Sayın Turkish Forum
mensupları,
Ekte, “Ermeni
soykırımı”nın 29 Ekim’de ABD Temsilciler Meclisi tarafından tanınmasını
eleştiren bir makale (İngilizce ve Türkçe). Makalenin aslı ve Türkçe’ye
çevirisi az bir farkla (ve birtakım resimlerlerle beraber) bir hafta kadar önce
Ankara’da “The Diplomatic Observer” (“Diplomatik Gözlem”)
dergisinin Aralık ayı nüshasında yayınlandı. Ekte bu resimler çıkarıldı. Ayda
bir yayınlanan dergi internet’te ulaşıma açık değil.
 

Makalenin sonunda yer alan
bir nokta: “Ermeni soykırımı”nın tanınmasını öven bir makaleyi hemen günü
gününe 29 Ekim’de yayınlayan “The New York Times” gazetesi, benim bu
makaleye yanıt olarak gönderdiğim bir yazıyı yayınlamadı. Oysa gazete, “değişik
görüşlere açık” olduğunu iddia ediyor. Ermeni sorununda Türk tezine karşı
önyargılı bu tür davranışlar Batı medyasında olağan. Yabancı dilde (özellikle
İngilizce) Türk tezini internet ortamında dünya kamuoyuna duyurmak imkanları da
– akademik çalışmalar dahil – hemen hiç yok. Ermeni tarafı için böyle sorunlar
yok. Bu gibi konularda yazılacak daha çok şey var.
“Soykırım” tasarısının ABD
Senatosu’nda da kabulu için Ermeni lobisinin çabaları devam ediyor.

F. Demirmen
DOKUMANLARI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.