ERMENİ SORUNU


Degerli Arkadaslar,


Dostca selamlarimla.


Prof. Dr. Hakkı Keskin
Almanya Parlamentosu Soykırım Kararından
Alınacak Dersler
 

Hiç kuşkusuz, Almanya Parlamentosu’nun (Bundestag) 1915 tehcir
olayını, “soykırım” olarak değerlendirmesi ve karar alması, özellikle
Almanya’daki Türkleri derinden yaralamıştır. Kendilerine bir çok alanda yapılan
ayırımcı, dışlayıcı ve hatta Mölln, Solingen’de yakılarak öldürülen aileler ve
NSU gibi daha bir çok cinayetlere, dedelerimiz tarafından “soykırım”
yapıldığı  suçlaması eklenmiştir. Bu karar, Neo-Nazilerin Türk ve yabancı
düşmanlığını daha da artıracaktır. Özellikle de bu konu, okul ders kitaplarına girerse,
çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı kin ve düşmanlık yeni argüman ve ivme
kazanacaktır. Bu karara onay veren bazı siyasiler, yaptıkları büyük yanlışı
belki o zaman anlayabileceklerdir.
Bu köşede yayınlanan 4.6.2016 tarihli yazımda, Türkiye’nin
soykırım iddialarına ilişkin izlemesi gereken vizyon ve stratejileri
irdelemiştim
. Bu önerilerimi daha da genişletmek istiyorum.
Türkiye, Ermeni diasporası ve Ermenistan’ın sözde soykırım
iddiaları konusunda, genelleştirerek söylemek gerekirse, devlet politikası
olarak adeta susmayı yeğlemiş, hatta bu konuda 60’lı-80’li yıllarda bilimsel
çalışma yapanlara bile destek olmamıştır. Bu politika süre gelmiş, 2014 ve
2015’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı Perinçek kararlarına bile
,
siyasi farklılıklar nedeniyle gereğince sahip çıkmamıştır. Oysa bu konu devlet
politikası olarak derhal ele alınıp yoğun bir biçimde Avrupa ülkeleri genelinde
işlenebilirdi. Yapılmadı. AKP hükümetlerinin bu yöndeki sessizliğinin kanımca
bir nedeni de, 1915 olaylarının Sultanlık rejimine karşı olan İttihat ve
Terakki Cemiyeti yetkililerinin yönetimde olduğu zamana rastlamasıdır. Osmanlı
Sultanlık rejimini günümüzde bile savunan AKP yönetimi, son 14 yılda sözde
“soykırımı” kabul eden ülkeler karşısında gereken tavrı
göstermemiştir. Almanya ile birlikte 29 ülke 1915 olaylarını
“soykırım” olarak kabul etmiştir.
TÜRKİYE`NİN İVEDİ OLARAK YAPMASI GEREKENLER
Türkiye artık 1915 olaylarının öncesi ve sonrasını, bilimsel
kaynak ve verilere dayalı olarak ve hatta yabancı bilim adamlarını da kaynakça
göstererek, önce okul tarih ders kitaplarında ayrıntılı olarak ortaya
koymalıdır. Lise ve üniversite öğrencileri bu konuda, bilimsel ve nesnel
veriler ışığında doğru bilgi sahibi olmalıdırlar. Günümüze değin bu konuda
gerekli bilgilerin aktarılmaması ve hatta adeta susulması, gerçeğin ortaya
çıkmasından sanki kuşku duyuluyor olmasını güçlendirmektedir. Oysa kendi
öğrencisini ve insanını objektif olarak bilgilendirmeyen bir eğitim politikası,
son derece yanlıştır. Bu nedenle de bazı üniversiteli gençler arasında
“soykırım” iddialarına ilgi giderek artmaktadır. O halde öncelikle
lise ve üniversite ders kitaplarında bu konu mutlaka ivedi olarak gereğince
işlenmelidir ve tartışmaya açılmalıdır.
100 yıldır bu alanda izlenen
suskunluk, Ermeni diasporası ve Türkiye karşıtları tarafından, kendi
iddialarındaki haklılığın gerekçesi olarak kullanılmıştır. Bu yanlıştan artık
dönülmelidir.
Yurt dışındaki Türk çocuklarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerin
dillerinde, başta Almanca, İngilizce, Fransızca olmak üzere en fazla 15-20
sayfalık, tamamen bilimsel kaynaklara dayalı olarak, Soykırım iddialarının
nedenli yanlış olduğunu kanıtlayan yayınlar hazırlanmalı ve buralardaki
anne-babalara ve okul öğrencilerine ulaştırılmalıdır. Böylece Türk
kökenli  öğrencilerin okullarda karşılaşabilecekleri soru ve suçlamalara,
bu öğrencilerin yanıt verebilmelerine yardımcı olunmalıdır.


Öteden beri önerdik, tekrar üzerine vurgu yaparak söylüyorum. Türkçe,
İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, 30-40 sayfalık bir kitapçık
hazırlanmalıdır.
Bu kitapçık propaganda amacıyla değil, gerçeğin objektif
verilere dayalı olarak ortaya konması amacını taşımalıdır. Bu yayında
kullanılan kaynaklar, veriler ve argümanlar son derece objektif ve inandırıcı
olmalıdır. Ermeni diasporasının Dünya Kamuoyunu, yalan ve yanlış
“belgelerle” gerçekleri nasıl çarpıttığı, kaynaklarıyla ortaya
konmalıdır.
GERÇEĞİ SAVUNMAK HER DÜRÜST İNSANIN GÖREVİ OLMALIDIR
2005 yılında Almanya Parlamentosuna adaylığımın oylanacağı Sol
Parti Kurultayında, 1924 yılında kurulmuş olan “Berlin Ermeni
Cemaati” tarafından “soykırımı inkar ettiğim” gerekçesiyle bana
karşı bildiriler dağıtıldı.  Parti başkanı Bisky adaylığıma karşı kendisine
onlarca mektubun yazıldığını bana söyledi. Ben bu kurultayda hiç ödün vermeden,
soykırım iddialarına ilişkin görüşümü açıkça ortaya koydum. Bu konuda soykırımı
reddeden Türk tarafının ve kabul eden Ermeni tarafının iki zıt görüşü olduğunun
altını çizdim. Gerçeğin ortaya çıkması isteniyorsa, aralarında eşit sayıda
Türk ve Ermeni uzman tarihçilerin de bulunacağı,  bir uluslararası
Tarihçiler Komisyonun kurulması gerektiğini anlattım.
Bundan neden
kaçınıldığını sorguladım. Ermeni lobi taraftarları bana karşı konuşmalar
yaptılar.  Sol Parti başkan Bisky kürsüye çıkarak, bu önerinin son derece
doğru olduğunu, buna karşı çıkanları anlayamadığını açıkladı. Karşı adaylara
rağmen, büyük bir çoğunlukla adaylığım Parti Kurultayında kabul edildi. 2005
Parlamento seçiminde de milletvekili seçildim. Bilinmesinde yarar vardır. Türk
kökenli Alman vatandaşı seçmenlerin oylarıyla milletvekili seçilmesi olası
değildir. Çünkü Türk kökenli Alman vatandaşı seçmenlerin oy oaranı ortalama
olarak yüzde 1-2 düzeyindedir. Oysa seçilebilmek için çok daha fazla oy
alınması gerkemektedir.
Ermeni lobisi ve ona destek veren PKK yanlısı Kürk kökenli ve
Alman politikacılar, benimle uğraşmalarını sürdürdüler. Berlin’in en büyük
gazetesi Tagesspiegel’de “Sol Parti de soykırımı inkar eden birisi nasıl
kalabilir”  içerikli yazılarını sürdürdüler. Parti yönetimi bu konuda
beni bu görüşümle kabul etti, çünkü bunu baştan itibaren inandırıcı biçimde ben
ortaya koydum. Dilerdim ki Bundestag’da kendilerine değer verdiğim bazı
milletvekili arkadaşlarım, Aydan Özoğuz, Ekin Deligöz, Özcan Mutlu, Azize Tank,
Almanya’nın bu tarihi yanlışlığına hayır oyu verselerdi ve bunu
gerekçelendirselerdi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir