Türkiye’nin, en yakın müttefik ve
dostlarının başında Almanya gelir! Almanlar, o kadar içten dostluk
beslemektedirler ki (!) Federal Almanya Meclisi, Alman Hristiyan Demokrat
Birlik Partisi, Alman Sosyal Demokrat Partisi ve Alman Yeşiller Partisi’nin
vermiş olduğu 1915 “Ermeni soykırımı” önergesini 2 Haziran 2016 günü dostça
görüşecek!


O, önergede özetle;


“a- Türkiye, arşiv belgeleri ile
sabit olan, uluslararası kuruluş ve parlamentolar tarafından da kabul edilen
“Ermeni Soykırımını” tanımalıdır.


b- Almanya olarak, kendi
sorumluluğumuzu kabul ediyoruz Alman İmparatorluğu, siyasetçileri ve subayları
Ermenilere yapılacak uygulamaları bildikleri halde önlemediler. Bu nedenle
utanç duyuyoruz.


c- Amacımız, Türkiye Ermenistan
ilişkilerinin normalleşmesine hizmet etmektir. Karar, Almanya’daki Türkler ile
Ermenilerin uyumuna hizmet etmektir.


d- Yine amacımız, Almanya’daki genç
kuşakların geçmiş acılardan ders almalarını sağlamaktır. Ermeni soykırımı
Almanya’da eğitim müfredatına girmelidir. 101 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu,
Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara soykırım uygulamıştır.”


Konu hakkında son derece donanımlı
olan Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ Almanya’nın soykırım tasarısı için şu
tespitleri yapmaktadır:


“1- Almanya’nın yaptığı Yahudi Soykırımı’ndan
kaynaklanan suçluluk duygusu ile kendisine bir suç ortağı bularak yükünü
hafifletmek istemesi,


2- Protestan Kilisesinin Türklere
duyduğu husumet,


3- Türkiye’nin AB yolunu sonsuza
kadar kapatmak,


4- Almanya’daki Türk toplumunun
Türklük onurunu kırma yoluyla asimilasyonu kolaylaştırmak,


5- Alman siyasetçiler, homojen millî
bir grup olarak varlığını muhafaza eden Türk toplumunu bir çıban gibi görüyor.
Türklük onurlarını kırmak ve dinî kimliklerini öne çıkarmak suretiyle, onların,
Euro-İslâm projesi ekseninde merkezi toplumla uyum içinde yaşayacak “Müslüman
Almanlara” dönüştürülmesini hedeflemek” demektedir.


Frau Angela Merkel,


demek istiyorum ki;


-Osmanlı İmparatorluğu’nun yapmadığı,
tahrif edilmiş olayları neden soykırımı olarak tanıyalım.


-Almanlar suçluluklarının bilincine
101 yıl sonra mı ulaşıyor?


-Almanya’da 3.000.000 Türk’le 30.000
Ermeni’nin uyumundan bahsetmek ne ile bağdaşır?


-Gerçekten amacınız Türkiye
Ermenistan ilişkilerini normalleştirmek ise 1992 yılından buyana AGİT Minsk
Grubu içinde ki bu sorumluluğunuzdan, neden başlatmıyorsunuz?


-Genç kuşaklar, tarih sayfalarında
yer alan olayların gerçek yüzünü öğrendiklerinde ancak ders alırlar.


Frau Angela Merkel,


Sözde Ermeni soykırımı, doğrusu
Ermeni TEHCİRİNİ değerlendirmeniz için dost ve müttefik ülke (!) olarak;
Tarihinde insani bedeller ödeyerek, Asya, Afrika ve Avrupa’da (Balkanlar) 624
yıllık İmparatorluğu, onun elinden çıkmış topraklarını, nasıl tarih sahnesinden
silinmiş olduğunu dikkatle incelemenizi öneririm. Sadece Avrupa’da 169.845 km2
Osmanlı toprağının 28.282 km2 ye düşüşüne de özenle bakarak!


Frau Angela Merkel,


Aşağıda bazı isimleri, bazı olayları
ve tarihleri, aydınlanmanıza yardımcı olmak düşüncesiyle bilgilerinize sunmak
istiyorum. Bunu anlayışla kabul edeceğinize de inanıyorum.


Bilmenizi isterim ki Osmanlı’nın
hiçbir zaman, sizin Bismarck sonrasında uyguladığınız Weltpolitik politikası
gibi politikası olmamıştır. Kayzer II. Wilhelm’in 18 Ekim 1898 günü İstanbul
seyahatini, 26 Kasım 1899 Bağdat Demiryolu ön anlaşmasının imzalandığı günü,
karşılıklı olarak unutmamız gerektiğini düşünüyorum.


Taşnak, Hınçak ve Ramgavar Ermeni
Cemiyetlerini vd. lerini hiç duydunuz mu?


Wannsee Konferansı size neler
hatırlatıyor?


Alman Dostluk Misyonu neden
oluşturulmuştu?


Ernst Jaeckh’in “TÜRK-ALMAN DOSTLUK
CEMİYETİ” var idi. Ne oldu? Biliyor musunuz?


Alman Ermeni Cemiyeti neden kurulmuştu?


Alman dostlarımız (!) 1901’de Paul
Rohrbach’ın söz konusu dönem için yazdıklarını ne kadar biliyorlar?


Tiflis’teki Ermeni Milli Büro Başkanı
Alexander Hatisyan’ın Rus Çar’ından ne istediğini, o gün ki heyecanlarından, ne
kadar haberdarsınız?


1915 öncesi Ermeni İsyanları hakkında
neler bilmektesiniz?


Doğu Anadolu’da, Müslüman nüfus
kaybının, Ermeni nüfus kaybından çok fazla olduğu hakkında hangi bilgilere
sahipsiniz?


20 Temmuz 1914 Tarihli Deutsche Bank
Raporu’nun konusu hakkında bilginiz var mı?


Almanlar, hangi YAHUDİ’Yİ Dışişleri
Bakanı yapmışlar idi? Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni vatandaşlarına devletin
üst kademelerinde, yüksek düzeylerde görev verdiğini, hatta DIŞİŞLERİ BAKANI’NI
Ermeni vatandaşlarından seçtiğini bilir misiniz?


Aşağıda isimlerini sunduğum şahısları
tanır mısınız? Hangi görevlerde bulunduklarını, görev yerlerini, neler
yaptıklarını, neler yazıp söylediklerini biliyor musunuz?


Arthur Zimmermann,
Bethanann-Hollwerg, Bronsard von Schellendorf, Dan von der Vat, Dr. Gwinner, Eberhard
Graf Wolffskeel von Reichenberg, Emory Niles, Erich Ludendorff, Falkenhaynn,
Ferdinant Carl Freiherr von Stumm, Friederich Von Rosenberg, Freiherr Max von
Openheim, Graff VonLüttichau, Guido Von Usedom, Hans von Seeckt, Helmuth von
Moltke, Hans Humann, Jagow, Johannes Lepsius, Karl von Wedel, Konstantin
Freiherr von Neurath, Lichnowsky, Lothar Von Trotha, Ludendorff, Marschall von
Bieberstein, Mr. Satherland, Morgenthau, Otto von Feldmann, Otto Liman von
Sanders, Otto von Lossow, Posseldt, Richard Von Kühlmann, Straszewski, Stange,
Stumpf, Weber Wangenheim, Wolff Metternich, Von Der Goltz, Von Kühlman, Von
Lossow, Von Wett vd. Bu listenin tamamını yazmaya kalksam, herhalde bin kişiyi
geçecektir.


