ERMENİ SORUNU & SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

AHMET (ALFRED)
RÜSTEM BEY KİMDİR ?

Şahap Osman ARAS

Tarihçi Yazar (Nisan 2018 – İZMİR)

Sivas
Kongresi Temsilciler Heyeti, Eylül 1919, Ön sırada Mustafa Kemal’in sağındaki
üçüncü kişi Ahmet Rüstem Bey’dir.

Alfred Rüstem Bey
(1862-1935) Polonez kökenli bir Osmanlı aydınıdır. O bir “Mühtedi” dir. İslam
dinini seçerek,  Ahmet Rüstem adını almıştır. Birinci Dünya Savaşı henüz
patlamamış iken; 24 Haziran 1914 günü, Osmanlı Devletinin Büyükelçisi olarak
Washington’da göreve başlamış; ancak, orada sadece üç buçuk ay kalabilmiştir.
Çünkü, ABD basınının Türk düşmanlığını körükleyen yayınları karşısında, “Adam
sende” “Neme lâzım” dememiş; Milletimizin onurunu korumak için, diplomatik
kariyerini sonlandırmaktan ve de  yaşamını tehlikeye atmaktan
çekinmemiştir.

Midilli’li Alfred
Rüstem Bey, Salacaklı Ali Fuat Paşa, İstanbul’lu Kara Vasıf Bey, İstanbul’lu
Dr. Adnan Bey ile eşi Halide Edip (Adıvar) Hanım, Nemrut Mustafa
başkanlığındaki İstanbul 1 No.lu (İHANET) Mahkemesinin 11 Mayıs 1920
tarihindeki 20 Sayılı kararıyla (Mustafa Kemal Paşa ile birlikte) İDAMA MAHKUM
EDİLMİŞLERDİR. Bazılarının, “
Kurtuluş Savaşına destek verdi” diyerek, aklamaya çalıştığı son Osmanlı
Padişahı 6.Mehmet Vahidettin ise, idam kararını jet hızıyla onaylayarak 24
Mayıs 1920 günü yayınlatmıştır. (Bknz : Prof. Dr. Ergün AYBARS, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi,1999-İzmir).

Boyunlarında idam
fermanı olduğu halde, yurdumuzu İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ve Ermeni
işgallerinden kurtarmak için, canını siper eden mücahitlerden birisi olan Ahmet
Rüstem Bey, 4-11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresinde, Gazi Mustafa
Kemal’in başkanlığındaki Temsil Heyetine seçilmiştir. Bunun ardından Milletvekili
seçilerek, TBMM’nin ilk döneminde yer almıştır. Yedi dil bilen, seçkin
diplomatlığı kadar alınganlığı ile de ünlü olan  Ahmet Rüstem Bey, Eylül
1920’de Milletvekilliğinden istifa ederek, yurtdışına gitmiştir. Avrupa
Ülkelerinde, “Ermeni soykırımı” iftirasına karşı kitap ve makaleler yazıp,
konferanslar veren Ahmet Rüstem Bey maddi sıkıntıya düşünce, ATATÜRK’ün
önerisiyle (Vatan Hizmeti tertibinden) maaş bağlanmıştır.

“ERMENİ SOYKIRIMI” İDDİASI, ÇİRKİN BİR İFTİRADIR   

Ahmet Rüstem Bey
Washington’daki Büyükelçilik görevini üstlendiğinde, Birinci Dünya Savaşı henüz
başlamamıştı… Osmanlı Devleti dört ay sonra 29 Ekim 1914’ de, bir Alman
Amiralin komutasındaki Osmanlı Donanması’nın, Rus Çarlığının Karadeniz’deki
Limanlarını bombardıman etmesiyle, bu felakete sürüklenecektir… Buna rağmen,
ABD basınında; “Türkler Ermenileri kılıçtan geçiriyor; katliamlar yapıyor (!)”
haber ve yorumlarıyla, Türk düşmanlığı sürekli olarak körüklenmekte idi.
Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey’in bu yayınlara tepkisi sert oldu. 8 Eylül 1914 günü
“Evening Star” Gazetesinde yayınlanan demecinde; “Türklerin Ermenilere katliam
yaptığı” iddialarının çirkin bir “kumpas” olduğunu, bunun (ABD’yi kendi
saflarında savaşa sokmak için) İtilaf Devletleri tarafından düzenlendiğini
açıkladı.

Bu kadarla da
yetinmedi; Amerikalıların Kızılderililere yaptığı kötülükleri, ABD Ordusunun
Filipinler’de uyguladığı işkenceleri ve ABD’de zencilere yönelik olarak
sürdürülen “linç eylemlerini” büyük bir cesaretle dile getirdi…ABD Başkanı
Woodrow Wilson: Osmanlı Büyükelçisinin eleştiri sınırını aştığını; özür
dileyip, sözlerini geri almaması halinde, “
İSTENMEYEN KİŞİ (PERSONA NON GRATA)” ilân edilerek, ABD’yi terk etmesini
istedi. Ancak, Ahmet Rüstem Bey geri adım atmadı. 9 Ekim 1914 tarihinde
İstanbul’a çektiği telgrafla,  dönüşünü Sadrazama haber vererek, ABD’den
ayrıldı.

1915’DE OLACAKLAR, BİR YIL ÖNCEDEN BELLİYDİ

1915 yılında Doğu
Anadolu’da çeteler kuran Osmanlı vatandaşı  Ermeniler, Rus Çarı’nın toprak
ve bağımsızlık vaatlerine kapılarak, Hınçak ve Taşnaksutyun Cemiyetlerinin
yönlendirdiği kanlı terör eylemleriyle bölgedeki Müslümanları kaçmaya
zorladılar. Kaçamayanları, hunharca öldürerek, toplu mezarlara gömdüler.
Ruslarla savaş halindeki Ordumuzu arkadan vurdular… Yetmedi; Osmanlı Ordusunda
görevli Ermenilerin bir çoğu, silah ve teçhizatlarıyla firar ederek, Rus
Ordusuna katıldı… Bunca “gaflet, dalalet ve ihanete” rağmen, Osmanlı Devletinin
sabırlı ve adaletli tutumu, Emekli Büyükelçi Bilal ŞİMŞİR’in 
“ERMENİ MESELESİ” adlı kitabında ayrıntılı bir şekilde
anlatılmaktadır.

1 NCİ ULUSLARARASI ERMENİ SORUNU SEMPOZYUMU

20-21 Nisan 2007’de
Ankara Ticaret Odası (ATO)’ nun ev sahipliğinde 
“1.Uluslararası
Ermeni Sorunu Sempozyumu”
 düzenlendi.
TUKSEV’in ve ABD’de Ulusumuzu onurla temsil etmekte olan vatanseverlerin ortak
girişimiyle; “soykırım İftirası” konusunda söz sahibi olan, bir çok tarihçi ve
araştırmacı bu sempozyuma davet edildi. ABD’li ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin
McCarty de sempozyuma katılanlar arasındaydı. Kendisine, “Ahmet Rüstem Bey
olayını” anlattım. 1914 yılında Osmanlı Devleti henüz savaşa bile girmemiş
iken, ABD basınında yer alan çirkin iftira kampanyası Prof. McCarty’nin çok
ilgisini çekti.
Mutlu bir rastlantı;
Emekli Büyükelçi Sayın Bilal ŞİMŞİR de bu sempozyuma katılmıştı. Prof. McCarty
Sayın ŞİMŞİR’le  görüşerek, bu konuda ayrıntılı bilgiler edindi. Ne var
ki, şimdiye kadar, “1914 yılındaki Ermeni iftirası ve Ahmet Rüstem Olayı”
konusunda herhangi  bir araştırmasından haberdar olmuş değilim. Temennim;
“okyanus ötesindeki” araştırmacılarımız bu konuyu ele alarak, ABD Dışişleri
Bakanlığının yazışmalarına erişsinler. Başta 8 Eylül 1914 tarihli “Evening
Star” gazetesi olmak üzere, gazete arşivlerinden Osmanlı Devleti savaşa bile
girmemişken başlatılıp, günümüzde de ısrarla sürdürülmekte olan “ iftira
kampanyasını” belgeleyerek; müfterilerin suratına çarpsınlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir