ERMENİ SORUNU


Ermeni tehciri Alman komutanların
kararıdır


Alman
Parlamentosu 2 Haziran 2016’da yeni bir ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını görüşecek…


Alman
Hükümeti’ni oluşturan CDU-SPD Koalisyonu ile Yeşiller Partisi’nin ortak metni
olarak parlamentoya gelen tasarıda ‘101 yıl önce Osmanlı topraklarında Ermeni
ve Hıristiyan azınlıklara soykırım uygulandığı’ öne sürülüyor ve Türkiye’nin
bunu kabul etmesi isteniyor…


Tasarıda
ayrıca ‘Soykırım’ı
Türkler yaptı, biz ise (Almanlar) göz yumduk!’
denerek özür
dileniyor…Eh, koskoca Alman Parlamentosu soykırıma gözyumduğu için Ermenilerden
101 yıl sonra açıkça özür dilerse, Türkiye’nin de en azından soykırımı kabul
edip, özür dileyip, biraz gözyaşı dökmesi bekleniyor…


MÜLTECİ PAZARLIĞI İÇİN ‘UCUZ HAMLE’


Peki
koskoca Alman Parlamentosu, bu gecikmiş tasarıyı niye şimdi ısıtıp masaya
getiriyor? Mülteci Anlaşması çerçevesinde, AB vizesi şartında direnen Erdoğan’ı
korkutup geri adım atmasını sağlamak için…


Davutoğlu’nun
aksine Almanya’ya diklenen Erdoğan’ın burnunu sürtmek için…Türkiye’yi üç kuruşa
koskoca bir Mülteci Kampı’na çevirmek için…Almanlar bu nedenlerle 101 yıl sonra
Ermeni sopasına sarılıp Türkiye ve Erdoğan’ı dövmeye çalışıyorlar… Ucuz ve
seviyesiz bir hamle…


Almanlar
ayıp ediyor! Hem de iki kere…


Birincisi
mülteci konusu gündemdeyken, 101 yıllık bir meseleyi, üstelik AİHM’nin açıkça
reddettiği bir soykırım suçlamasını, mülteci pazarlığı için tekrar gündeme
getirmekle ayıp ediyorlar…


İkincisi,
101 yıl sonra Almanların Ermeni tehcirindeki rolünü ‘biz sadece gözyumduk’
diyerek çarpıttıkları, örtbas ettikleri ve yalan söyledikleri için ayıp
ediyorlar…Çünkü 1915’teki Ermeni tehciri kararı esas olarak Almanların verdiği
askeri bir karardır…


Çünkü
o sırada Osmanlı ordusunu Almanlar ve Berlin yönetmektedir… Merkel bu
gerçekleri bilecek kadar ‘okumuş’ bir politikacıdır!..Siyasi oyunlarla
Türkiye’yi sıkıştırma çabası tarihi gerçekleri çarpıtmaya dönüşmemeli!…


PERİNÇEK EKİBİNE YENİ GÖREV


Şimdi
Doğu Perinçek ve Vatan Partililer Berlin’e gidiyorlar…Ermeni konusunda
gerçekleri bir daha anlatmak için…İsviçre’yi AİHM kararı ile dize getirdikten
sonra şimdi de Almanya’yı hizaya getirmek için…


Almanya
Türk toplumu da 28 Mayıs’ta Ermeni soykırımı tasarısını protesto için Berlin’de
büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor…Perinçek, VP’liler ve Almanya’daki Türklere
başarılar diliyoruz…


Ve
Perinçek’e küçük bir uyarı yapmak istiyoruz: Alman Emperyalizmi 101 yıl önceki
gibi müttefikimiz değil, bu kez karşı safta!…Ve Almanlar siyaseti de futbol
gibi sert oynarlar, İsviçre’ye benzemezler!..


