Sayın Turkish Forum üyeleri,

Anımsayacağınız
üzere birkaç gün önce benim ABD’deki MESA
(Middle East Studies Association) kurumunun
yöneticilerine gönderdiğim,
27 Ekim 2017 tarihli bir mektup Turkish Forum’da yayımlandı. Ermeni
“soykırımı” tezini fütursuzca destekleyen bu kuruluş, 15 Eylül’de Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binalı Yıldırım’a bir mektup göndermiş, 15-18 Eylul
tarihinde Berlin’de yapılan, Ermeni “soykırımı” konusundaki WATS-2017
konferansı ile ilgili şikayetlerini dile getirmişti. Mektup diğer Türk
makamlarına ve Avrupa ve BM ileri gelenlerine kopyalanmıştı. Bilindiği kadar bu
mektuba Türk yetkililerinden maalesef bir cevap gelmemiştir. Benim 27 Ekim 2017
tarihli mektubum, MESA yöneticilerine verdiğim şahsi bir cevaptı. Zira MESA’nın
mektubunda açıkça bir hipokrasi vardı, ve eleştiriler yersiz idi.

27 Ekim 2017 tarihli
mektubum İngilizce olması nedeniyle bazı Turkish Forum üyeleri tarafından
anlaşılması zor olmuş olabilir. Bu düşünceden hareket ederek – ve bir istisna
olarak – orijinal mektubu Türkçe’ye çevirdim. Çeviri, orijinal İngilizce
mektupla beraber ektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

Ferruh Demirmen


(TÜRKÇE VE İNGİLİZCE
MEKTUP)
DÖKÜMANLARI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.