İLETEN : Cem Cüneyd Canan – ccc@cccanan.com


1915’deki zorunlu göç kararı, 1915
Ermeni Tehciri, Ermenilerin isyan ve düşman orduları ile işbirliğine karşı
alınmış zorunlu bir karar olduğu hepimizin bildiği gerçektir. Sözde Ermeni
soykırımı, doğrusu Ermeni Tehcirini defalarca yazdım. Değerli, tarihçiler,
yazarlar da eserleriyle, yazılarıyla konuyu dile getirerek, toplumu
bilgilendirdiler.


Peki, Devlet Kurumları, on beş yıldır
ne yaptı?


Bu soru nereden çıktı?


Ermeni diasporası ve yandaşları,
daima sözde soykırımını ister aleyhlerinde, ister lehlerinde olsun kendilerince
konuyu daima gündemde tutuyorlar. Ermenistan Devlet yetkilileri de, hemen
arkasından diasporanın açıklamalarını Türkiye’yi hedef alarak destekliyorlar.


Geçmiş yayınları dikkatlice
incelediğinizde, Ermenilerin ne yaptığını, Türkiye’nin ne yaptığını açıkça
görürsünüz. Mesela; Haziran 2016, Almanya “Ermeni soykırımı” tasarısını Federal
Meclis kabul etti.


Ekim 2016, Fransa “Ermeni soykırımı”
iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa senato da kabul
edildi.


Sadece bu iki konuda biz ne yapmışız?
Onlar neler yapmış? Bakınız..


Biz sadece diplomatik dili de
tartışılacak kısa bildiri yayınlıyoruz. Ermeniler ise dünyayı ayağa kaldırıyor!


Son olarak, Ocak 2017 de Danimarka
Parlamentosu (Folketing) ve Fransa Anayasa Konseyi 1915 olayları ile çok önemli
kararlar aldı.


Danimarka Parlamentosu sorunun tarihi
belgelerin tarihçilere açılarak serbest tarih araştırmaları yoluyla
çözülmesini, tarihi olaylar hakkında Parlamentonun hüküm vermeme geleneğini
devam ettireceği hakkında karar verdi.


Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915
olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde “bazı suçların
reddinin suç sayılmasına” ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti. Fransa
Anayasa Mahkemesi, bu kararı ile Gayssot ve AİHM’İN PERİNÇEK İsviçre davasına
ilişkin kararına paralel, 1915 de ki tarihi olayların tartışma konusu
yapılabileceğini, Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına ilişkin
yasaların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini de ayrıca teyit etmiştir.


Biz ne yapmışız. Her zaman ki gibi;


“Fransa Anayasa Konseyi dün
açıkladığı kararla, Fransa Parlamentosu’nun 22 Aralık 2016 tarihinde kabul
ettiği “Eşitlik ve Vatandaşlık Yasası “nın, inkâr suçunun kapsamının
mahkeme kararıyla soykırım olarak nitelendirilmemiş olayları da içerecek
şekilde genişletilmesini öngören maddesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine
ve Fransa Anayasasına aykırı olduğuna karar vermiştir.


Fransa Anayasa Konseyi, 2012 yılındaki
kararının devamı niteliğini taşıyan ve ihtilaflı tarihi olaylar konusunda
ülkemizin bugüne dek savunduğu ilkelerle uyumlu bu kararıyla, hukukun
üstünlüğüne ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğü ilkelerine
bağlılığını bir kez daha göstermiştir.


Karar, tarihsel ihtilaflara ilişkin
demokratik tartışmaların, kısır iç politika mülahazalarıyla hukuka aykırı
şekilde kısıtlanmasının engellenmesi açısından önemli bir hukuki kazanımdır.


Bu tür ihtilafları siyasi amaçlarla
istismar çabası içinde olan çevrelerin bu karardan gerekli dersleri
çıkaracağını ümit ediyoruz. ” Bildirisini yayınladı.


İzleyip, Ermenilerin ne yapacağını,
hatta hukukî kararı kabul etmediklerini de göreceğiz!


Bildiğiniz gibi, son dönemde
Azerbaycan-Ermenistan arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Ermeniler Dağlık
Karabağ’da ikinci bir Ermeni devleti kurmak için ellerinden gelen her yola
başvuruyorlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu konuda var gücüyle
karşı duruyor. Bizim ne kadarından haberimiz var? Neden yaşananların ne
olduğunu bütün açıklığı ile bilemiyoruz?


Son günlerde Ermeni kaynakları,
Amerika’nın yeni Cumhurbaşkanı Donald Trump’a hitaben, Amerikalı Ermeniler
adına Prof. Hovhannes I. Pillikian tarafından yazılmış bir mektubu internette
yayınlıyor.


Türk Milletinin onurlu bir ferdi
olarak, almış olduğum aile, millet ve devlet terbiyesinin sorumluluğu ile
mektup metnini buraya alamıyorum. Her önemli konuyu bir bildiri ile geçiştiren
Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda ne yaptığını veya ne yapacağını doğrusu çok merak
ediyorum.


İlgilenenler için:


http://www.armenianlife.com/2017/01/18/open-letter-to-president-trump-of-the-american-armenians/