ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Ermeni pulu üzerinde Henry Morgenthau

Dr. Ferruh Demirmen : Ermeni Sorununda İfade
Özgürlüğünden “Hipokrasi Özgürlüğü”ne

Sayın Turkish Forum mensupları,

Bazılarınızın bildiği gibi, Wall Street Journal gazetesinin
25 Ocak 2018 nüshasında Osmanlı dönemi ABD eski Büyük elçisi Henry
Morgenthau’nun torunu emekli New York Güney Bölgesi Federal Savcısı Robert
Morgenthau’nun bir yazısı yayınladı. Torun Morgenthau bu yazısında Başkan
Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını örnek göstererek
Başkan’ın “Ermeni soykırımı”nı tanımasının da zamanı geldiğini ileri sürdü.
“Delil” olarak Hitler’in sahte “Ermeni katliamı” sözlerini hatırlatarak
dedesinin Türkler için sarfettiği ırkçı ve aşağılayacı iddialarını gündeme
getirdi. Bu yazıya benim karşılık olarak gönderdiğim makaleyi gazete bir
gerekçe göstermeden yayınlayamıyacağını belirtti.

Oysa makalemi göndermeden önce gazete bana bir “Wall Street
Journal Dünya Yorumlama Lideri” olmam için davetiye göndermişti. Bu, cesaret
verici bir davetti. Bu davete karşın gazete makalemi alınca yayınlamak
istemedi. Bir olasılığa karşı makalem fazla uzun ise kısaltabileceğimi gazeteye
ayrıca bildirdim.

Benim dışında Morgenthau yazısına tepki gösteren Türk
kaynaklı diğer 2 mektup da gazete tarafından yayınlanmadı, hatta cevap bile
verilmedi.

Durum, Ermeni sorununda Türk görüşlerinin ABD ana medyasında
nasıl dışlandığının açık kanıtıdır. Türkler soykırım yapmıştır şeklinde çirkin
suçlamalar medyada rahatça yer alırken bu suçlamaları çürütmeye yönelik yazılar
müzminleşmiş bir önyargının sonucu olarak medyada sansürlenmektedir. Bu durum
gazetecilik açısından bir skandal olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle,
toplumda büyük bir saygınlıkla algılanan ifade özgürlüğü medya tarafından
monopolize edilip, iki yüzlülük ile bir anlamda “Hipokrasi Özgürlüğü”ne
dönüştürülmektedir.

Wall Street Journal politik açıdan sağ eğilimli bir gazete.
Ancak Ermeni sorununda Türk karşıtı önyargılar politik eğilim ile bağlantılı
değil. Sol eğilimli medya organlarında da bu tutum hâkim. Sansürlemenin değişik
şekilleri daha önce de görülmüştü:

LİNK : http://www.turkishnews.com/en/content/2015/02/10/armenian-settled-history-syndrome-an-affliction-that-runs-deep-in-the-media/

LİNK : http://www.turkishny.com/english-news/english-news/5-english-news/252330-shopping-mall-squabble-in-california-draws-venomous-armenian-comments-and-prompts-media-censure

Bu bağlamda Prof. Dr. Justin McCarthy’nin “The Turk in America:
The Creation of an Enduring Prejudice” (2010) başlıklı eseri doğal olarak hemen
akla geliyor. Türk karşıtı önyargının etnik ve din kökenli olduğu biliniyor.

Wall Street Journal gazetesine sunduğum ve yayınlanmayan
makalem, kesintisiz olarak aşağıdaki PDF dosyasında görülmektedir. Ermeni
sorununda Türk görüşüne fırsat vermeyen bu gazeteye abone olan Turkish Forum
mensuplarının bu aboneliği ne ölçüde devam ettirmek istedikleri takdirlerine
kalmıştır.

Saygılarımla,

Ferruh Demirmen

EK : Grandson of Ambassador Morgenthau to İstanbul appallingly
misrepresented 1915 Armenian events in Anatolia.PDF

DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir