ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK
KATLİAMLAR


Şifre çözümü

Refahiye

564/100

3 ncü Ordu Komutanlığına

1. Çeşitli tarihlerdeki muharebelerde esir düşen çeşitli birliklere mensup üç
erle iki başıbozuk 20 Ocak 1918 günü Mezekler deresi istikametiyle,
Hınzoru’da bulunan 36 ncı Tümen ileri karakollarına sığınmışlardır.
Bunlar, 18 Ocak 1918 günü Erzincan’dan çıkmışlar ve dağ yolu ile bu tarafa
geçebilmişlerdir.

2. Söz konusu kişilerin 36 ncı Tümen tarafından yapılan sorgulamalarında
alınan ifadelerinin Erzincan’la ilgili kısımları, haber toplayıcılarımızın 21
Ocak 1918 tarih ve 56 numara ile arz edilen ifadelerini doğrulamaktadır.

3. Erzincan’da Ermenilerin Müslüman halka karşı yaptıkları mezalim hakkında
bu kişilerin şahit oldukları ve bildikleri olaylar aşağıdadır:

a. Ermeniler, aslen Zazalar halkından olup Erzincan’da oturan Kara Mehmet’in
oğlu ile dört arkadaşını gecenin birinde -tarihi bilemiyorlar- haşhaş
değirmeninde parçalamışlardır.

b. Erzincan’ın Karakilise köyünden olup Erzincan’da oturan Dursun Ağa, izin
alarak, sığırlarının altına sermek üzere bir gübre deposundan arabasıyla
gübre alırken, üç beş küçük çaplı Rus piyade tüfeği ortaya çıkmış ve
oradan geçen Rus devriyeleri tarafından adı geçen kişi tüfek çalmakla
suçlanmış ve tutuklanmıştır.

c. Erzincan’da Demirciler civarında Ermeniler, Kürt Mehmet Ağa adında bir
başıbozuğa saldırmışlardır. Aynı yerde oturmakta olan ismini bilmedikleri bir
Müslüman kadını da zorla alıp götürmüşlerdir.

d. Hangi mahallede oturduğunu bilmedikleri Belediye Kâtibi Mehmet Efendi’yi
esir alarak, Erzincan’dan alıp bilinmeyen bir yere götürmüşlerdir. Mehmet
Efendi’nin annesini, eşini ve dört yaşındaki çocuğunu parçalamışlardır. 10 gün
önce, 10 kadar Kürt’ün bulunduğu Cencige köyüne gelen Ermeni gönüllüleri,
köyü basmışlar ve burada akşama kadar çarpışmışlardır. Bu çarpışmada
Ermenilerden dokuzu ölmüştür.

5. Ermeniler, elde edeceklerine inandıkları bağımsızlıkları için, bu sıralar
Dersim Kürtlerine her hususta yardım etmektedirler. Kürtler tarafından
kendilerine yapılan saldırıları da Kürtlere mâl etmeyerek, Türklere
yüklemektedirler.

6. Söz konusu kişilerin Kolordu Karargâhı’na gelişlerinden sonra alınacak
ifadelerinden, kayda değer olan maddeler ayrıca arz edilecektir.

7. İşbu şifre Birinci Şube’den “62” numara ile yazılmıştır.

22 Ocak 1918

1 nci Kafkas Kolordusu

Komutan Vekili

Rüştü

1 nci Şube 23 Ocak 1918 Paşa Hazretleri gelinceye kadar toplanalım.

Bugün Rus Komutanına yazarız.

Raporun tarihi 25-26 Ocak 1918 Mülteci askerlerden birisi, Polathane ile Yeros
Burnu arasında Ermeniler tarafından soyulmuştur. 20 gün önce Ermeniler,
Çavuşlu’nun 7,5 km güneyindeki Kırıklı köyü ile haritada ismi olmayan ve
Görele’nin doğusunda Filtiroğlu (?) ile Göğeli arasında bulunan Aralıkos
adındaki köyü basmış ve yağmalamışlardır. 10 gün önce iki Rus askeri Yeros
Burnu’nun 5 km güneyindeki Yeniköy’ün Muhtarı Salih’i şehit etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir