yayınlanacaktır. Bryce 1 Temmuz 1916’da Dışişleri Bakanı Grey’e
“tarihsel gerçeklerden ziyade etkinliği olacak genel hikâyeleri seçip toplamayı
uygun gördüğünü bildiriyordu. Ermeni kurumlarından gönderilen tarihsel
değerlendirme itibariyle şüpheli ama o günlerde inandırıcı olabilecek olayların
toparlanması konusunda yardımcı olarak Oxford’daki Balliol Koleji eski öğretim
üyelerinden Arnold J. Toynbee’nin desteğini sağladı. (3)


Vikont Grey 23 Ağustos’ta verdiği cevapta raporun çok açık ve net
olduğunu, yayınlanması halinde konuya ilgi duyanların kalpten etkileneceğini ve
insani duygularına hitap edebileceğini söyledi. Ayrıca sadece o günlerde
savunmasız Ermenilere davranışı nedeniyle Osmanlı Devleti’ni sıkıştırmakla
kalmayıp, gelecekte de tarihçiler için bir hazine olacağını ilave etti. İşte
“Mavi Kitap” olarak ün kazanacak olan propaganda kitabı bir İngiliz hükümeti ve
Ermeni örgütleri işbirliği ile hazırlanmış oldu.(4) Bir sonraki yazımızda
sizlere ünlü Prof. Arnold Toynbee’yi ve neden bu çalışmada rol üstlendiğini
anlatmaya çalışacağız.


DİPNOTLAR:


(1)
S.Sanyel, The Great War, s.140.

(2) Aynı Eser, s.141–143.

(3) Aynı Eser, s.144.

(4) Aynı Eser, s.144.


Dr. M.
Galip Baysan