Aman
Abi, kendine dikkat et!…


101 YILLIK GERÇEK: KARAR ALMANLARIN


Ve
tüm bu güncel siyasi kavga içinde pek gündeme gelmeyeceği anlaşılan 101 yıllık
tarihi gerçeği, en azından Odatv’nin meraklı okurlarına anlatmak istiyoruz…


Tarihi
gerçek şudur:


1915’teki
Ermeni tehciri (sürgün) kararı Almanlar tarafından verilmiş bir karardır…
Osmanlı’yı o sırada yöneten Enver Paşa ve Talat Paşalar ve İTC (İttihat ve
Terakki Cemiyeti) bu kararın tatbikçisi olmuşlardır…


Almanların
Ermenileri Anadolu’dan Suriye’ye sürme kararı, Bağdat Demiryolunu Ruslardan
korumak için alınmış askeri bir karardır… Karar Berlin’den gelmiştir!…


Şimdi
101 yıl öncenin gerçeklerine dönelim ve bu gerçekleri tokat gibi Alman
Parlamentosu’nun yüzüne çarpalım!…
General
Bronsart von Schellendorf


BRONSART PAŞA İSTEDİ, ENVER PAŞA YAPTI


1915’te
Osmanlı topraklarındaki Ermeni halkının Anadolu’dan Suriye bölgesine sürgün
edilmesi, Alman askeri yetkilerinin isteği doğrultusunda verilmiş bir karardır…
Tehcir (sürgün) kararı askeri nedenlerle, askeri makamlar tarafından verilmiş
bir karardır…


Karar
1. Dünya Savaşı sırasında Alman-Osmanlı askeri ittifakına karşı savaşan Rus
Ordusu’nun Doğu Anadolu’da Rus destekli Ermeni çetelerin ve Rus Ordusu içinde
yeralan Ermeni taburların öncülüğü ile savaşı Doğu’dan İç Anadolu’ya doğru
genişletmeleri nedeniyle verilmiştir…


O
dönemde Osmanlı ordusunu yöneten Almanlardır…Harbiye Nazırı Enver Paşa, Osmanlı
Genelkurmay Başkanı ise Bronsart Paşa’dır…Bronsart Paşa’nın tam ismi General
Bronsart von Schellendorf’tur…


ALMANYA ARŞİVİ AÇMIYOR, 100 YILDIR GİZLİYOR


Schellendorf’un
(Bronsart Paşa) tüm resmi ve özel yazışmaları ve evrakı halen Almanya’da
Freiburg’daki Alman Askeri Arşivi’ndedir…Bu arşiv çeşitli taleplere rağmen Türk
araştırmacılara açılmamıştır…


Değerli
tarihçimiz Prof. İlber Ortaylı’ya da Almanya üzerine araştırma yaptığı sırada
Alman askeri arşivinin 1. Dünya Savaşı’na dair bazı bölümleri açılmamıştır…


General
Bronsart von Schellendorf o dönemde İstanbul’da Osmanlı ordusunun başında
bulunan ve emirleri doğrudan Berlin’deki askeri karargahtan alan kilit önemdeki
Alman komutanıdır…


Diğer
Alman komutan Liman von Sanders (Liman Paşa)  İstanbul’da Kayzer’in
temsilcisidir, ancak Bronsart Paşa kadar etkili ve yetkili değildir… Berlin,
talimatları İstanbul’a Bronsart Paşa aracılığı ile iletmektedir…


SARIKAMIŞ’A HÜCUM EMRİ DE BERLİN’DEN GELDİ


Sarıkamış’a
hücum kararı Berlin’in kararıdır…


Liman
Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen, Bronsart Paşa’nın Berlin’den gelen kararı
dayatması ile Enver Paşa ve Bronsart Paşa’nın öncülüğünde Ruslara karşı kışın
en şiddetli zamanında (15 Aralık 1914-15 Ocak 1915) Osmanlı Ordusu, Kafkasya’da
Ruslara saldırtılmış ve 60 bin kayıpla Sarıkamış felaketi yaşanmıştır…


Liman
von Sanders, Berlin’e rapor yazarak Sarıkamış’taki askeri faciaya yolaçan büyük
hatası nedeniyle Bronsart’ın görevden alınmasını istemiştir… Berlin, Liman von
Sanders’e yanıt bile vermemiş… Bronsart Paşa Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı
görevinde kalmıştır…


SARIKAMIŞ FACİASI ERMENİ TEHCİRİNİ TETİKLEDİ


Doğu’da
Osmanlı III. Ordusu’nun Sarıkamış’ta tamamen erimesi sonucu, Ruslara karşı
direnecek ciddi bir askeri güç kalmamıştır…


Bu
nedenle 1915 baharında Anadolu’ya doğru ilerleyen Rus ordusu Nisan ayında
Van’da Ermeni çetelerin ayaklanması ve Ermeni milislerin girişimi ile Van’ı ele
geçirmiş ve İç Anadolu’ya ilerlemeye başlamıştır… Aynı dönemde İngiliz-Fransız
gemileri ve askerleri de Çanakkale’ye saldırı halindedir…


Rus
Ordusu’nun ve Ermenilerin hedefi Erzurum, Erzincan ve Ermenilerin güçlü olduğu
Sivas’tır…Rus Ordusu’nun asıl stratejik hedefi ise Almanların inşa ettiği
Bağdat Demiryolu’dur…İşte bu şartlar altında Almanların isteği ile bölgedeki
Ermenilerin sürülmesi kararı alınmıştır…


Sarıkamış
faciasındaki rolünü ve sorumluluğunu örtbas etmek isteyen Bronsart Paşa,
Ermenilerin sürülmesinde aktif rol almıştır…Bronsart Paşa, Enver-Talat ve Sait
Halim Paşa’ya verdiği gizli bir brifingde Ermeni çetelerin terör faaliyetlerini
listeleyerek ‘önlem’ (tehcir) alınmasını istemiştir…


Karar
askeri gerekçelerle Almanların istediği bir karardır…


BRONSART PAŞA’DAN TEHCİR GEREKÇESİ


Bronsart
Paşa, ayrıca 1921’de Talat Paşa’nın bir Ermeni tarafından katledildiği davada,
Talat Paşa lehine tanıklık yaparken, Ermeni tehcirinin gerekçesini de
açıklamıştır… Bronsart Paşa, o sırada DAZ (sonra FAZ adını aldı) gazetesinde
yayınlanan savunma metninde şunu vurgulamıştır:


‘Ermeni
çeteler öncülüğünde Rus birliklerinin Anadolu içlerine ilerlemesi sonucu Türk
ve Müslüman halk bölgeyi terkederek kaçıyordu… Onları durduramıyorduk… Bölge
boşalıyordu ve askeri açıdan savunulamaz hale geliyordu… Ermenilerin tehciri
kararı bu nedenle alındı!’


Bronsart
Paşa, Ermeni tehcirinin nedenini bu kadar açık ve net yazmıştır…Bu belge açıkça
gazeteye basılı olarak durmaktadır…Merak eden herkes ve Alman Parlamentosu
üyeleri bulup okuyabilir…


Bronsart
Paşa o sırada Osmanlı Ordusu Genelkurmay Başkanı’dır…Bu askeri kararı veren en
yetkili makamdır…Harbiye Nazırı Enver Paşa da bu kararı kaleme alan makamdır…


Enver
Paşa tehcir kararını ayrıca Goltz Paşa’ya da imzalatmıştır…Yani Ermeni tehciri
kararının arkasında en azından Bronsart Paşa ve Goltz Paşa gibi iki en üst
düzey Alman komutanın imzası vardır…


Bunlar
açıktır… Gizli olan ve 101 yıldır hala açılmayan ise Bronsart Paşa’nın özel
arşividir… Alman Parlamentosu önce bu arşivdeki yasağı kaldırsın da, Ermeni
konusunda Almanların rolü ve kararları 101 yıl sonra nihayet tümüyle açığa
çıksın!…


TEHCİR ALMAN YÖNTEMİDİR


Almanlar
beğenmedikleri halk kitlelerini oradan oraya sürmeyi (tehcir) Afrika’da
sömürgeci bir politika olarak 1. Dünya Savaşı’ndan önce uygulamışlardır…Osmanlı
sömürgeci bu kitlesel göç yöntemini bilmez…


Birinci
Dünya Savaşı’nda ise Almanlar önce Belçika’yı işgal etmişler ve Belçikalıları
‘zorunlu çalışma’ adı altında sürerek, askeri kamplarda
toplamışlardır…Ermenilerin sürülmesi ise yine Almanlar tarafından Belçika’dan
hemen sonra uygulanan bir politikadır…


Sonuca
gelelim:


Ey
Almanya!…


Yok
öyle
‘Türkler soykırım yaptı, biz sadece gözyumduk!’
yalanları…


Ermeni
tehciri kararı Alman komutanların kararıdır…


Önce
tarihinle yüzleş, sonra Türkiye’ye bulaş!…


Berlin’e
selam, gerçekleri anlatmaya devam!…


Kerem Çalışkan


Odatv.comLİNK : http://odatv.com/ermeni-tehciri-alman-komutanlarin-kararidir-2305161200.html