ERMENİ SORUNU VE
TÜRKLER


Ermeniler kendilerine soykırım
uygulandığını iddia etmektedirler. Ancak şu rakamlara bakmak, gerçeği ortaya
koyacaktır.


Şu anda Ermenistan’ın başkenti olan
Erivan’da Ruslar ve Ermeniler tarafından 1897 yılında yapılan nüfus sayımında
313.178 Azeri Türk nüfus tesbit edilmiştir:


1897 yılında…313.178
Türk nüfusu vardır


1926 yılında…575.000
olmuştur


1960 yılında…155.000 e
düşmüştür


2001 yılında……5.568
kişi kalmıştır.


2008 yılında……—– Hiç
Türk kalmamıştır.


Erivan’da 1926 yılında 575.000 Azeri
Türkün yaşadığı bu nüfus, normal artışa göre bu gün 2.000.000 (2 milyon) olması
gerekirken, tek bir Türk kalmamıştır.


Peki, orada yaşayan bu insanlara ne
oldu?


Buhar olup uçtular mı?


Yoksa sürgüne ve
soykırıma mı uğradılar?


Buhar olup
uçmayacaklarına göre, soykırıma uğramışlardır.


Osmanlı Türk İmparatorluğu’nun en
fazla gözettiği halklardan; doğu’da Ermeniler ve rum pontuslar, batı’da Sırplar
ve Bulgarlar, Türklere karşı toplu katliamlar ve soykırım uygulamışlardır ve
insanlık dışı bu uygulamaları halen devam etmektedir.


“ERMENİ SORUNU VE TÜRKLER” isimli
kitap; anı, araştırma, tarihçilerin görüşleri ve değerlendirmeleri
içermektedir.


Eser; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve
Almanca olmak üzere dört dilde yazılmıştır. Kolay okunması için kısa bir
anlatım yolu tercih edilmiştir.


Konu ile ilgili tarihi resim ve
eserde anlatılan olayları canlandıran çizimleri kapsamaktadır.


Kitapçığın yazımında, tarafsız bir
bakış akışı ile haksız suçlamaları içermeyen ifade şekline özen gösterilmiştir.


Soykırım lafı eden ve hatta bunu
meclislerine taşıyan kişi ve ülkelerin ibret ve ders almaları ümid edilir


Av. A. Erdem Akyüz