Frau Angela Merkel,


Şüphesiz arşivlerinizde söz konusu
görevlilerin, telgraflarının, raporlarının, mektuplarının, hatıratlarının
bulunduğuna inanıyorum. Bu isimleri, biliniz ki özellikle seçtim. Zira bir
kısmı Türk, bir kısmı Alman ve bir kısmı Ermeni tezlerini savunmuş kişilerdir.
Bu isimlerin özellikle seçilmiş olması sizin tarafsızlıkla karar vermenize
yardımcı olmak üzere, bilginize sunulmuştur. Sizin bu şahısların tek bir
telgrafını, tek bir raporunu, tek bir hatıratını ve tek bir mektubunu değil, 1.
Dünya Savaşı süresince tüm yazdıklarına bakacağınıza inanıyorum. Biz bunu
kısaca “AKLIN YOLU BİR” şeklinde ifade ederiz. Ya siz?


Frau Angela Merkel,


Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkında bilgiden yoksun olacağınızı düşünmek
bile istemiyorum. Ancak Ermeni MEZALİMİNİ ve Ermeni TEHCİRİNİ kısacık da olsa
bilginize sunmak istiyorum.


Avrupa devletlerinin, Osmanlı İmparatorluğu’nu
parçalamak, iktisadi, dini, kültürel ve siyasi yönden etkilerine almak üzere
uyguladıkları strateji dünyaca bilinmektedir. Bu zaman diliminde, Bulgarlar,
Sırplar ve Yunanlıların nasıl devletleştikleri de tarih sayfalarında yer
almaktadır. Bu bakışla, gayrimüslim olan Ermeniler de Anadolu topraklarında,
her tarafa yayılmış olmalarına rağmen, hiçbir noktasında çoğunluğa sahip
olmadıkları halde, yine Avrupa devletlerinin kışkırtması ile çete
faaliyetlerine girişmişler, isyanlar çıkarmışlar, hedefleri Asya toprakları
üzerinde Ermeni devleti kurmak olmuştur.


Gerek Avrupa devletlerinin, gerek
Ermenilerin bu emelleri 1790’lı yıllara dayanmaktadır. Anadolu’da misyonerlerin
faaliyetlerini incelediğinizde, ne demek istediğim anlaşılacaktır. Ülkenizde
yapılmış olan Berlin Anlaşmasına kadar geçmiş süre ve noktayı, sanırım yazmama
gerek yoktur. ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya’nın Ermeniler üzerinde
oynadıkları oyun, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu şartlar, artan
Ermeni İSYANLARI ve I. Dünya Savaşı’nın yarattığı ortam, Ermenilerin,
Müslümanlara yaptıkları MEZALİMLER, Rusya’nın bilinen emellerine Avrupa
devletlerinin karşı çıkışı, her emperyalist gücün Ermeniler üzerinden oyun
kurması, Ermenilere devlet kurma umudunun verilmesi, onların devlet kurma hayali
ile çıkardıkları İSYANLAR, sonuçta 1915 TEHCİRİNE sebep olmuştur. TEHCİR
uygulamalarında yaşanan trajedi neticesinde de karşılıklı can kayıpları
yaşanmıştır.


Bu arada, yarım asırdan buyana
ülkenizin teröre verdiği desteği, Kürtçülüğü taşıdığınız noktayı, PKK ve
benzeri terör örgütlerine tanıdığınız ayrıcalığı, yine karşılıklı olarak
unutmamamız gerektiğini ve cevabınızdan sonra, bunların başka bir yazımın
konusu olacağını da bilmenizi isterim.


Tarihi belgeler, Osmanlı
İmparatorluğu’nun, ERMENİLERE SOYKIRIM uygulamadığını bütün açıklığıyla ortaya
koymaktadır. O zaman aklı karışık Almanlara sormazlar mı; FRAU ANGELA MERKEL,
1915 WAS UNTERNEHMEN?


Kaynak: Sözcü Gazetesi, Uğur
Dündar-Şükrü Elekdağ Röportajı


Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu
Bildiriler (TTK)


Alman Belgeleri Ermeni
Soykırımı–1915–16 Wolfgang Gust


Adil Hafızanın Işığında, Altay
Cengizer             


Cem Cüneyd CANAN