ERMENİ SORUNU


AHPARİG, geçen yıl yazdıklarıma tek kelime cevap alamadım. Hatırlar mısın?
Herodot ve Eudoksos gibi tarihçilerin siz ERMENİLERİN acılarını, nasıl
anlattıklarını, Thessaly’dan nasıl da TEHCİR edildiğinizi, ANADOLU’YA nasıl
gelmiş olduğunuzu dikkatine sunmuştum!


Artavazt’ı, Pompeyüs’ü, Dejoter’i, Hititleri, Lukullos’u, I. Orodes’i,
Antonnius’u, Pers, Makedon, Selefkit, Rum, Part, Sasani, Bizans, Arap ve
Rusların ERMENİLERE SOYKIRIMI uyguladığını, ERMENİLERİ nasıl TEHCİR
ettiklerinin altını çizmiştim.


İberya Kralı Parasman’ın saldırılarını, Roma Komutanı Corbulo’nun,
Diocletianus’un katliamlarını, ARŞAG’IN başına gelenleri, Thesdosius’un,
İustinianos’un ve Mauricius’un, Constant’ın ERMENİLERE yaptıklarını
sıralamıştım. Ya Arapların yaptıkları? Ya Yezid’le beraber yaşamak? Ya,
ERMENİLERİN ilk defa KİLİKYA’YA gelişleri? demiştim.


Türkler ANADOLU’YA girmeden önce, ERMENİLERİ katleden hangi milletti? diye
sormuştum. Ani’den, Fransa’ya giden ERMENİLERİ, Ermeni Tarihçi MATEOS’UN
‘’Romalıların yaptıklarını” nasıl anlattığını, Tarihi coğrafya da hiçbir millet
kadim ve kaim değilken, ERMENİLERİN, Lübnan, Suriye, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan,
Trakya, Balkanlar, Anadolu ve Anadolu’nun bütün şehirlerinde var oluşlarını,
TARİHTE yaşadıkları SOYKIRIMIN ve TEHCİRLERİN sonucunda olduğunu belirtmiştim.


O nedenle, AHPARİG, o gün sıralamaya çalıştığım, yaşadığın bütün TEHCİRLER
ile ilgili acılarını paylaşmış, SOYKIRIMLARINI TANIYORUM demiştim. Sen, nedense
hâla sessizsin! Buna rağmen, tarihin her döneminde ERMENİLERİ aldatan, kullanan
ve katleden RUSLARLA kucak kucağısın! Nasıl mı? Anlatayım;


Tarih 27 Şubat 2016. Yer Kremlin Kevorkiev Salonu. Burada 10. Ermenistan
Müzik Ödülleri Töreni düzenleniyor. Salonda Harut Sasunyan, Sergey Smpatian ve
Viladimir Jirinovski’de bulunuyor. Ve Jirinovski’ye ödül veriliyor. (herhalde
zırvaladığı için olmalı) Törende yaptığı konuşmada da ”Bir gün gelecek,
Ermeniler hür Batı Ermenistan topraklarında kendi festivallerini kutlayacaklar.
Bu, Kars, Ardahan, Sason veya Trabzon’da olabilir. Bu sizin kutsal dağınızın,
Ağrı Dağının adını taşıyabilir. Rus jetinin düşürülmesinin ardından, bana kalsa
Türkiye’ye karşı çok güçlü bir saldırı emrim olurdu. Bu saldırıdan sonra
Türkiye’nin az bir kısmı ayakta kalırdı. Dünyadaki bütün Ermenilerin dileğinin
gerçekleşmesini diliyorum. I. Dünya Savaşı sırasında, Nisan 1915 tarihinde o
korkunç soykırımı gerçekleştirenler cezalandırılacaklar.” Sözlerine devam eden
Jirinovski, Türklerin asıl yurdunun Orta Asya olduğunu ve Türklerin oralara
geri dönüp Anadolu’yu Kürtlere, Yunanlılara ve Ermenilere bırakmaları
gerektiğini” ifade ediyor. Sonra söz alan Sasunyan da “Ermeni soykırımından bu
yana 100 sene geçmiş olmasına rağmen, 1000 sene de geçse haklarından
vazgeçmeyeceklerini” söylüyor. Sen, bu aşağılık nefret ve kin dolu sözler için
neler düşünmektesin?


Ben, “Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür” atasözümüzü hatırlıyorum. Bilmem
ki anlata bildim mi? O bildik yazı ve konuşmalarda sık rastladığımız gibi;
ama-fakat bile diyemiyorsun neden?


Bugün hafızanı tazelemek, doğruları yorumlaman için yine siz ERMENİLERLE
ilgili, HINÇAK ve TAŞNAK CEMİYETLERİNDEN başkaca ERMENİ CEMİYETLERİNİ
hatırlatmaya çalışacağım.


·       
Cemiyet-i Tedrisiye
Cemiyeti


·       
Ermeni Cemiyet-i
Vataniyesi


·       
Ermeni Vatanperver
Cemiyeti


·       
Ermeniyan Cemiyeti


·       
Engization Cemiyeti


·       
Feda-yi Nefs Cemiyeti


·       
Protestan Cemiyeti


·       
Vatandaş Cemiyeti


·       
Ermeni Suikast Cemiyeti


·       
İhtilalci Ermeniler
Cemiyeti


·       
Arpeyaryan Cemiyeti


·       
Ermeni Cemiyet-i
Müttehide-i Fesadiyesi


·       
Cemiyet-i
Tasarrufiyye-i Şarkiyye


·       
Dinamit Cemiyet-i
Fesadiyesi


·       
Anglo-Armenian Cemiyeti


·       
İngiliz Ermeni Dostları
Cemiyeti


·       
Ermeni Muhibb-i Vatan
Cemiyeti


·       
Kırımyan Cemiyeti i


·       
Narlıkapı Ermeni
Şirketi İane Cemiyeti


·       
Truşak (Tarosak)
Cemiyeti


·       
Kırmızı Komite Cemiyeti


·       
Ermeni Zadegan Cemiyeti


·       
Genç Hıristiyanlar
Cemiyeti


·       
Hydepark Ermeni
Cemiyeti


·       
Ermeni Müdafaa-i Nefs
Cemiyeti


·       
Fukara-perver Nisvan
Cemiyeti


Sevgili AHPARİG, bu CEMİYETLER senin için neler ifade ediyor? Neden
kurulmuş, neden emperyal devletlerin maşası olmuşlardı? “Ne istemiştiniz de”
Osmanlı Devleti, Ermenilere vermemişti? 1800’lerden itibaren, Osmanlı
İmparatorluğuna karşı Ermenileri isyana sürükleyen ne idi?


AHPARİG, tarih sayfalarını çevirirken birlikte 21 Temmuz 1905 gününe
gidelim. ERMENİ DEVRİMCİ FEDERASYONU (bak sen, istemeden yine Taşnakları yazmış
oldum) tarafından, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’e karşı yapılan Yıldız Camii
önündeki BOMBALI suikastı hatırlayalım. Senin sözde SOYKIRIMI, benim ise TEHCİR
dediğim olayın tarihi yanlışta olsa 24 Nisan 1915’dir. Kendi kendine hiç mi
sormazsın! Biz ERMENİLER tebaası olduğumuz Osmanlı Padişahına ON YIL önce neden
suikast düzenlemiştik? Ve neden TEHCİR edildik?


Bu gibi soruları uzun uzun sıralayabilirim. Demem o ki, o İttihat ve
Terakki Cemiyeti, Teşkilât-ı Mahsusa’nın ve Divan-ı Harplerin neleri neden yaptığının,
ERMENİ kaynaklarının iddia ettiği gibi olmadığını insafla değerlendirmelisin!
1919 da bile Osmanlı adliyesinde, hem de TEHCİRİ sorgulayan ERMENİ sorgu
hâkiminin olduğunu, (Mart 1919, Trabzon, Setrag Karagözyan gb.) nasıl gözden
kaçırabilirsin? Bunlar oldukça açık değil mi?


Şimdi senden tek ve samimi isteğim; yukarıda ismini verdiğim ERMENİ
CEMİYETLERİNİN kurucularını, kuruluş yer ve tarihlerini, faaliyetlerini ve
akıbetlerini hiç saptırmadan; İSTANBUL ERMENİ PATRİKHANESİ ENFORMASYON BÜROSU
kayıtlarından, ERİVAN DEVLET, BOSTON TAŞNAK, KUDÜS ERMENİ PATRİKHANESİ ve PARİS
ERMENİ HAYIRSEVERLER BİRLİĞİ NUBAR KÜTÜPHANESİ ARŞİVLERİNDEN belgeleri ile
birlikte benimle paylaşa bilir mi sin?


Bana soracak olursan, yukarıda sıraladığım ERMENİ CEMİYETLERİ ile ilgili
OSMANLI ARŞİV belge ve bilgilerini her zaman paylaşa bilirim. Bu nedenledir ki,
SÖZDE SOYKIRIMINI arşiv belgelerine dayanarak karşılıklı ve de birlikte
dürüstçe değerlendirelim. Ve senin SÖZDE SOYKIRIMI YALANINA artık bir son
verelim.


Söz konusu yazımda da belirttiğim gibi ; “ Bil ki, TARİH de böyle
okunuyor” demiştim. Yine mi cevap vermeyeceksin?


Kaynak:


-İstem • Yıl:8 • Sayı:15 • 2010 • s. 143- 157


Dr. Cahit Külekçi


– Ermeni İddialarının ve Türklere Karşı Önyargılarının


Günümüzdeki Kaynakları, Osman Gün


CEM CÜNEYD CANAN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir